W  Bazylice św. Franciszka z Asyżu w Krakowie miała miejsce dość niecodzienna msza... w intencji wszystkich ekologów i osób zaangażowanych w ochronę środowiska. Odbyła się też debata poświęcona problematyce wody i współczesnym wyzwaniom związanym z tym kurczącym się zasobem naturalnym. O tatrzańskich jeziorach mówiła dr hab. Joanna Galas z Instytutu Ochrony Przyrody PAN. Natomiast o. Stanisław Jaromi OFMConv zaprezentował globalne ujęcie wody, z punktu widzenia etyki środowiskowej.

 

Wybitny pracownik naukowy, wspaniała chrześcijanka, niezwykle dobry człowiek – takimi określeniami żegnano w Krakowie śp. prof. Halinę Piękoś-Mirkową. Prowadzący ceremonię pogrzebową ks. prof. Edward Staniek scharakteryzował ją jako „duchowość stokrotki” – skromna ale piękna i silna... Prof. dr hab. Halina Piękoś-Mirkowa (1939-2013) pochodziła z Cieszyna. Studiowała botanikę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Działała na rzecz ochrony przyrody. Była wieloletnim pracownikiem naukowym Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, członkiem Rady Naukowej IOP PAN, kierownikiem Zakładu Ochrony Szaty Roślinnej Instytutu, Tatrzańskiej Stacji Terenowej i Alpinarium w Zakopanem, znawcą flory Tatr.

Zmarła pani Krystyna Bonenberg. Była wybitną dziennikarką naukową, popularyzatorką ekologii i troski o zdrowie. Od początku towarzyszyła REFA, z ogromną energią wspierając nas oraz nasze projekty ekologiczne. Była naszym honorowym członkiem. Wieczne odpoczywanie racz jej dać Panie!

Red. Krystyna Bonenberg, dziennikarka naukowa, popularyzatorka nauki i techniki, autorka kilkuset artykułów popularnonaukowych, kilku reportaży i książek, redaktor polskiego wydania ponad dwudziestu książek i podręczników dla młodzieży szkolnej, m.in. „Rośliny użyteczne człowiekowi”, „Młodzieżowy leksykon ekologiczny”, „Tajemnice zdrowia. Człowiek a środowisko”.

 

Katolicka Agencja Informacyjna przeprowadziła sondę nt. słów papieża Franciszka "Chciałbym Kościoła ubogiego, dla ubogich". Pytała, jak rozumieć te słowa oraz, do czego zobowiązują one, zarówno ich osobiście, jak i Kościół w Polsce. Wśród autorów komentarzy są: Abp Józef Michalik, prof. Jerzy Kłoczowski, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Piotr Mucharski, ks. Ireneusz Skubiś, ks. Marek Gancarczyk, ks. Jacek Stryczek, Piotr Duda, ks. Piotr Sadkiewicz, Matka Weronika Sowulewska OSBCam, Katarzyna Kolenda-Zaleska, Paweł Milcarek, Łukasz Brodzik, ks. Jan Sikorski oraz o. Stanisław Jaromi OFMConv. Okazuje się, że tylko nieliczni odwołali się do osoby św. Franciszka…

 

Budynki pasywne, rozsądne gospodarowanie energią z myślą o środowisku – są to tematy żywo dyskutowane, powstaje też co raz więcej obiektów projektowanych tak by ich wpływ na środowisko naturalne był jak najmniejszy. I jest to tendencja nie tylko w „budownictwie świeckim”... Przykładem inicjatywy ekologicznej w polskim Kościele może być powstałe w 2011 roku Stowarzyszenie Etyka i Energia wzorowane na szwedzkiej organizacji Etik & Energi.