• RiabininCzas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • cop karuzela
  • cytat
  • encyklika karuzela
  • Boska ziemia
  • encyklika
  • Czas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • Przemówienie papieża Franciszka do uczestników spotkania „WIARA I NAUKA: W KIERUNKU COP26”
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.
  • Ekologia to ważna część nauczania Kościoła – wywiad KAI z o. Stanisławem Jaromi


PapiezFranciszek_sj4Chrześcijańscy przywódcy religijni ze Wschodu i Zachodu sprzeciwiają się interwencji militarnej państw Zachodu w Syrii. Amerykańscy biskupi wezwali administrację USA do wsparcia działań na rzecz pokoju i budowania takiej "przyszłości Syrii, w której będą respektowane prawa człowieka i wolność religijna". Papież w dramatycznym apelu woła „Używanie przemocy nigdy nie przynosi pokoju” i ogłasza dzień postu i modlitwy w intencji pokoju w Syrii, na Bliskim Wschodzie i na całym świecie. Prezentujemy pełny tekst papieskiego apelu…

 

Nowy cykl ECO-MENIA: "Uprawiać i strzec".Może chrześcijanin, to niekoniecznie tylko ten, który głośno opowiada za – jak to się współcześnie mówi – ruchami „pro life”, ale też ten, któremu nie jest obojętny los kamienia, drzewa i zwierzęcia? - pisze Łukasz Paweł-Skurczyński, kaznodzieja świecki Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Startujemy z nowym cyklem "ECO-MENIA".