encyklika Laudato siPapież Franciszek kończąc Rok Laudato si’ ogłosił projekt Platformy Działania Laudato si'. To międzynarodowa koalicja organizacji katolickich oraz ludzi dobrej woli, której celem jest praktyczna realizacja wizji ekologii integralnej. Transformacja społeczna ma się dokonać w ciągu najbliższych siedmiu lat dzięki oddolnym inicjatywom. Współpraca osób, grup i stowarzyszeń ma wywołać efekt synergii i zainicjować oddolny ruch społeczny, który ma szansę doprowadzić do radykalnej zmiany, koniecznej ze względu na charakter kryzysu ekologicznego. REFA włącza się w ten projekt i go prezentuje…

„Mamy możliwość przygotowania lepszego jutra dla wszystkich. Z rąk Boga otrzymaliśmy ogród, nie możemy naszym dzieciom pozostawić pustyni” – powiedział Papież w specjalnym wideoprzesłaniu i zwrócił uwagę, że potrzebujemy dzisiaj nowego podejścia ekologicznego, które przemieni nasz sposób zamieszkiwania świata, nasze style życia oraz stosunek do zasobów ziemi oraz bardziej generalnie sposób patrzenia na człowieka oraz korzystania z życia. Jedynie ekologia integralna, obejmująca nie tylko problemy środowiskowe, ale człowieka w jego całości, staje się dzisiaj zdolna do usłyszenia wołania ubogich i bycia zaczynem dla nowego społeczeństwa. Ojciec Święty zaznaczył, że na ludzkości ciąży wielka odpowiedzialność, szczególnie wobec przyszłych pokoleń. Nasz egoizm, obojętność oraz brak odpowiedzialności zagrażają przyszłości naszych dzieci.

Ojciec Święty zwrócił uwagę, że otwiera się przed nami horyzont nadziei. Wszyscy możemy współpracować, każdy ze swoją kulturą i doświadczeniem, każdy ze swoimi inicjatywami i zdolnościami, aby nasza matka ziemia powróciła do swojego pierwotnego piękna i stworzenie ponownie zaczęło świecić blaskiem zamierzonym przez Boga. Pracujmy razem. Tylko w ten sposób będziemy mogli stworzyć przyszłość, której pragniemy: świat bardziej włączający, braterski, pokojowy i zrównoważony.

Laudato si’ Action Platform chce wzmacniać drogę zrównoważonego rozwoju i przez siedem lat dotrzeć do siedmiu podmiotów: rodzin, parafii i diecezji, szkół i uczelni, firm i przedsiębiorstw rolnych, organizacji, grup i ruchów oraz instytutów zakonnych.
Liczba siedem jest nieprzypadkowa. Została zaczerpnięta z biblijnego motywu Jubileuszu. Jak zapowiedział o. Joshtrom Isaac Kureethadam, koordynator Sekcji „Ekologia i Stworzenie” w Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, „pierwszy rok poświęcony będzie trzem podstawowym zadaniom: budowaniu społeczności, dzieleniu się zasobami i opracowywaniu planów działania na rzecz realizacji siedmiu celów Laudato si'. Następnie nastąpi pięć lat konkretnych prac, a ostatni rok będzie rokiem szabatowym, czasem dziękczynienia Bogu”. 
Platforma ma również siedem celów, są nimi: odpowiedź na wołanie Ziemi, odpowiedź na wołanie ubogich, ekonomia ekologiczna, przyjęcie prostego stylu życia, edukacja ekologiczna, duchowość ekologiczna oraz zaangażowanie w te działania nas wszystkich.

Współpraca osób, grup i stowarzyszeń ma wywołać efekt synergii i zainicjować oddolny ruch społeczny, który – zdaniem przedstawicieli Dykasterii – ma szansę doprowadzić do radykalnej zmiany, koniecznej ze względu na naglący charakter kryzysu ekologicznego. Twórcy Platformy liczą na jej wykładniczy rozwój, poprzez ciągłe dołączanie do inicjatywy nowych organizacji i osób. „W ten sposób chcemy stworzyć masę krytyczną niezbędną do transformacji. Socjologowie mówią nam, że początkowa masa krytyczna potrzebna do rozpoczęcia takiej przemiany, to zaledwie 3,5 proc. społeczeństwa” – powiedział o. Kureethadam.

fragment encykliki Laudato si'

Jak zaznaczył kard. Peter Turkson, prefekt Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, Platforma Działań Laudato si' powstała, aby cenne wskazania papieskiej encykliki społecznej nie pozostały jedynie w sferze koncepcji. „Musimy pomyśleć o świecie, który pozostawiamy przyszłym pokoleniom. Pandemia skłoniła nas do refleksji, ale krzyk ziemi i ubogich jest coraz bardziej przejmujący, a wieści płynące z badań naukowych alarmujące: niszczymy naszą przyszłość. Nasz świat jest w coraz większym niebezpieczeństwie, nie mamy więc już czasu na odkładanie działań”.

Watykański projekt ma też własną stronę internetową, także po polsku: Laudato Si' Action | Platforma Działania Laudato Si' (platformadzialanlaudatosi.org)