W dniach 1-6.08.2023 odbędą się w Lizbonie kolejne Światowe Dni Młodzieży. To spotkania młodych katolików, odbywające się co kilka lat zapoczątkowane z inicjatywy Jana Pawła II organizowane w formie religijnego festiwalu. Najważniejsze w programie jest spotkanie młodych ze świata z Papieżem. W 2016 odbyły się w Krakowie. I wtedy i w tym roku mają etap przygotowawczy, potem spotkania w diecezjach portugalskich i finalny czas z Papieżem Franciszkiem. Czas przygotowania ma formułę LISTEN - DREAM - RISE UP i trzy konkretne tematy: ekologię integralną, przyjaźń społeczną i orędzie Bożej Miłości. Co zawiera?

Często zdziwienie budzi duża świadomość ekologiczna i społeczna zaangażowanych katolików. A przecież nie brak w chrześcijańskim nauczaniu źródeł, gdzie można znaleźć odpowiedzi na wyzwania współczesności. – tak zaczyna się tekst o. Stanisława Jaromi w „Plus Minus” nr 22/2023. Autor widząc trud redaktorów magazynu dotyczący opisania i wytłumaczenia rzeczywistości wokół nas proponuje kilka uwag, które mogą pomóc nam dalej zgłębiać temat. Prezentuje antropocen czyli czas, w którym żyjemy, omawia relację Kościoła wobec konsumpcjonizmu oraz model ekologii integralnej dopełniony duchowością franciszkańską.

Kolejne spotkanie połączone z promocją książki „Kościół w dobie antropocenu” pod redakcją o. dr. Stanisława Jaromi OFMConv, wydaną przez Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu – REFA miało miejsce 4 maja 2023 o godz. 18.00. Organizatorem był Klub "Tygodnika Powszechnego" w Zielonej Górze, miejscem klimatyczne wnętrza w kawiarni Piekarnia Cichej Kobiety. Wszystkich witała szefowa klubu Bożena Ostrowska, debatę prowadził red. Konrad Stanglewicz a zaproszeni byli o. Stanisław Jaromi i ks. Andrzej Draguła (autor jednego z tekstów). Oto kilka notatek uczestników spotkania..

Podróżując po Polsce obserwujemy wiele inicjatyw ekologicznych, podejmowanych z inspiracji chrześcijańskich. Warte są one nagłośnienia i szerszego rozpropagowania, bowiem widać w nich konkretne zrealizowanie Bożego nakazu, by z troską doglądać i chronić Ziemię oraz wszystkie Boże stworzenia, które na niej mieszkają. Do takich inicjatyw zaliczamy zarówno różnorakie urządzenia proekologiczne (np. baterie słoneczne na budynkach kościelnych, wiatraki, oczyszczalnie ścieków itp.) jak i działania edukacyjne oraz akcje duszpasterskie związane z ochroną środowiska przyrodniczego.

ekowakacjeLato to dla wielu z nas czas wakacyjnego wypoczynku. Dla jednych kojarzy się on z błogim nic-nie-robieniem, dla innych to okres aktywnego ładowania baterii na cały rok, jeszcze inni poświęcają zasłużony urlop na prace na rzecz lokalnej wspólnoty i wolontariat. A jak Ty spędzasz letnie miesiące? Mamy nadzieję, że ten czas to nie są wakacje od Boga i ekologicznych praktyk. Podziel się z nami swoim pomysłem na ekowakacje, zainspiruj innych! Ogłaszamy konkurs. Aby poznać szczegóły, czytaj dalej.

Wyprawa do Italii, organizowana jako Pielgrzymka Laudato si’ w dniach 14–20 maja 2022, współorganizowana przez REFA dotarła do ośrodków franciszkańskich porozrzucanych w wielu miejscach tego kraju, w którym powstała franciszkańska filozofia szacunku dla ludzi i dla przyrody, kształtowała się franciszkańska symbolika i duchowość. Uczestnicy programu Drzewo Franciszka odwiedzili Ptuj w Słowenii, franciszkańskie sanktuaria w Asyżu, Porcjunkuli, Monteluco i Greccio, Rzym i Watykan oraz Padwę i Camposampiero. Oto relacja, zdjęcia i opinie uczestników wyprawy.

Przed kilku laty, kiedy zobaczyłam otoczenie swojego rodzinnego kościoła ogołocone ze wspaniałych dębów, a dziki ogród (raj dla wszelkiego ptactwa) przy plebani zamieniony na boisko piłki nożnej z równiutko przyciętą trawką i jeszcze na dodatek stary przykościelny cmentarz "uporządkowany" według wielkości krzyży, rozpacz moja sięgnęła zenitu. To, co było najpiękniejsze, co mogło być chlubą tej małej miejscowości zostało bezpowrotnie utracone. Takich przykładów bezsensownych czynów wymienić można wiele. Dlaczego tak się dzieje? Czyżby miłość do przyrody i potrzeba jej ochrony były tematami obcymi dla wiary chrześcijańskiej? Czy polscy chrześcijanie nie pragną nadawać tonu w praktycznych działaniach na rzecz środowiska naturalnego, jak dzieje się to w innych krajach Europy?