solar-Vatican-male„Czy Benedykt XVI jest zielonym papieżem? Jaki jest stosunek Stolicy Apostolskiej do współczesnej ekologii?” Wielokrotnie poruszaliśmy te kwestie na naszym portalu. Szeroko rozumiana ekologia przyrody i człowieka leży w centrum zainteresowania Benedykta XVI. Czy to oznacza, że papież podziela tę samą filozofię, która skupia i aktywizuje ruch Zielonych na całym świecie? Na te pytanie próbują także odpowiedzieć katoliccy publicyści z „Legatus Magazine” (7/2012), wydawanego przez ogólnoświatową organizację skupiającą chrześcijańskich przedsiębiorców.