• RiabininCzas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • cop karuzela
  • cytat
  • encyklika karuzela
  • Boska ziemia
  • encyklika
  • Czas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • Przemówienie papieża Franciszka do uczestników spotkania „WIARA I NAUKA: W KIERUNKU COP26”
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.
  • Ekologia to ważna część nauczania Kościoła – wywiad KAI z o. Stanisławem Jaromi

biblioteka laudatosi jp2 biblioteka laudatosi benedykt xvi biblioteka laudatosi kkwpolscesqr

biblioteka laudatosi dol dzielo stworzenia biblioteka laudatosi dol ochrona srodowiska biblioteka laudatosi dol ekologia integralna biblioteka laudatosi dol encyklika laudatosi

Boska Ziemia to przewodnik po relacjach ze stworzeniem, który po raz pierwszy w Polsce porządkuje tematykę wzajemnych relacji Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i całą szeroko rozumianą ekologią. Daje odpowiedzi na pytania, które często pojawiają się w dyskusji o ekologii i chrześcijaństwie. W popularny sposób pisze o zmaganiach ludzi, którzy chcą być i dobrymi chrześcijanami i ekologami. Jej autor o. Stanisław Jaromi to nie tylko filozof i teoretyk, ale aktywny uczestnik społecznego ruchu ekologicznego od 35 lat. Polecamy tę książkę i u nas publikujemy słowo wstępne.

sj02 ZNAK Boska Ziemia

Świat jest piękny, pełen życia i kolorów, bogaty w swej niezwykłej różnorodności. Daje przestrzeń i zasoby do życia nam oraz naszym bliskim i codziennie przyjmuje nowych mieszkańców rodzących się na Ziemi.
Zapewne każdy z nas zgodzi się z tymi słowami. Osoby religijne powiedzą o Stwórcy świata, żydzi i chrześcijanie przypomną o siedmiu dniach stworzenia oraz o człowieku wybranym, aby być na Boży obraz i podobieństwo. Niektórzy zacytują psalmy wychwalające Bożą obecność w świecie, inni powiedzą o przypowieściach Jezusa i o Jego przykazaniu miłości.
Wielu opowie o swoich staraniach praktycznej realizacji Bożych przykazań, o pomaganiu potrzebującym, wspieraniu hospicjów i domów imienia Brata Alberta, o kampaniach na rzecz ochrony życia, przeciw aborcji i eutanazji, o promowaniu chrześcijańskich zasad w rodzinach, szkołach czy szpitalach, o pomocy uchodźcom, ofiarom wojny czy innych form przemocy.
Łatwo udowodnimy, że jako chrześcijanie przejmujemy się wieloma trudnymi sprawami wokół nas. Ta książka do nich wszystkich dodaje jeszcze kilka: troskę o przyrodę, o zwierzęta, o zdrowe środowisko do życia i o równowagę społeczną, biologiczną, ekonomiczną i klimatyczną na naszej planecie. Zadanie takie może nie być łatwe, bo zajęci realizacją swoich rozmaitych powołań nie zauważyliśmy, jak dokonując różnych zmian, nieumyślnie zakłóciliśmy wiele ekosystemów oraz – jako ludzkość – zdobyliśmy władzę oddziaływania i przekształcania całej naszej planety, doprowadzając do licznych katastrof.


Moim rozważaniom ważną perspektywę wyznacza pewien dokument kościelny z 2015 roku – encyklika Laudato si’. Tekst ten sprawił mi wiele radości, mówiłem i pisałem już o nim wielokrotnie, bo jest dobrym przewodnikiem po zadaniach chrześcijanina we współczesnym świecie. Więcej, wszystko integruje, porządkuje i sprawia, że nasze społeczne zaangażowanie dostaje nowe ramy i każdy konkretny dobry czyn możemy ujrzeć w globalnych wymiarach. Zauważamy również, że życie rodziny ludzkiej to życie konkretnych rodzin podobnych do naszych, konkretnych ludzi podobnych do nas, życie, które przebiega w konkretnym miejscu na mapie świata.
Od lat uczestniczę w licznych inicjatywach społecznych i ekologicznych, spotykam wielu ich uczestników i choć nie zawsze we wszystkim się zgadzamy, to dostrzegam w nich wielkie serce troszczące się o innych, o przyrodę, a nawet o cały świat jako nasze dobro wspólne.
Wielu z nas ma spory dylemat, czy nasze osobiste starania i działania mają jakiś wpływ na sytuację ekologiczną świata. Przecież skala problemów jest tak ogromna, że potrzebne są przede wszystkim zmiany systemowe – na poziomie krajów, kontynentów, a nawet na poziomie globalnym. Moja odpowiedź jest taka, że konieczne jest i jedno, i drugie. Działając na rzecz zmiany systemowej, wołając o nawrócenie ekologiczne świata, muszę zaczynać od siebie, od osobistego nawrócenia i codziennych właściwych wyborów. Wtedy widzimy wymiar moralny tych wszystkich zagadnień, a dbając o wewnętrzną spójność, stajemy się wiarygodni. I głosimy sobą orędzie, że przemiana świata zaczyna się od przemiany własnego serca, że to, co cenne, piękne i dobre w świecie, jest też takim dla nas.
Pisząc niniejszy przewodnik, chcę najpierw ustalić nasze miejsce w świecie – ja jako chrześcijanin i ekolog wobec wielkich i małych spraw świata, wobec Kościoła i ruchu ekologicznego. To ważne, bo często jako chrześcijanie wrażliwi na przyrodę albo jako aktywiści szukający swego miejsca w Kościele czujemy się zagubieni. Kilka stron chciałbym poświęcić myśleniu franciszkańskiemu w ekologii, aby potem z patronem ekologów wyruszyć na pielgrzymkę przez codzienne życie według ekologicznych zasad. W końcu chcę pokazać garść inspiracji, jakie możemy znaleźć w Kościele, znanych, mniej znanych i nieznanych, które pomagają mi w tworzeniu w sobie chrześcijańskiego myślenia ekologicznego. Celem będzie Kościół bardziej zielony i bardziej gościnny dla nas wszystkich.
Niektóre z tych myśli były już ujawnione na moim blogu, w różnych tekstach i wystąpieniach. Teraz zostały uporządkowane i rozwinięte.

o. Stanisław Jaromi

Jaromi Boska Ziemia 3D grzbiet
Do nabycia w dobrych księgarniach oraz w wydawnictwie ZNAK