Kościół w ostatnim czasie zachęca nas do głębokiego nawrócenia duchowego i refleksji o kryzysie ekologicznym i klimatycznym. Oto propozycje rozważań Słowa Bożego, tekstów Ojca Świętego i różnych modlitw. Nasze nabożeństwo składa się ze wstępu i trzech części: celebracji z tekstami biblijnymi mówiącymi o stworzeniach i fragmentami nauczania papieskiego, lamentacji nad trudnościami w ochronie środowiska oraz modlitewnej zachęty do działania. Warto je wykorzystać w naszych kościołach i wspólnotach w okresie Czasu dla Stworzenia. REFA i Wspólnoty Laudato si’ celebrowali je wielokrotnie, ostatnio nad rzeką Odrą.

Zdjęcie przestawiające osobę modlącą się w kościeleNasz świat jest Bożym stworzeniem. A sakrament Eucharystii znajduje się w samym centrum naszego chrześcijańskiego życia. Daje nam jedyną w swoim rodzaju możliwość nawiązania głębokiej łączności z Bogiem i z całą materialną rzeczywistością. Proponujemy tutaj teksty,  które można wykorzystać w trakcie Mszy św., aby jak najpełniej wyrazić w modlitwie nasze doświadczenie świata jako Bożego stworzenia.

Krople rozpryskującej wodyPrezentujemy propozycję nabożeństwa Słowa Bożego z wykorzystaniem tekstów Pisma św. o wodzie. Wyraża ono biblijną historię wody oraz naszą wdzięczność za ten dar. Nabożeństwo to zrealizowaliśmy w terenie, ale można jes również zorganizować w kościele lub innym pomieszczeniu. 

Kolorowy różaniec symbolizujący kontynentyRóżaniec to jedna z najbardziej popularnych modlitw na świecie, znana w różnych formach w wielu religiach świata, w Kościele katolickim szczególnie często celebrowana w październiku. Warto zatem przypomnieć opracowanie kilka lat temu w gronie REFA teksty różańcowe. Rozważając tajemnice zbawcze razem z Maryją, naszą przewodniczką w duchowej pielgrzymce wiary, możemy w swoje intencje modlitewne włączać potrzeby nasze i naszych bliźnich. Oto część radosna i świetlista oraz prośby licznych ekologów i przyrodników. Módlmy się zatem, abyśmy umieli przez świat przyrody dostrzegać Jego Stwórcę, dbać o niego i wybierać nieagresywny styl życia.

Kot i pies, zwierzęta domoweCzy istnieje modlitwa za zwierzęta? Przecież one od zawsze towarzyszą człowiekowi - służą pomocą w pracy, zapewniają pożywienie, są pociechą w życiu. Zgodnie z planem Boga stanowią część stworzenia. Stąd w określone dni, na przykład w święto św. Franciszka z Asyżu, odprawiane są obrzędy błogosławieństwa zwierząt. Są to modlitwy za zwierzęta, ale także uwielbienie Boga wraz z całym stworzeniem.