Tydzień Laudato si' z REFAZielone Święta 2021 to zakończenie Roku Laudato si’ i szósta rocznica podpisania ekoencykliki. Poprzedził je Tydzień Laudato si', który w REFA przeżyliśmy bardzo ciekawie. Z modlitwą i orędziem Laudato si’ byliśmy na Dolnym Śląsku, w Lubuskim, Wielkopolsce by zakończyć w centralnej Polsce w woj. łódzkim. Trwała promocja wydawnictw REFA w tym książek „Patron Ekologów” oraz „Czyńcie Ziemię kochaną”. Był live dla programu „Drzewo Franciszka” oraz wsłuchiwanie się w głos Kościoła powszechnego i Papieża Franciszka udzielającego nam mandatu głoszenia Ewangelii Stworzenia oraz ogłaszającego inicjatywę PLATFORMA LAUDATO SI’.  

Zaczęliśmy od spotkania we wrocławskim Eko-Centrum i poznania ich doświadczeń edukacyjnych. Rozmowa z Krzysztofem Smolnickim, szefem centrum pozwoliła poznać jego sukcesy (liczne) i porażki (nieliczne). Sami przekazaliśmy nasze publikacje związane z ekologią integralną i projektami REFA.

Krzysztof Smolnicki i Stanisław Jaromi w trakcie Tygodnia Laudato si' 2021

Potem był przejazd w Lubuskie i cykl spotkań zorganizowanych przez Wspólnotę REFA w Zaborze. Lokalności i historii gminy było poświęcone spotkanie w Winnicy Miłosz, gdzie przewodnikiem był nam Krzysztof Fedorowicz, poeta, pisarz, winiarz. Degustując jego świetne wino uczestnicy spotkania poznawali też franciszkańską ekologię. Msza święta w uroczystość Wniebowstąpienia z kazaniem o. Stanisława Jaromiego o przesłaniu Laudato si’ odbyła się w kościele parafialnym w Zaborze. Następnie mieliśmy spacer dla Stworzenia z liderami lokalnej Wspólnoty Laudato si’ Krystyną i Wojciechem Ryngierami.

Spotkanie z Krzysztofem Fedorowiczem w trakcie Tygodnia Laudato si' 2021

Kolejny etap celebracji Tygodnia Laudato si’ miał miejsce w Ośrodku Kultury Leśnej i Muzeum Leśnictwa w Gołuchowie słynącym z unikalnej ekspozycji tradycji leśnej oraz nowo urządzonej ekspozycji służącej edukacji przyrodniczej. Piękny park i zagroda żubrów dopełnia wyjątkowości miejsca na mapie przyrodniczej Polski. 

Tydzień Laudato si' w Lubuskiem

Przez cały tydzień trwała promocja wydawnictw REFA w tym książek „Patron Ekologów” oraz „Czyńcie Ziemię kochaną”.

Promocja książek REFA w Tygodniu Laudato si'

Na jego zakończenie miała miejsce rozmowa live z o. Stanisławem dla programu „Drzewo Franciszka” w 6-lecie ogłoszenia encykliki Laudato Si' nt. papieskiego wezwania do ochrony Ziemi i życia na Ziemi. Była transmitowana przez FB.

Finalny moment nastąpił 24 maja 2021 w święto NMP Matki Kościoła na zakończenie ROKU LAUDATO SI’ na specjalnym nabożeństwie majowym na placu klasztornym a następnie na EUCHARYSTII z dziękczynieniem za papieski projekt ekologii integralnej oraz za zrealizowany w Radomsku przez Wspólnotę Laudato si’ projekt „MNIEJ ZNACZY WIĘCEJ w parafii, na cmentarzu i w domu”.

Kampania Mniej znaczy więcej w Radomsku

W Zielone Święta 2021 Papież Franciszek udzielił nam mandatu głoszenia Ewangelii Stworzenia i orędzia troski o nasz wspólny dom. Ogłosił też inicjatywę PLATFORMA LAUDATO SI’. Kończąc „Rok Laudato si'” dziękował wszystkim zaangażowanym w licznych inicjatywach na całym świecie. „To podróż, którą musimy kontynuować razem, wsłuchując się w wołanie ziemi i ubogich” – mówił i promował nowy projekt jako siedmioletni program działania, który poprowadzi rodziny, wspólnoty parafialne i diecezjalne, szkoły i uniwersytety, szpitale, przedsiębiorstwa, grupy, ruchy, organizacje i instytuty zakonne do przyjęcia zrównoważonego stylu życia.

Ołtarz w kościele w Radomsku