Nasze działania

REFA prowadzi prowadzi i wpiera szereg działań na rzecz edukacji ekologicznej, ochrony środowiska oraz wszelkiego stworzenia. 

 

W święto Patrona Ekologów 4.10.2023 Franciszek podpisał adhortację nt. kryzysu klimatycznego. To kolejny krok pokazujący zaangażowanie Kościoła w odnowienie zagubionej harmonii człowieka ze stworzeniem. Książka REFA jest nie tylko kompleksowym komentarzem do treści tego dokumentu ale wnosi też bogactwo perspektyw zarówno ludzi Kościoła, jak bp Damian Muskus, o. Józef Bremer czy o. Stanisław Jaromi, ale też wybitnych ekspertów i aktywistów. Są wśród nich: Ewa Bińczyk, Rafał Cekiera, Cezary Kościelniak, Michał Latawiec, Piotr Wojciechowski, Zbigniew Wróblewski oraz inni uczestnicy debaty o współczesności.

W dniu św. Franciszka z Asyżu, Patrona Ekologów w 2023 roku Ojciec Święty opublikował adhortację apostolską o kryzysie klimatycznym Laudate Deum (Pochwalony bądź Panie). Papież Franciszek przypomina, że świat potrzebuje sojuszy, które nie są przeciwko komuś, ale na korzyść wszystkich, nie dla własnych interesów ale dla interesów całego świata oraz by religie dawały w tym dobry przykład. Wśród nich najważniejszymi są dziś pokój i klimat. Oto obszerne omówienie tematu autorstwa Wojciecha Stawiany, eksperta Polskiej Izby Ekologii, współpracownika REFA.

Adhortacja apostolska Laudate Deum to uszczegółowienie i uzupełnienie encykliki Laudato si’. Zdaniem papieża Franciszka brak zadowalającej reakcji z naszej strony wobec zachodzących zmian klimatycznych sprawia, że znaleźliśmy się blisko punktu krytycznego. Negacjoniści nie mają racji: globalne ocieplenie jest niewątpliwie skutkiem działalności człowieka. Zaangażowanie i troska o wspólny dom powinny wynikać również z wiary w Chrystusa. Jak przekonać do tych treści polskich katolików? Czy odpowiedzialność klimatyczna będzie częścią społecznego nauczania Kościoła? O tym rozmawialiśmy na naszych debatach.

Trudno w polskim Kościele przebić się z tematyką odpowiedzialności ekologicznej i klimatycznej. Wydana w dzień św. Franciszka 4.10.2023 r. adhortacja apostolska Laudate Deum jest w tym zadaniu ważnym orędziem. REFA zorganizowało cykl debat o jej głównych tematach oraz przygotowujemy monografię wieloautorską, która ma być kompleksowym komentarzem dokumentu, poszerzoną o polską perspektywę. Mamy też zapis naszych debat. Oto główna część krakowskiej debaty, która miała dwie części: analityczną, ekspercką oraz praktyczną, w której dominuje głos aktywistów, w tym zaangażowanych w REFA.

Twa nasze wrześniowe świętowanie Stworzenia - Season of Creation. Po raz ósmy REFA organizuje Czas dla Stworzenia. W tym roku szczególny, gdyż rozpoczął się Jubileusz Franciszkański. Na koniec będzie TYDZIEŃ ŚW. FRANCISZKA  i odpust naszego Patrona św. Franciszka z Asyżu. Oto najważniejsze informacje i zaproszenie do włączenia się w działania w Katowicach, Jeleśni, Radomsku i Krakowie. Warto też w swej wspólnocie, domu czy parafii wprowadzić w tym czasie modlitwę o nawrócenie ekologiczne dla katolików i wszystkich decydentów. Chcemy w ten sposób przygotować się na ogłoszenie drugiej części encykliki Laudato si’.