„Czy może być coś ważniejszego od nauki i religii? Nauka daje nam Wiedzę, a religia daje nam Sens. I Wiedza, i Sens są niezbędnymi warunkami godnego życia. I jest paradoksem, że obie te wartości często pozostają w konflikcie” – pytał ks. Michał Heller, odbierając Nagrodę Templetona, jedną z najbardziej prestiżowych na świecie, przyznawaną za przerzucanie pomostów między nauką a religią.

  

GMO jako przedmiot oceny moralnej –  to temat konferencji jaka obyła się 6–7 czerwca 2013 na Uniwersytecie Rzeszowskim. Wśród referentów byli m.in. prof. Włodzimierz Tyburski, ks. dr hab. Grzegorz Hołub, ks. dr hab. Tomasz Kraj, dr hab. Zbigniew Wróblewski, dr Dariusz Liszewski, dr Adam Kulczycki oraz szef naszego portalu o. dr Stanisław Jaromi. Zaprezentowano rozległe spektrum zagadnień owej złożonej problematyki, przedstawiono analizy filozoficzno-etyczne, mówiono o etosie naukowca i etyce badań naukowych, prezentowano społeczne konsekwencje dominacji GMO w rolnictwie oraz nadzieje związane z rozwojem biotechnologii.

 

Walny zjazd REFA w LegnicyNowy portal chrześcijańskich ekologów, kampania "Czyńcie Sobie Ziemię Kochaną!" ze środków Renovabis oraz obchody 30-lecia Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu to – według przewodniczącego REFA o. Stanisława Jaromi – największe wydarzenia stowarzyszenia w minionym trzechleciu. Podkreślić należy także stałą obecność REFA w mediach, udział w przygotowaniu wystawy "Arbores Vitae" w Krakowie oraz współpracę z innymi stowarzyszeniami.

Owady rozwiązaniem problemów żywieniowych?Kolejna konferencja Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa - FAO była poświęcona znaczeniu lasów w temacie wyżywienia świata. International Conference on Forests for Food Security and Nutrition, która odbyła się w Rzymie w dniach 13-15.05.2013 wzbudziła zainteresowanie swym raportem nt. zjadania owadów w kontekście opanowania głodu na świecie. Piszą, że osy, żuki i inne owady są obecnie za mało wykorzystywane, jako żywność dla ludzi i bydła i dodają, że hodowla insektów jest jedną z dróg do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego.

Śp. prof. Stefan Kozłowski (1928-2007) – wybitny ekolog i geolog, taternik, nauczyciel akademicki i polityk, poseł na Sejm X kadencji, minister ochrony środowiska w rządzie Jana Olszewskiego, honorowy członek REFA patronem szkoły w Gdyni. Na uroczystościach reprezentowała nas Grażyna Wolniakowska, gdyński członek REFA.

Na łamach naszego portalu przedstawiamy relację Katarzyny Wojciechowskiej.