• RiabininCzas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • cop karuzela
  • cytat
  • encyklika karuzela
  • Boska ziemia
  • encyklika
  • Czas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • Przemówienie papieża Franciszka do uczestników spotkania „WIARA I NAUKA: W KIERUNKU COP26”
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.
  • Ekologia to ważna część nauczania Kościoła – wywiad KAI z o. Stanisławem Jaromi

biblioteka laudatosi jp2 biblioteka laudatosi benedykt xvi biblioteka laudatosi kkwpolscesqr

biblioteka laudatosi dol dzielo stworzenia biblioteka laudatosi dol ochrona srodowiska biblioteka laudatosi dol ekologia integralna biblioteka laudatosi dol encyklika laudatosi

Przed nami trzyletnie obchody franciszkańskiego jubileuszu (2023–2026), który upamiętnia osiemsetlecie reguły franciszkańskiej i pierwszych jasełek w Greccio (2023), stygmatów (2024), Pieśni stworzenia (2025) i śmierci Franciszka (2026). Liczne wydarzenia będą zarówno na poziomie międzynarodowym i międzyfranciszkańskim, jak i lokalnym. REFA i Komisja ds. Sprawiedliwości, Pokoju i Ochrony sStworzenia włączają się obchody i promują w tym roku Projekt Greccio 800. Inauguracja miała miejsce 8 stycznia 2023 r. koncertem w kościele franciszkańskim w Radomsku. Wystąpił zespół wokalny Appassionata.

Dokładnie 800 lat temu z inicjatywy św. Franciszka w nocy 24 grudnia 1223 r. przygotowano szopkę w Greccio w środkowych Włoszech. Historia z Greccio, pierwszy żłóbek i jasełka to początek ludowej obrzędowości towarzyszącej świętowaniu Bożego Narodzenia. Dla mnie w tym wszystkim niesamowite i genialne są dwie Franciszkowe innowacje: zaproszenie do franciszkańskiego Betlejem Eucharystii i zwierząt.

Rekonstruując wydarzenia tamtej nocy, św. Franciszek nad żłóbkiem zbudował również ołtarz, gdzie zaproszony kapłan sprawował Eucharystię. Sam jako diakon czytał Ewangelię i wygłosił poruszające kazanie o Jezusie i jego narodzinach w Betlejem. Krańcowo ubogi Francesco odtworzył ubóstwo tamtych narodzin, ale wskazał też duchowe bogactwo Jezusa, który przychodzi do nas w każdej Mszy Świętej. Betlejemski „dom chleba” łączy się z chlebem eucharystycznym, a żłób z ołtarzem, na którym „rodzi się” Ciało Chrystusa.

W interpretacji Franciszkowej łączą się też stare proroctwa mesjańskie z opisami Ewangelii i przy narodzinach Bożego Syna pojawiają się zwierzęta. One, które od początku ludzkości towarzyszyły człowiekowi w jego życiowej wędrówce, są również przy żłóbku Jezusa. To one, a nie ludzie, znalazły się najwcześniej u Nowonarodzonego Dzieciątka (wcześniej niż pasterze czy mędrcy) i one potrafiły ujrzeć w Nim swego Pana, co nie udało się wielu ludziom. Intuicja tak genialna, że (choć nie mówią o tym Ewangelie) nie dziwimy się, widząc woła i osła w prawie każdej szopce.

Projekt Greccio 800 został zainaugurowany modlitwą i koncertem kolędowym 8 stycznia 2023 r. o 18.00 u franciszkanów w Radomsku. Wystąpił zespół wokalny Appassionata Radomszczańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Wiem więcej”. Serdecznie zapraszamy do dalszych działań jubileuszowych!

o. Stanisław Jaromi