Lata naszych wspólnych działań na rzecz Polski wolnej od upraw GMO przyniosły owoce - rząd zakazał wysiewu kukurydzy MON810 i ziemniaka Amflora! Warto przy okazji przypomnieć niektóre kwestie związane z wprowadzaniem do obrotu nasion roślin genetycznie modyfikowanych (GMO) oraz nt. jakości towarzyszących problemowi konsultacji i debaty publicznej. Zwracając uwagę na pewne trendy dotychczasowej debaty, widzimy błędy których winniśmy unikać w przyszłości. Przypominamy też stanowisko Kościoła Katolickiego, gdyż było ono manipulowane. Prezentujemy w tym celu artykuł o. Jacka Poznańskiego z portalu deon.pl

Zwierzchnicy Kościołów Polskiej Rady Ekumenicznej oraz przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Kościoła rzymskokatolickiego podpisali dziś w Warszawie wspólny apel o ochronę stworzenia.

- To cenna inicjatywa i dobry początek do dalszych wspólnych chrześcijańskich inicjatyw na rzecz Bożego stworzenia - komentują polscy franciszkanie, zaangażowani w ekologię.

Oto pierwsze komentarze uczestników Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu o. Zbigniewa Świerczka, o. Jana Marii Szewka i o. Stanisława Jaromi.

 

Publikujemy tekst apelu Kościołów w Polsce o ochronę stworzenia, który został podpisany przez najważniejsze wspólnoty chrześcijańskie działające w naszym kraju.
To pierwszy tego rodzaju dokument, który przypomina, że „ochrona środowiska to nie tylko techniczny problem równowagi ekologicznej, ale także problem moralny i duchowy współczesnego człowieka” i wzywa do zaangażowania się w konkretne programy służące ochronie Bożego stworzenia oraz mądrej ascezy poprzez unikanie nadmiernej konsumpcji, odpowiedzialne korzystanie z dóbr naturalnych czy rezygnację z produkowania i gromadzenia nadmiaru przedmiotów i opakowań..