"Chrześcijaństwo i zrównoważony rozwój" to temat europejskich warsztatów Grundtviga. To również temat sesji popularno-naukowej jaka odbyła się 27 czerwca w budynku Muzeum Diecezjalnego w Płocku. O chrześcijańskich podstawach ekologii mówili biblista ks. Roman Batorski, Ewa Smuk Stratenwerth ze Stowarzyszenia ZIARNO, o. Stanisław Jaromi z REFA oraz gość z Wielkiej Brytanii James Hindson. Uczestnicy warsztatów zwiedzili miasto, katedrę i muzeum diecezjalne a następnie wzięli udział w sesji, gdzie poznali ideę warsztatów Grundtviga, chrześcijańskie i franciszkańskie inspiracje troski o środowisko oraz debatowali jak chrześcijanie mogliby służyć przykładem w pracy na rzecz zrównoważonej przyszłości?

 

 

O. Stanisław cytował m.in. Papieża Franciszka, który już w czasie inauguracji pontyfikatu 19.03.2013 wołał: Bądźmy "opiekunami" stworzenia, Bożego planu wypisanego w naturze, opiekunami bliźniego, środowiska. Nie pozwólmy, by znaki zniszczenia i śmierci towarzyszyły naszemu światu! By jednak "strzec" musimy też troszczyć się o nas samych! Pamiętajmy, że nienawiść, zazdrość, pycha zanieczyszczają życie!

Szef naszego portalu zastanawiał się, czy wystarczające będą spektakularne działania pojedynczych chrześcijan i Kościołów, czy raczej wiarygodne i przekonywujące okaże się ogólnochrześcijańskie, prawdziwie ekumeniczne zaangażowanie na rzecz ekologii?

I pytał: czy chrześcijaństwo będzie w stanie zaproponować współczesnemu światu zharmonizowaną, głęboką intelektualnie i moralnie wizję Boga, człowieka i pozostałych stworzeń, jeżeli do tej pory nie zdołało rozbudzić w człowieku wystarczającej wrażliwości na przyrodę?

Bogactwo perspektyw uczestników z Finlandii, Grecji, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Słowacji, Czech, Bułgarii, Cypru, Turcji i Polski widać było w dyskusji oraz na samych warsztatach, jakie odbyły się w siedzibie Stowarzyszenia „Ziarno” - w gospodarstwie ekologicznym Ewy i Petera Stratenwerthów w Mazowieckim Grzybowie.