• RiabininCzas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • cop karuzela
  • cytat
  • encyklika karuzela
  • Boska ziemia
  • encyklika
  • Czas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • Przemówienie papieża Franciszka do uczestników spotkania „WIARA I NAUKA: W KIERUNKU COP26”
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.
  • Ekologia to ważna część nauczania Kościoła – wywiad KAI z o. Stanisławem Jaromi

Nasze działania

REFA prowadzi prowadzi i wpiera szereg działań na rzecz edukacji ekologicznej, ochrony środowiska oraz wszelkiego stworzenia. 

 

Twa nasze wrześniowe świętowanie Stworzenia - Season of Creation. Po raz ósmy REFA organizuje Czas dla Stworzenia. W tym roku szczególny, gdyż rozpoczął się Jubileusz Franciszkański. Na koniec będzie TYDZIEŃ ŚW. FRANCISZKA  i odpust naszego Patrona św. Franciszka z Asyżu. Oto najważniejsze informacje i zaproszenie do włączenia się w działania w Katowicach, Jeleśni, Radomsku i Krakowie. Warto też w swej wspólnocie, domu czy parafii wprowadzić w tym czasie modlitwę o nawrócenie ekologiczne dla katolików i wszystkich decydentów. Chcemy w ten sposób przygotować się na ogłoszenie drugiej części encykliki Laudato si’.

Temat „Ekonomii wspólnego domu” powrócił w czasie ŚDM w Lizbonie, zatem przypominamy wywiad z dr. Stanisławem Jaromi OFMConv, przewodniczącym REFA, jaki przeprowadziła Małgorzata Bilska. Został on opublikowany w magazynie „Przewodnik Katolicki” nr 40/2022 s. 62 z rysunkowym portretem autorstwa A. Robakowskiej. Niestety myślenie o świecie jako wspólnym domie, za który wszyscy jesteśmy odpowiedzialni nie jest powszechne, nawet w Kościele. Jaka jest zatem współczesna chrześcijańska odpowiedź na kryzys ekonomiczny, społeczny i ekologiczny? Warto przypomnieć to przed kolejnym Czasem dla Stworzenia.

Często zdziwienie budzi duża świadomość ekologiczna i społeczna zaangażowanych katolików. A przecież nie brak w chrześcijańskim nauczaniu źródeł, gdzie można znaleźć odpowiedzi na wyzwania współczesności. – tak zaczyna się tekst o. Stanisława Jaromi w „Plus Minus” nr 22/2023. Autor widząc trud redaktorów magazynu dotyczący opisania i wytłumaczenia rzeczywistości wokół nas proponuje kilka uwag, które mogą pomóc nam dalej zgłębiać temat. Prezentuje antropocen czyli czas, w którym żyjemy, omawia relację Kościoła wobec konsumpcjonizmu oraz model ekologii integralnej dopełniony duchowością franciszkańską.

W dniach 1-6.08.2023 odbędą się w Lizbonie kolejne Światowe Dni Młodzieży. To spotkania młodych katolików, odbywające się co kilka lat zapoczątkowane z inicjatywy Jana Pawła II organizowane w formie religijnego festiwalu. Najważniejsze w programie jest spotkanie młodych ze świata z Papieżem. W 2016 odbyły się w Krakowie. I wtedy i w tym roku mają etap przygotowawczy, potem spotkania w diecezjach portugalskich i finalny czas z Papieżem Franciszkiem. Czas przygotowania ma formułę LISTEN - DREAM - RISE UP i trzy konkretne tematy: ekologię integralną, przyjaźń społeczną i orędzie Bożej Miłości. Co zawiera?

Druga połowa maja i początek czerwca obfitowały w liczne spotkania nt. ekologii integralnej w Anglii i wschodniej części USA. Były okazje do wyjaśnienia perspektywy franciszkańskiej i Franciszkowej w ekologii oraz do rozmów o współpracy REFA z innymi inicjatywami. Duże zainteresowanie wzbudziły nasze książki, zwłaszcza „Boska Ziemia” i „Kościół w dobie antropocenu” oraz projekty na czele ze „Szkołą liderów ekologii integralnej”. Rozmawiano też o przygotowaniach do jubileuszu franciszkańskiego i planowano wspólne inicjatywy. Oto syntetyczna foto relacja…