Święty Bonawentura głos wciąż aktualny – to tytuł listu przełożonych franciszkańskich w 750. rocznicę śmierci św. Bonawentury. Jest adresowany do wszystkich braci i sióstr Rodziny Franciszkańskiej i daje okazję nie tylko do przypomnienia i uhonorowania służby, jaką oddał Zakonowi i całemu Kościołowi, ale także do ponownego ukazania go jako daru, który pozostaje aktualny i w naszych czasach. Wyjaśnia też jego miejsce w encyklice Laudato si’, koncepcję Księgi Stworzenia, gdzie każde stworzenie mówi o Bogu oraz pokazuje skrótowo główne wątki jego teologii i mistyki. Oto obszerne fragmenty listu.

Różnych propozycji „naprawy świata” mamy wiele. Stąd pojawiła się potrzeba, aby katolicy wraz z innymi Kościołami chrześcijańskimi także zabierali głos w dyskusji o ekologii – mówi o. Stanisław Jaromi w wywiadzie dla katolickiego tygodnika nr 40/2023 i wyjaśnia podstawowe pojęcia ekologii integralnej. Tekst jest jednym z trzech poświęconych św. Franciszkowi z Asyżu. Inny tekst pt. „Święty nie tylko od ekologii” przynosi wypowiedzi s. Radosławy Podgórskiej, o. Jerzego Kraja i o. Zdzisława Kijasa. Trzeci tekst jest ks. Łukasza Piotrowskiego. Oto nasza prezentacja. Zapraszamy do lektury.

chlopiec z warzywami we franciszkanskiej misji w pariacotoPariacoto to franciszkańska misja w peruwiańskich Andach, gdzie w 1991 r. męczeńską śmierć ponieśli misjonarze Zbigniew Strzałkowski i Michał Tomaszek, ogłoszeni błogosławionymi Kościoła. Obecnie m. in. rozwija praktyczną ekologię produkując żywność ekologiczną. Pogłębieniu ich zaangażowania ekologicznego służyła wizyta o. Pacyfika Zbigniewa Świerczka, współzałożyciela REFA i naszego wieloletniego asystenta kościelnego. Polecamy relacje z ekoaktywności w Peru w postaci filmów oraz wspomnienia o. Zbigniewa nt. początków ekologii franciszkańskiej i naszego Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu.

Pedagodzy zwracają uwagę na konieczność stałej motywacji w ochronie przyrody i klimatu. Powtarzają zasady: "chronić, aby przetrwać", "chronić, aby żyć". Wpatrując się w postawę Brata Franciszka raczej powiemy "trzeba chronić przyrodę, gdyż to nasze siostry i nasi bracia". Jego Hymn stworzenia, kazanie do ptaków czy historia z wilkiem z Gubbio pokazują, jak myślał św. Franciszek - "pierwszy ekolog". Współcześnie może być dla nas pewnym znakiem orientacyjnym w odszukiwaniu właściwych relacji między człowiekiem a przyrodą, innymi ludźmi i Bogiem. Taki też był sens ogłoszenia go oficjalnie "patronem ekologów".

W dzień św. Franciszka z Asyżu 4.10.2019 franciszkanie z trzech zakonów i ich parafianie z Amazonii modlili się za projekt ekologii integralnej i synod dla Amazonii. W celebracji zorganizowanej w ogrodach watykańskich wziął udział papież Franciszek, przedstawiciele kurii i katoliccy ekolodzy. Przy śpiewie Hymnu Stworzenia wspólnie zasadzono drzewo i powierzono obrady synodu oraz całe dzieło ekologii integralnej w świecie Patronowi Ekologów. Temat ten szeroko omawia specjalny list ministra generalnego franciszkanów, który u nas publikujemy. Jak do nas, którzy żyjemy daleko od Amazonii, dociera to ważne wezwanie?