Franciszek o ruchach i stowarzyszeniach katolickichGdy w wigilię Zesłania Ducha Świętego w Watykanie rozpoczynało się spotkanie przedstawicieli ruchów kościelnych i nowych wspólnot z całego świata, spadł majowy deszczyk oczyszczając atmosferę i zapowiadając liczne dary z nieba. Potem było wspólne czuwanie, spotkanie z Papieżem i modlitwa o odnowę Kościoła. Na Placu św. Piotra obecni byli przedstawiciele ponad 150 ruchów i wspólnot kościelnych, ponad 200 tys. osób i wśród nich przewodniczący REFA.

 

 “One of Us” to ogólnoeuropejska inicjatywa, która ruszyła w maju zeszłego roku. Najogólniej przedstawiając sprawę jest to akcja mająca na celu kontrolę nad dotacjami unijnymi, które finansują zabijanie oraz eksperymenty na ludzkich embrionach. Akcję popiera sam papież Benedykt XVI, a także wiele organizacji z całej Europy. Sprawa składa się z wielu wątków i porusza nie tylko środowiska katolików. W ramach akcji zbierane są podpisy, dzięki którym, jak czytamy na stronie internetowej inicjatywy, można  będzie zmienić zapisy w prawie unijnym, tak by zablokować  finansowanie niszczenia ludzkich embrionów.

Watykan odpowiedzialny za rzeź słoni?Dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej skierował niecodzienny list do dyrektora National Geographic. Federico Lombardi odpowiada w nim na bezpodstawne zarzuty postawione pod adresem Watykanu. Pisze w nim m.in., że Kościół nigdy nie zachęcał do wytwarzania przedmiotów religijnych z kości słoniowej i handlu tym materiałem. Deklaruje konkretną pomoc Watykanu, aby przeciwdziałać zjawisku masowego tępienia słoni.

budka lęgowa dla ptakówW czwartek 14-go lutego osoby zainteresowane budową budek lęgowych mogły, podobnie jak krakowscy radni dzień wcześniej, przyczynić się do poprawy sytuacji mieszkaniowej skrzydlatych mieszkańców Krakowa. Wróbel też człowiek – sam Humphrey Bogart miał ponoć coś z ptasiego uroku - o czym przekonywała w swej fecebookowej odsłonie Asocjacja Promocji Radosnego Ptaka. W Leroy Merlin Bonarka na chętnych czekały stoły z przygotowanymi zestawami do konstrukcji budek. 

 

Zanieczyszczenia mięsa mięsem, nielegalne mięso, dostajemy jedzenie, w którym tylko testy DNA są w stanie stwierdzić, co to jest? - czytamy ostatnio w mediach a sklepy przyznają, że nie wiedzą, co zawierają ich produkty, my nie wiemy, co kupujemy, a nikt tego nie kontroluje. Przy okazji warto zapytać: w jaki sposób mięso utorowało sobie drogę na nasze talerze? Czy rzeczywiście jest zwyczajnym produktem spożywczym? A może przy okazji warto przypomnieć stare praktyki postne..