Bartłomiej 1Naukowcy mówią o “przełomie” i “gwałtownych zmianach klimatu”. Liderzy polityczni mówią o „wyzwaniach”, które są przed nami. Pismo Święte mówi o kryzysie ludzkości i wybaczającej wszystko łasce Boga. Wszystkie trzy źródła zgadzają się co do jednego: przyjdzie czas, gdy będziemy musieli zmierzyć się z konsekwencjami; przyjdzie czas, kiedy będzie po prostu za późno – pisze patriarcha Bartłomiej z okazji 19 Konwencji ONZ ds. zmian klimatu. Publikujemy treść całego listu do uczestników szczytu klimatycznego. Pracujmy wspólnie: dajmy Ziemi możliwość wyleczenia i żywnienia a nas..

Modlitwa za ekologowJeśli jeszcze myślimy o świecie jako o dobru wspólnym i dziedzictwie dla całej ludzkości powinniśmy być dumni z Tomasza oraz innych kobiet i mężczyzn protestujących przeciwko chciwemu rabunkowi zasobów świata i niszczeniu jego przyrodniczych sanktuariów… Nie znam osobiście Tomasza Dziemianczuka, ale jestem dumny z jego odwagi i zaangażowania. Modlę się za niego i wszystkich bezprawnie przetrzymywanych w rosyjskim areszcie o wytrwałość i siłę potrzebną w trudnościach. Modlę się za jego żonę Natalię i wszystkich bliskich o możliwie najszybszy powrót do domu.


GrechutaFestival2013-22Czy Marek Grechuta śpiewając „nie od razu stopisz serca mego lód” myślał o konsekwencjach globalnego ocieplenia? Takie pytanie zabrzmiało na panelu dyskusyjnym „Ekologia w twórczości Marka Grechuty” zorganizowanym 9.10.2013 w rocznicę jego śmierci w ramach Grechuta Festival 2013.
Panel w sali Wydziału Polonistyki UJ poprowadził Marcin Baran, a uczestniczyli w nim: Ewa Lipska, Krzysztof Koehler, Michał Zabłocki oraz z sali Danuta Grechuta i Michał Pawluśkiewicz. O ekologii dowiedzieliśmy się niewiele, ale mnóstwo o twórczości wybitnego artysty i pieśniarza.

 


images/Legnica-krag-1.jpgZaglądamy do lokalnego kręgu REFA. Jak co roku uczniowie gimnazjum im. św. Franciszka w Legnicy uczestniczą w warsztatach inspirowanych Pieśnią Słoneczną. W krajobrazie kulturowym w Bardzie Śląskim, w malowniczej kaplicy św. Jana z Dukli w Borowicach, czy w dzikim wąwozie Myśliborskim lepiej można dostrzec i docenić zagrożone piękno stworzenia – bogate i harmonijne środowisko życia. Z perspektywy tych działań widać, ze prawdziwa ekologia zaczyna się od obserwacji natury in situ, wychowania w kulturze i szacunku dla wartości życia, otoczenia i drugiego człowieka oraz edukacji - tej nieocenionej pracy organicznej tysięcy nauczycieli i pedagogów.

Modlitwa, ambitna refleksja na ważne tematy, wędrówka w rejonach ciekawych przyrodniczo oraz osobiste doświadczenie zarówno sacrum jak i przyrody – to cechy charakterystyczne kolejnych konferencji „Sacrum i Przyroda”, które od ponad 20 lat odbywają się z inicjatywy ks. prof. Macieja Ostrowskiego. Tegoroczna odbyła się na Słowacji dokładnie w Światowy Dzień Turystyki. Część seminaryjna XXI międzynarodowej konferencji „Sacrum i Przyroda” odbyła się 27 września 2013 w Grecko-Katolickim Uniwersytecie w Preszowie.