ogrodyJak zagospodarować zielone otoczenie w sposób oszczędny, niebanalny i przyjazny środowisku? Jak chronić dziką przyrodę w naszej okolicy? Naszą odpowiedzią są Ogrody Świętego Franciszka. Chcemy nie tylko chronić, ale i komponować zieleń, inspirując się naturą i lokalną kulturą, we współpracy projektantów, wolontariuszy, wspólnoty i przyszłych użytkowników ogrodu. Projekt Ogrody Świętego Franciszka jest propozycją aktywnej ochrony i opieki nad miejscami przyrodniczo cennymi. Projekt kierujemy do zainteresowanych grup osób, wspólnot, lokalnych leaderów, stowarzyszeń i instytucji.

W projekcie REFA wyróżniliśmy 2 rodzaje takich ogrodów OŚF: komponowany i naturalny. W ogrodzie komponowanym tworzymy takie miejsca od początku, zgodnie z zasadami kompozycji i sztuki ogrodowej. W ogrodach naturalnych (por. ang. nature gardens), chronimy to, co już cenne jest w naszym otoczeniu.

ogrody-refa

Ogrody Świętego Franciszka mają na celu otwarte i odpowiedzialne spojrzenie na otaczającą przestrzeń i środowisko, inspirowaną głębokim chrześcijańskim nauczaniem. Nasze cele chcemy realizować we wspólnym działaniu na rzecz tego, co dookoła.

W REFA stworzyliśmy grupę projektową, której zadaniem jest kontakt ze wspólnotą na każdym etapie realizacji. Oferujemy także pomoc w profesjonalnym przygotowaniu projektu i kosztorysu prac. Naszym celem jest także pozyskanie funduszy na realizację kolejnych ogrodów.

Przesłanie brzmi jasno: jako chrześcijanie musimy aktywnie włączyć się w ochronę środowiska i w tworzenie odpowiedzialnego społeczeństwa. Zapraszamy do współpracy!

Materiały informacyjne i strona internetowa projektu są częścią kampanii społecznej: "Czyńcie sobie Ziemię kochaną"