W dniach 23-30.07.2023 będzie obchodzony 24. Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa. Jest to okazja do przypomnienia odpowiedzialności kierowców, rowerzystów i wszystkich użytkowników dróg. Proponujemy zatem teksty na ten czas adaptowane według zasad ekologii integralnej i współczesnego nauczania Kościoła. Oto modlitwy za kierowców, błogosławieństwa pojazdów, prośby do modlitwy wiernych oraz 10 zasad przypominających chrześcijańskie zasady postępowania na drogach, autostradach, cyklostradach i miejskich ulicach. By nasz miejski i drogowy ekosystem był lepszym niż dotychczas miejscem Wspólnego Domu.

Panie, uczyń mnie narzędziem Twego pokoju.
Tam, gdzie nienawiść - pozwól mi siać miłość,
gdzie krzywda - przebaczenie,
gdzie zwątpienie - wiarę,
gdzie rozpacz - nadzieję,
gdzie mrok - światło,
tam gdzie smutek - radość.

Spraw, Panie, abym nie tyle szukał pociechy,
ile pociechę dawał;
nie tyle szukał zrozumienia, co rozumiał
nie tyle był kochany, ile kochał.
Albowiem dając - otrzymujemy,
przebaczając - zyskujemy przebaczenie,
a umierając - rodzimy się do życia wiecznego.

{rscomments off}

Do spowiedzi przygotowujemy się przeprowadzając rachunek sumienia. Często jednak zdarza się nam pomijać pewną sferę, która w rzeczywistości jest nam bardzo bliska.. pomijamy relacje przyrodą. Tymczasem nasze pojmowanie matki ziemi, stosunek do wszelkiego istnienia dużo mówi o naszym nawróceniu. Ekologia zaczyna się od serca. Bez przemiany serca, nawrócenia swego myślenia i działania w stosunku do Boga, siebie, bliźniego i całego świata, nie ma mowy o autentycznych i trwałych owocach rachunku sumienia.

Zapraszamy do modlitwy we wspólnych sprawach. W tym artykule proponujemy różne intencje zgłoszone przez członków REFA. Opisujemy także sposoby, w jakie można podjąć rozważania modlitewne. Niech modlitwa będzie wyrazem naszej troski o sprawy ważne dla współczesnego świata. Niech będzie siłą i źródłem przemiany nas samych i świata.

Najwyższy, chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mego serca i daj mi, Panie,
prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość, zrozumienie i poznanie,
abym wypełniał Twoje święte i prawdziwe posłannictwo.

{rscomments off}