Katoliccy biskupi zaangażowani na rzecz rozwoju piszą list do polskiego premiera. Czy jest szansa, aby Polska dała odpowiedni przykład aktywnie zmierzając do realizacji ambitnej polityki klimatycznej w kraju i w Unii Europejskiej? Czy szczyt klimatyczny COP 19 będzie zapamiętany, jako spotkanie na którym państwa uzgodniły podjęcie ambitnych działań, mając na względzie dobro ludzkości i naszej planety? Biskupi zwracają uwagę, że w ostatnim czasie wiele państw świata doświadczyło ekstremalnych zjawisk pogodowych. „Są to wyraźne znaki, iż powinniśmy poważnie traktować zmiany klimatycznie oraz iż pilnie potrzebne są rozwiązania globalne i wspólne działania, aby uniknąć katastrofy”.

Wobec wielu negatywnych skutków zmian klimatu piszą: „Nasi wierni i organizacje partnerskie z Południa muszą radzić sobie z suszami, powodziami, gwałtownymi burzami i, w ostateczności, z zagrożeniem żywieniowym związanym ze zmianami klimatu. W naszych kościołach wierni wyrażają swoje obawy i lęki związane z przyszłością. Często zwracają się oni do parafii z prośbą o pomoc w desperackich wysiłkach, aby zachować ludzką godność”.

Biskupi bardzo jasno piszą do Premiera Donalda Turska: „W nadchodzących miesiącach Pana kraj będzie miał do odegrania kluczową rolę nie tylko wśród dyplomatów i światowych przywódców, ale także względem ludzi na całym świecie, a w szczególności wobec najbardziej bezbronnych, którzy odczuwają już skutki zmian klimatycznych”.
Czy Polska i polski rząd podejmie to ważne i odpowiedzialne wyzwanie?
sj

Publikujemy pełny tekst listu biskupów świata do polskiego premiera…

 

Bruksela, 20 czerwca 2013 r.

Jego Ekscelencja Pan Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Premierze!
Jako przywódcy Kościoła Katolickiego działający wspólnie z CIDSE (międzynarodowym stowarzyszeniem katolickich agencji rozwoju) na rzecz zwiększenia świadomości społecznej w kwestiach kryzysu klimatycznego i jego wpływu na ludzkość, w modlitwie wyrażając życzenie, aby wszystkie narody i wszyscy ludzie działali z należytą sumiennością odnosząc sukcesy na tym polu, pragniemy pogratulować Polsce wyboru jako miejsca kolejnej rundy międzynarodowych negocjacji klimatycznych w ramach konferencji ONZ COP 19. W nadchodzących miesiącach Pana kraj będzie miał do odegrania kluczową rolę nie tylko wśród dyplomatów i światowych przywódców, ale także względem ludzi na całym świecie, a w szczególności wobec najbardziej bezbronnych, którzy odczuwają już skutki zmian klimatycznych.

Polska, sprawująca przewodnictwo Konferencji Stron (COP) w ramach Konwencji Ramowej ONZ w sprawie zmian klimatu (UNFCCC), przewodniczyć będzie rozmowom klimatycznym na forum ONZ. Z tym wielkim zaszczytem wiąże się również wielka odpowiedzialność. Brak ambitnych porozumień w ostatnich latach świadczy o ogromie wyzwań związanych z tym tematem. Na prezydencji spoczywa odpowiedzialność ułatwiania prowadzenia rozmów, godzenia sprzecznych interesów i inspirowania stron do większego zaangażowania oraz konstruktywnego podejścia w celu osiągnięcia znaczących celów. W roku 2012 wiele państw świata doświadczyło ekstremalnych zjawisk pogodowych. Są to wyraźne znaki, iż powinniśmy poważnie traktować zmiany klimatycznie oraz iż pilnie potrzebne są rozwiązania globalne i wspólne działania, aby uniknąć katastrofy.

Jako przywódcy kościelni z całego świata doskonale zdajemy sobie sprawę ze skutków zmian klimatu. Nasi wierni i organizacje partnerskie z Południa muszą radzić sobie z suszami, powodziami, gwałtownymi burzami i, w ostateczności, z zagrożeniem żywieniowym związanym ze zmianami klimatu. W naszych kościołach wierni wyrażają swoje obawy i lęki związane z przyszłością. Często zwracają się oni do parafii z prośbą o pomoc w desperackich wysiłkach, aby zachować ludzką godność. Myśląc o Biblii przypominamy sobie słowa z Księgi Rodzaju, jak Bóg nakłada na ludzi rolę gospodarzy mających wziąć w opiekę całe dzieło stworzenia. Jako przywódcy kościelni poważnie traktujemy tę rolę i dlatego z baczną uwagą śledzimy debaty klimatyczne.

Polska była krytykowana za niewystarczająco silne zaangażowanie na forum Unii Europejskiej w rozwiązywanie kwestii zmian klimatu. Niemniej, świadomi wytrwałości i wiary Polaków, ufamy, iż Pański kraj może stać się liderem w dziedzinie klimatu, plasując się w awangardzie społeczeństw rozwijających się na trwałych podstawach opartych o niskie emisje dwutlenku węgla.

W związku z tym apelujemy do Pana, Panie Premierze, aby od samego początku zdecydowanie przejął Pan ster w działaniach. Nakłaniamy Pana do opowiedzenia się za stanowczą rezolucją wszystkich stron UNFCC oraz, aby Polska dała odpowiedni przykład aktywnie zmierzając do realizacji ambitnej polityki klimatycznej w kraju i w Unii Europejskiej. Integralną rolą prezydencji COP jest inspirowanie wszystkich stron i wykazanie jak wola polityczna oraz duch solidarności mogą doprowadzić do zmian potrzebnych światu, by stał się bardziej równy i sprawiedliwy pod względem środowiska naturalnego.

Jest naszym wielkim pragnieniem, aby szczyt klimatyczny COP 19 w listopadzie 2013 roku był zapamiętany, jako spotkanie na którym państwa uzgodniły podjęcie ambitnych działań, mając na względzie dobro ludzkości i naszej planety. Polska może to sprawić.
Błogosławiąc, życzymy wszelkiej pomyślności

Abp Pedro Ricardo Barreto Jimeno
Arcybiskup metropolita Huancayo, Peru, Przewodniczący Wydziału Sprawiedliwości i Solidarności w Radzie Biskupów Ameryki Łacińskiej (CELAM)
Abp dr Werner Thissen, Arcybiskup Hamburga, Niemcy
Bp Berndt Eidsvig, kanonik regularny, Biskup Oslo, Norwegia
Bp dr Felix Gmür, Biskup Bazylei, Szwajcaria
Bp Theotonius Gomes, Biskup pomocniczy Archidiecezji Dhaka, Bangladesz
Bp Bernard Housset, Biskup La Rochelle i Saintes, Francja, Przewodniczący Rady Solidarności
Bp Peter Moran, Biskup senior Aberdeen, Szkocja, Przewodniczący Szkockiej Katolickiej Fundacji Pomocy Międzynarodowej