Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu podsumowuje swoje działania dla ochrony przyrody, środowiska i klimatu w ubiegłym roku i prezentuje kilka ważniejszych działań.  Wszystko szybko się starzeje, ale my przywracamy wartość tekstom i audycjom sprzed tygodni, miesięcy i lat. Najważniejsze były Szkoła liderów ekologii integralnej, obchody 40-lecia Patrona Ekologów i działania na rzecz zielonej zmiany w Kościele. Wyjątkowo wiele udało się nam w edukacji medialnej. Ważny jest zatem zapis głoszenia orędzia Laudato si’ i Boskiej Ziemi w różnych mediach, w prasie, radio i telewizji. Niech będzie inspiracją w 2020.

1) Szkoła Liderów Ekologii Integralnej
Kim jest liderka/lider ekologii integralnej? – pytaliśmy się na naszych warsztatach i zgodziliśmy się, że to osoba na miarę wyzwań dzisiejszych czasów – umiejąca współpracować w grupie, rozwijająca zdolność komunikacji i empatii, jednocząca ludzi wokół pracy na rzecz ochrony Stworzenia, mówiąca czasem rzeczy niewygodne. To, co dodatkowo wyróżnia taką osobę, to autentyczna relacja z Bogiem i oparcie swojego działania na uznaniu, że skoro Stworzenie pochodzi od Boga, to naszym obowiązkiem jest jego ochrona. Uznajemy, że liderką/liderem ekologii integralnej może być każdy z nas, jeśli tylko czujemy wewnętrzne wezwanie do podjęcia tej pracy.  https://swietostworzenia.pl/szkola-liderow/

2) 40-lecie Patrona Ekologów
Od 1979 r. jako patron ekologów św. Franciszek zaprasza nas na fascynujący szlak odkrywania braterstwa w wielkiej Bożej rodzinie oraz na wędrówkę z poznawaniem tajemnic przyrody i świętości wszelkiego życia. Od 1981 r. Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu kroczy tym szlakiem i tworzy integralną, chrześcijańską, ekologiczną wizję świata przyrody, człowieka i Stworzyciela. To geneza wydarzenia jakie miało miejsce w Krakowie 28.11.2019 z udziałem licznych gości. Efektem jest m. in. zapowiedź realizacji projektu REFA „Ogrody św. Franciszka” w małopolskich gminach.   
Z tej okazji wydaliśmy 128-stronicową publikację prezentującą różne wymiary przesłania swego Patrona od dekretu Jana Pawła II z 29.11.1979 do encykliki Laudato si’. Omawiamy też współczesne przesłanie naszego patrona, franciszkańską misję w ekologii, ochronie środowiska i klimatu oraz rolę REFA i Szkoły liderów ekologii integralnej. Całość dopełniają propozycje liturgiczne i modlitewne. Redaktorem książki jest o. Stanisław Jaromi.

3) Czas dla Stworzenia
Odpowiadając na apel Papieża Franciszka już po raz piąty przeżywaliśmy CZAS DLA STWORZENIA - SEASON OF CREATION w dniach 15 września – 15 października i zapraszaliśmy do organizowania spotkań modlitewnych w parafiach i wspólnotach. Honorowym patronem akcji REFA jest Prymas Polski abp Wojciech Polak. W tym roku szczególnie modliliśmy się za Amazonię o realizację ekologii integralnej na synodzie i jej całym wyjątkowym obszarze, o ratunek dla płonących lasów i wszystkich mieszkańców, ludzi i zwierząt. https://www.swietostworzenia.pl/2-aktualne/851-dzien-sw-franciszka-centralnym-wydarzeniem-czasu-dla-stworzenia-refa

4) Boska Ziemia
Boska Ziemia to przewodnik po relacjach ze stworzeniem, który po raz pierwszy w Polsce porządkuje tematykę wzajemnych relacji Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i całą szeroko rozumianą ekologią. Daje odpowiedzi na pytania, które często pojawiają się w dyskusji o ekologii i chrześcijaństwie. W popularny sposób pisze o zmaganiach ludzi, którzy chcą być i dobrymi chrześcijanami i ekologami. Jej autor o. Stanisław Jaromi to nie tylko filozof i teoretyk, ale aktywny uczestnik społecznego ruchu ekologicznego od 35 lat. Wydawcą jest wyd. Znak.

5) Ekologia jako nowy temat duszpasterski
„Przychodzą wierni i pytają o ekologię w Kościele, a ja o tym nic nie wiem…” – powiedział jeden z proboszczów. Na zapotrzebowanie odpowiada o. Stanisław Jaromi jadąc w teren i pokazując chrześcijańskie ujęcie kwestii ekologicznej i klimatycznej. Spotkania dla kapłanów, kleryków i katechetów w 2019 odbyły się w diecezjach łódzkiej, elbląskiej, koszalińskiej, poznańskiej i krakowskiej.

