REFA-konf-maleKonferencja „Kościół i nauka w obliczu ekologicznych wyzwań" zorganizowana wspólnie przez jezuitów i franciszkanów odbyła się 14.10.2015 w Akademii Ignatianum w Krakowie. Zaproszeni goście wraz ze specjalistami świata nauki zastanawiali się i dyskutowali nad encykliką Laudato si' w kontekście osiągnięć nauki i dotychczasowego nauczania Kościoła. Wzięło udział 11 specjalistów i praktyków różnych specjalności, często odległych dyscyplin nauki – od filozofów i teologów po architekta krajobrazu, czy eksperta od zmian klimatycznych. Pokazano, jak nieduży 160-stronicowy dokument jest bogaty w inspiracje. Publikujemy naszą relację.

W czasie swego pobytu w Paryżu w związku ze szczytem klimatycznym szef naszego portalu o. Stanisław Jaromi udzielił kilku wywiadów dla różnych mediów. U nas publikujemy fragmenty rozmowy jaką przeprowadził z nim ks. Aleksander Pietrzyk SAC dla wydawanego we Francji po polsku „Głosu katolickiego”. Oto niektóre z pytań: po co taki show? Jak łączyć ekologię z etyką? Gdzie odnaleźć przesłanie encykliki Laudato si' w tych trudnych negocjacjach?... 

006-SOS-maleByliśmy wczoraj na wydarzeniu SOS Dla Krakowa. Jasny sygnał poszedł w świat z krakowskiego Rynku. Antysmogowe postulaty przekazano decydentom i do Warszawy. Kraków potrzebuje specjalnych rozwiązań w zdecydowanej poprawie katastrofalnego zanieczyszczenia powietrza, które trawi miasto od lat... Tymczasem czterech polskich biskupów wystosowało bezprecedensowy apel o podjęcie wspólnych i radykalnych działań w przeciwdziałaniu smogu i wezwało wiernych do zrobienia rachunku sumienia. Komunikat zostanie odczytany w niedzielę, w parafiach na Górnym Śląsku. 

piknik-malePaździernik 2015 przyniósł wiele wydarzeń ekologicznych z udziałem REFA. W uroczystość św. Franciszka uczestniczyliśmy w krakowskim pikniku franciszkańskim. 14X odbyła się współorganizowana przez nas konferencja naukowa o encyklice Laudato Si'. 29X w Warszawie Kasper Jakubowski z REFA był prelegentem na sesji „Człowiek jako zarządca i opiekun ziemi. Ekologiczne wyzwania XXI w." zorganizowanej przez Polską Radę Ekumeniczną. Miło też nam oznajmić, że szef REFA, o. Stanisław Jaromi został nagrodzony Medalem Polskiej Niezapominajki za zaangażowanie dla ochrony przyrody i kultury.

logo wneCzy możemy produkować prąd w naszych domach na własny użytek? Czym jest energetyka obywatelska? Kim jest prosument? To pytania, które coraz częściej przebijają się do debaty publicznej w Polsce. Prace nad, spóźnioną już kilka lat, ustawą dotyczącą odnawialnych źródeł energii, nadal przeciągają się, ale zmiany sposobu produkcji prądu w naszym kraju nie da się już zatrzymać. Daje temu wyraz rosnący z dnia na dzień w siłę ruch społeczny „Więcej niż energia”. Również Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu dołączył do już ponad 50 organizacji, instytucji i samorządów popierających ruch energetyki obywatelskiej.