W trakcie audiencji generalnej 30.01.2002 r. Jan Paweł II rozważał tekst psalmu 19: „Niebiosa głoszą chwałę Boga, / dzieło rąk Jego nieboskłon obwieszcza. / Dzień dniowi głosi opowieść, / a noc nocy przekazuje wiadomość. / […] ich głos się rozchodzi na całą ziemię”. Jak zauważył papież, niebiosa są świadkami stwórczego dzieła Boga, głoszą wspaniałą wiadomość o stworzeniu w całym wszechświecie. Świat zewnętrzny „przemawia” do człowieka i przez siebie pokazuje mu Stwórcę. Przyjrzyjmy się wraz z polskim papieżem przesłaniu tego psalmu, zachęcającego do okrywania Bożego słowa obecnego w stworzeniu.