• RiabininCzas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • cop karuzela
  • cytat
  • encyklika karuzela
  • Boska ziemia
  • encyklika
  • Czas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • Przemówienie papieża Franciszka do uczestników spotkania „WIARA I NAUKA: W KIERUNKU COP26”
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.
  • Ekologia to ważna część nauczania Kościoła – wywiad KAI z o. Stanisławem Jaromi

biblioteka laudatosi jp2 biblioteka laudatosi benedykt xvi biblioteka laudatosi kkwpolscesqr

biblioteka laudatosi dol dzielo stworzenia biblioteka laudatosi dol ochrona srodowiska biblioteka laudatosi dol ekologia integralna biblioteka laudatosi dol encyklika laudatosi

Zaczął rok 2 jubileuszu franciszkańskiego, po 800-leciu Reguły św. Franciszka i jasełek w Greccio z udziałem licznej reprezentacji rodziny franciszkańskiej odbyła się 5 stycznia 2024 r. na górze Alwernia we Włoszech uroczystość otwarcia obchodów osiemsetnej rocznicy otrzymania stygmatów przez św. Franciszka (1224-2024). Zaś w 2025 r. skończy 800 lat „Pieśń słoneczna” do której bezpośrednio odwołuje się papież Franciszek w encyklice Laudato si’. Jak dobrze przygotować się do tych wydarzeń? Do kogo zwrócić o pomoc? Gdzie przyjechać na świętowanie? Wszystko przeczytacie na naszym portalu…

„Gość Niedzielny” świętuje 100 lat i odważnie podejmuje trudne tematy. Red. Franciszek Kucharczak pyta o agresję „klimatystów”, o Pachamamę czy inne nieporozumienia w kwestii troski o ziemię. Odpowiada nasz szef o. dr Stanisław Jaromi. Wyjaśnia m. in. perspektywę franciszkańską we współczesnym nauczaniu Kościoła, mówi czym jest „wielka opcja pro life” i jaka jest chrześcijańska perspektywa antropologiczna. Podkreśla, że kwestionowanie zaangażowania Kościoła w ekologię oznacza niezrozumienie tego, jak ważne są nasze społeczne zaangażowanie i świadectwo poprzez oszczędny, uważny na innych styl życia.

4 października przybędzie do nas nowa adhortacja apostolska Franciszka o ekologii integralnej, odpowiedzialności klimatycznej i duchowości Stworzenia. Przygotowujemy dla Was jej prezentację na naszym portalu. Zapraszamy!

Trudne mamy czasy dla dialogu. Milenijny optymizm, który towarzyszył nam na przełomie wieków, został skutecznie zniszczony przez kolejne konflikty, wojny, prześladowania i działania terrorystyczne. Jak wygląda to w relacji ekolodzy–Kościół katolicki? – to pytanie z książki „Kościół w dobie antropocenu”. Tym i innym aktualnym kwestiom była poświęcona dyskusja panelowa w Lublinie. Uczestniczyło w niej trzech autorów publikacji Michał Wyrostkiewicz, Zbigniew Wróblewski i o. Stanisław Jaromi. Całość świetnie prowadził ks. Rafał Pastwa. Oto krótkie info o tym spotkaniu oraz wcześniejszym w Żywcu.