• RiabininCzas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • cop karuzela
  • cytat
  • encyklika karuzela
  • Boska ziemia
  • encyklika
  • Czas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • Przemówienie papieża Franciszka do uczestników spotkania „WIARA I NAUKA: W KIERUNKU COP26”
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.
  • Ekologia to ważna część nauczania Kościoła – wywiad KAI z o. Stanisławem Jaromi

biblioteka laudatosi jp2 biblioteka laudatosi benedykt xvi biblioteka laudatosi kkwpolscesqr

biblioteka laudatosi dol dzielo stworzenia biblioteka laudatosi dol ochrona srodowiska biblioteka laudatosi dol ekologia integralna biblioteka laudatosi dol encyklika laudatosi

Minął piękny jubileusz ks. prof. Macieja Ostrowskiego, honorowego członka REFA, twórcy sympozjum „Sacrum i przyroda”. Obchodził swoje 70 urodziny, 40 lat pracy naukowo-dydaktycznej, dziękując również za 45 lat kapłaństwa. Jubileusz uczciliśmy spotkaniem i konferencją w Krakowie z wręczeniem przygotowywanej Księgi okolicznościowej i zjazdem jego współpracowników, uczniów, przyjaciół i bliskich. Jubilat jest sekretarzem Rady KEP ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek, turystą zaangażowanym w prowadzenie wycieczek, szkolenia przewodników wycieczkowych, ratownikiem GOPR i członkiem PTTK.

Spotkanie odbyło się 24 listopada 2022 roku i miało 3 części.

Najpierw była Msza św. dziękczynna w kościele św. Anny przy ołtarzu św. Jana Kantego. Przewodniczył jej ks. kard. Stanisław Dziwisz z kazanie głosił ks. prof. Jan Wal.

Druga część to konferencja zorganizowana przez Instytut Teologii Praktycznej i społeczność akademicką Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, gdzie przypomniano dorobek Jubilata.

ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski to prezbiter archidiecezji krakowskiej, dyrektor Instytutu Teologii Praktycznej UPJPII, wybitny polski teolog pastoralny, twórca corocznych sympozjów „Sacrum i Przyroda” (odbyło się ich 29), duszpasterza pielgrzymów, turystów i ratowników górskich, autor znaczących dzieł z teologii czasu wolnego, licznych artykułów, katechez i materiałów formacyjnych.

Wyrazem wdzięczności, pamięci i najlepszych życzeń Jubilatowi była Księga Jubileuszowa pt. „Homo viator. Człowiek – duszpasterstwo – Kościół. Od pielgrzymki do ekologii” pod red. prof. Jerzego Brusiło OFMConv.

Publikacja składa się z dwóch części: w pierwszej zostały zamieszczone pozdrowienia, podziękowania, laudacje i życzenia Jubilatowi a następnie dłuższe wspomnienia i świadectwa związane z Księdzem Jubilatem; w drugiej części są artykuły naukowe z szeroko ujętej teologii pastoralnej dedykowane Księdzu Profesorowi.

W pierwszej części Księgi Jubileuszowej jest też wpis od REFA.