• RiabininCzas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • cop karuzela
  • cytat
  • encyklika karuzela
  • Boska ziemia
  • encyklika
  • Czas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • Przemówienie papieża Franciszka do uczestników spotkania „WIARA I NAUKA: W KIERUNKU COP26”
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.
  • Ekologia to ważna część nauczania Kościoła – wywiad KAI z o. Stanisławem Jaromi

Zmarł Joseph Ratzinger, papież senior Benedykt XVI, 265. następca Świętego Piotra, który zasiadał na Stolicy Apostolskiej od 19 kwietnia 2005 do 28 lutego 2013 roku. Był ogłoszony Zielonym Papieżem – Green Pope. Szeroko rozumiana ekologia przyrody i człowieka leżała w centrum jego zainteresowań. Mówił: „Ziemia jest cennym darem Stwórcy, który nadał jej wewnętrzny porządek, dając nam tym samym wskazówki, którymi powinniśmy się kierować jako zarządzający Jego stworzeniem”. U nas znajdziecie jego liczne teksty w Bibliotece Laudato si’ i komentarze do głównych dokumentów. Warto je przypominać i czytać.

W słynnym wywiadzie Petera Seewalda z Benedyktem XVI pt. „Światłość świata” znajdujemy mocne wątki ekologiczne. „Na początku trzeciego tysiąclecia ludy Ziemi przeżywają przełom o dotychczas niewyobrażalnej skali – ekonomiczny, ekologiczny, społeczny. Naukowcy widzą najbliższe dziesięciolecie jako czas decydujący o przetrwaniu planety”. Tymi słowami Seewald rozpoczyna rozdział 6. swego wywiadu z papieżem i zauważa, iż taki apokaliptyczny ton pojawił się w przemówieniu Benedykta XVI do dyplomatów w Rzymie w styczniu 2010 r. i wcześniej w kazaniu w Fatimie. Prezentujemy komentarz o. Stanisława Jaromiego na temat wywiadu rzeki z Ojcem Świętym.

Zachęcamy do lektury encykliki papieża Benedykta XVI, która próbuje adaptować naukę społeczną Kościoła do wyzwań globalizującego się świata w dobie kryzysu. Podpisana 29 czerwca 2009 r. nosi tytuł „Miłość w prawdzie” (Caritas in veritate) i jest w niej również miejsce na kwestie związane z troską o środowisko” oraz na refleksję nad – jak to pięknie ujmuje Ojciec Święty – „stanem zdrowia ekologicznego planety”. Prezentujemy komentarz ojca Stanisława Jaromiego oraz rodział IV encykliki.

„Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za ochronę świata stworzonego i musimy się o niego troszczyć. Ta odpowiedzialność nie ma granic” – czytamy w orędziu Benedykta XVI na XLIII Światowy Dzień Pokoju, obchodzony 1 stycznia 2010 r.  Tekst ten, zatytułowany Jeśli chcesz krzewić pokój, strzeż dzieła stworzenia, jest jednocześnie najobszerniejszą wypowiedzią papieża na tematy związane z ekologią. Prezentujemy komentarz o. Stanisława Jaromiego dotyczący papieskiego orędzia. 

Orędzie papieża Benedykta XVI na Światowy Dzień Pokoju obchodzony 1 stycznia 2008 r. przynosi nam kolejną refleksję na tematy ekologiczne. Tekst nosi tytuł „Rodzina wspólnotą pokoju” i jest poświęcony obronie tradycyjnej wizji rodziny wobec licznych współczesnych zagrożeń. Jak pisze papież, pierwszą formą wspólnoty osób jest ta, którą tworzy miłość pomiędzy kobietą i mężczyzną, decydującymi połączyć się na zawsze i założyć nową rodzinę. Prezentujemy komentarz o. Stanisława Jaromiego wraz z wybranymi fragmentami orędzia Ojca Świętego.