• slajd warsztaty2018
  • slajd malowidla
  • slajd węgiel
  • slajd Gaudete
  • slajd hurry
  • Zapraszamy na warsztaty ekologii integralnej z encykliką LAUDATO SI’ czyli wspólne poszukiwania jak przełożyć chrześcijańską relację ze stworzeniem na praktykę działania. I odkrywanie chrześcijańskiego eko-przesłania, by minimalizować swój ślad ekologiczny oraz przemyśleć jak wielkie i głębokie powinny być zmiany, aby Ziemia dalej była gościnnym, cennym i różnorodnym domem dla wszystkich...
  • Z języka ekologii zostały wyrugowane kategorie piękna i dobra. Myśli i mówi się o stratach, zagrożeniach, szkodliwości. Musi wrócić ekologia, która zachwyca się. Nauka da wtedy narzędzia a wzruszenie i wiara uruchomią wole działania...
  • Czy można wydobywać węgiel za każdą cenę? - pyta abp Wiktor Skworc. Nawet - za cenę ludzkiego życia, zawsze narażanego, kiedy wchodzi się coraz głębiej w skorupę ziemi... Za cenę degradacji zdrowia człowieka i środowiska czy za cenę szkód górniczych?...
  • O powołaniu do świętości, zagrożeniach w jej realizacji, aktualności programu zawartego w Ewangelii, cechach świętości w świecie współczesnym, a także koniecznej do jej osiągnięcia walce, czujności i rozeznaniu pisze papież Franciszek w swojej trzeciej adhortacji apostolskiej: „Gaudete et exsultate”. Oto kilka wątków dokumentu ważnych dla chrześcijan zaangażowanych społecznie, drogowskazy w drodze do świętości, ale też zagrożenia i tematy do przemyślenia...
  • Szalony pęd produkuje ubocznie zabójcze trucizny – produkuje sztuczne, zmyślone potrzeby – które wprawdzie stwarzają pałace luksusu i zbytku, napędzają konsumpcję, ale na drugim biegunie społecznych podziałów wytwarzają strefy głodu, przemocy, chaosu. Polska nie jest bogatym krajem, ale rozejrzymy się...

narodowa rada rozwojuNarodowa Rada Rozwoju to gremium konsultacyjno-doradczym przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. Jedna z dziewięciu sekcji, która jako swój obszar badawczy i strategiczny ma "Wieś i rolnictwo" swoje spotkanie 8 maja 2018 r. poświęciła ekologii. A dokładnie ekologii integralnej w perspektywie encykliki Laudato si' wyznaczając sobie temat: "Rolnictwo, jakość żywności, woda, energia, ochrona środowiska, rozwój – wokół encykliki Laudato si'". Głównym mówcą spotkania w Pałacu Prezydenckim był szef REFA o. Stanisław Jaromi, Człowiek Polskiej Ekologii '2016. U nas szczegółowy program spotkania i jego wnioski. 

Założeniem NRR jest stworzenie płaszczyzny dla debaty programowej nt. rozwoju Polski i wypracowanie stanowisk wykraczających poza horyzont bieżącej polityki. Jej zadaniem jest formułowanie celów strategicznych oraz metod ich osiągnięcia poprzez analizowanie sytuacji w kluczowych dziedzinach funkcjonowania państwa, definiowanie wyzwań i wskazywanie zagrożeń w perspektywie przyszłości Polski. Jako forum konsultacyjne Rada przygotowuje dla prezydenta opinie, ekspertyzy, a także założenia merytoryczne do prezydenckich projektów ustaw.

Oto program spotkania sekcji "Wieś, Rolnictwo" NRR pt. Rolnictwo, jakość żywności, woda, energia, ochrona środowiska, rozwój – wokół encykliki Laudato si'

Kancelaria Prezydenta RP, Pałac Prezydencki, 8.05.2018 

Po powitaniu gości przez dr Barbarę Fedyszak-Radziejowska, doradcę Prezydenta RP i koordynatora sekcji "Wieś, rolnictwo" nastąpił wykład nt. Rolnictwo wobec ekologicznych wyzwań – perspektywa encykliki Laudato si', który wygłosił o. dr Stanisław Jaromi, przewodniczący Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu – REFA, Człowiek Polskiej Ekologii '2016

Następnie zaprezentowano wybrane przykłady działalności rolniczej w duchu encykliki Laudato si'.

Temat "Rolnictwo ekologiczne, rolnik ekologiczny, jakość żywności – doświadczenia praktyczne” przedstawiła Ewa Smuk Stratenwerth z Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego,  Człowiek Polskiej Ekologii '2011.

Woda, rolnictwo – ograniczone zasoby, zrównoważony rozwój - to tytuł wystąpienia dr hab.  Wiktora Kotowskiego z Centrum Ochrony Mokradeł Uniwersytetu Warszawskiego.

O rolnictwie, energii, prosumpcji oraz gospodarowaniu odnawialnymi zasobami energii i dzieleniu się nadwyżkami mówił Grzegorz Wiśniewski, członek Sekcji "Wieś, rolnictwo" NRR

Po dyskusji próby podsumowania tematu się podjęli o. Stanisław Jaromi, Grzegorz Wiśniewski i Barbara Fedyszak-Radziejowska. Wnioski u nas już wkrótce…

1000 Characters left