Parę słów na temat projektu oddolnie tworzonych w Kościele Wspólnot Laudato si’, będącego odpowiedzią na apele papieża Franciszka. W duchu ekoencykliki takie wspólnoty działają lokalnie, realizując konkretne cele, oraz wzmacniają społeczne i ekologiczne zaangażowanie katolików w parafiach. Wierzymy bowiem, że współpraca, właściwa komunikacja i oparcie się na wierze przyniesie przełożenie encykliki na praktykę.

Wspólnoty Laudato si’

Zapraszamy wszystkich, którzy jako chrześcijanie chcą się zaangażować w budowę świata wymarzonego przez Pana Boga!
Poprzez modlitwę, działania religijne, swój styl życia i praktyczne akcje chcemy budować świat który wybiera:
•    pokój a nie wojnę,
•    wzajemny szacunek a nie agresję i prześladowanie,
•    dobro wspólne a nie egocentryzm,
•    zdrowe życie a nie zatruwanie wody, powietrza, żywności i nas samych,
•    troskę o przyrodę a nie eksploatację,
•    etyczne zachowanie wobec zwierząt a nie bezmyślne okrucieństwo,
•    oraz uważne wsłuchiwanie się w wołania Matki Ziemi i wszystkich jej mieszkańców razem z Papieżem Franciszkiem i całym Kościołem powszechnym.

Za wspólnotę odpowiada jej lider, razem podlegają miejscowemu proboszczowi lub przełożonemu klasztoru. Opieką merytoryczną i duchową służy Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu – REFA, materiały edukacyjne dostarcza Szkoła Liderów Ekologii Integralnej.
Wspólnoty choć autonomiczne tworzą między sobą sieć współpracy, ubogacając się nawzajem i realizując wspólne projekty. Współpracują z różnymi organizacjami religijnymi, społecznymi, ekologicznymi czy charytatywnymi, szczególnie z grupami Caritasu i z Światowym Ruchem Katolików na rzecz Środowiska.  
Czerpiąc z bogatego dziedzictwa duchowości chrześcijańskiej szczególnie akcentują tradycję franciszkańską, ekumeniczną, otwartą na wszelkie wyzwania współczesności. Ważne przesłanie stanowi dla nich encyklika Laudato si’ zapraszająca do troski o świat jako o wspólny dom dla wszystkich.
Eś/sj