6) Projekt Amazonia
Z okazji Synodu Biskupów dla Amazonii REFA uczestniczyło w licznych kościelnych projektach w tym w wizycie studyjnej w amazońskich diecezjach na pograniczy Boliwii, Brazylii i Peru. Pokazywaliśmy problemy Amazonii, która jest dziś zranionym i zdeformowanym pięknem, miejscem bólu i przemocy. I na koniec prezentujemy główne eko-idee synodalnego dokumentu końcowego jak: integralne nawrócenie, obroną życia, ziemi i rdzennych kultur Amazonii, posługa stróża „wspólnego domu” oraz definicja grzechu ekologicznego i długu ekologicznego.

7) Orędzie ekologii chrześcijańskiej w mediach
Oto tylko kilka wybranych linków do publikacji z naszym udziałem.
Opcja Franciszka o. Stanisław Jaromi w rozmowie z Ignacym Dudkiewiczem w miesięczniku Znak 
Jeśli mamy budować jeden świat – jeden i jedyny dom… polecamy wywiad Moniki Białkowskiej z o. Stanisławem dla Przewodnika Katolickiego
Specjalny magazyn TP z ekologicznymi tekstami wielu autorów, gdzie mamy mocny wkład REFA i o. Stanisława Jaromi https://www.tygodnikpowszechny.pl/halo-tu-ziemia-160861
"Wolę mieć nadzieję" wywiad w magazynie Uroda Życia 2019 Nr 12 przedrukowany w świątecznym magazynie Angora
Magazyn Świąteczny GW z 7.12.2019 publikuje wywiad Michała Olszewskiego z o. Stanisławem Jaromi
Gazeta Krakowska a następnie wiele innych lokalnych gazet opublikowało świąteczną rozmowę Julii Kalęba z o. Stanisławem – u nas jego pełna wersja
W noworocznym tygodniku Polityka duży wywiad z szefem REFA o ekologii i klimacie, patronie ekologów i dialogu w Polsce, obrazach biblijnych i naukowych, grzechu ekologicznym i Boskiej Ziemi...

8) Wywiady radiowe i TV
"Ekogrzech" - reportaż Ewy Szkurłat z udziałem franciszkanów z REFA o. Jana Szewka, o. Stanisława Jaromi i o. Zbigniewa Świerczka 
Radiowa audycja z udziałem Emilii Ślimko z REFA z okazji 40 lecia św. Franciszka jako patrona ekologów.
"Duchowe Koło Kultury" - program Radia Kraków, gdzie gościem jest o. dr Stanisław Jaromi. Red. Anna Łoś pyta m. in. na ile franciszkańskie spojrzenie na boską ziemię i radość stworzenia pozwala angażować się ekologicznie? 
Audycja muzyczna Piotra Metza "Lista osobista" 16 listopada 2019 z udziałem o. Stanisława Jaromi poświęcona tematom z książki "Boska Ziemia"..
Wcześniej jeden wątek rozmowy i zapowiedź całości w "Liście osobistej" z 2 listopada..
RDC "Radio dla Ciebie" u Roberta Łuchniaka rozmowa o książce „Boska Ziemia” 
REFA, ekoMałopolska i TVP3 Kraków o grzechu ekologicznym... ważne nie tylko w adwencie i jesiennym sezonie grzewczym... 
Fakty po faktach TVN24 z 29.12.2019, gdzie jako ekspert wystąpił szef REFA

9) Apel chrześcijan i ludzi dobrej woli o poszanowanie stworzenia
Zwracamy się do odpowiedzialnych za stan środowiska oraz tych, którym leży na sercu pomyślność członków ziemskiej wspólnoty życia o podjęcie konkretnych działań w celu ochrony ziemskiego dziedzictwa – czytamy w apelu, który jest rezultatem konferencji „Kościół wobec kryzysu ekologicznego. W 30. rocznicę listu pasterskiego Episkopatu Polski nt. ochrony środowiska”. Odbyła się ona na UKSW w Warszawie 16.05.2019 z inicjatywy ks. prof. Ryszarda Sadowskiego SDB. REFA był jej współorganizatorem i wystąpili Emilia Ślimko, Weronika Felcis i o. Stanisław Jaromi m. in. pokazując nasze działania w ostatnim czasie w tym Szkołę liderów ekologii integralnej. 

10) Projekt Damietta 2019
Minęło 800 lat rozpoczęcia misji św. Franciszka i jego braterskiej wspólnoty. W dzień Islamu w Kościele katolickim zaczęliśmy projekt, który przypominał jego historyczne spotkanie z Sułtanem Al-Kamilem w Damietta w 1219. Włączyliśmy w ten sposób w liczne celebracje w świecie, gdzie spotkali się przedstawiciele wspólnoty islamskiej i franciszkanie, aby uczyć kultury dialogu i spotkania. U nas m.in. opublikowaliśmy fragment książki o. Stanisława Jaromi „Idea franciszkańska. Wielkie problemy współczesności i nasze małe odpowiedzi” i zachęcaliśmy do przemyślenia naszych chrześcijańskich relacji ze światem islamu także w kontekście troski o Ziemię jako wspólny dom.