Uczestnicy warsztatów w GrzybowieREFA wzięło udział w tygodniowych, międzynarodowych warsztatach w Grzybowie na Mazowszu. W ramach współpracy ze stowarzyszeniem „Ziarno” koordynowaliśmy sesję tematyczną poświęconą  podstawom ochrony stworzenia i biblijnym inspiracjom zrównoważonego rozwoju. Uczestnicy z dziewięciu krajów europejskich włączyli się aktywnie w powstanie nowego Ogrodu Świętego Franciszka z Asyżu oraz mogli przekonać się o różnorodności lokalnej przyrody, obserwując ptaki (birdwatching) w dolinie środkowej Wisły.

 

„Jeśli chcesz czynić pokój – strzeż dzieła stworzenia…”

Benedykt XVI

 

Warsztaty „Christianity and Sustainability” („Chrześcijaństwo i Zrównoważony Rozwój”) odbyły się w ramach programu Grundtvig w siedzibie Stowarzyszenia „Ziarno” - w gospodarstwie ekologicznym Ewy i Petera Stratenwerthów. Już pierwszego dnia miało miejsce niecodzienne nabożeństwo ekumeniczne w zabytkowym kościele protestanckim w Wiączeminie. Wziął w nim udział przewodniczący REFA o. Stanisław Jaromi, razem z przedstawicielami lokalnych wspólnot i parafii protestanckiej, prawosławnej i katolickiej. Było to okazja do wspólnego, modlitewnego spotkania i przypomnienia dawnych mieszkańców tych terenów (olendrów).

Warsztaty w grzybowie

W trakcie następnych, kilkudniowych działań w ramach warsztatów Grungtvig uczestnicy wzięli udział w przygotowanych sesjach tematycznych poświęconym różnym aspektom zrównoważonego rozwoju, biblijnym inspiracjom ochrony stworzenia, czy religijnym dylematom wegetarianizmu. Działaniom edukacyjnym towarzyszyły wspólne modlitwy, medytacje biblijne w wielu językach i śpiew utworów religijnych z Taize.

uczestnicy warsztatow w grzybowie

W ramach sesji poświęconej podstawom ochrony stworzenia, opracowanej przez o. Stanisława, grupa uczestniczyła w krótkich medytacjach poświęconym religijnym modelom relacji człowieka do Boga i przyrody. Nie zabrakło biblijnych odniesień do współczesnej ekologii i problemów globalnych oraz szerokiej inspiracji myślą św. Franciszka z Asyżu.

prace ogrodowe

W ramach zajęć praktycznych koordynowanych przez Kaspra Jakubowskiego (REFA) uczestnicy warsztatów rozpoczęli prace przy tworzeniu nowego Ogrodu Świętego Franciszka w Grzybowie poprzez sadzenie historycznych i naturalnych odmian róż, lokalizację rzeźby św. Franciszka z Asyżu oraz wykonanie specjalnego schronienia dla pożytecznych owadów (np. murarki ogrodowej) w ogrodzie. Kasper uczestniczył także w spacerze w ramach birdwatching’u, pokazując unikatową różnorodność ptaków i specyfikę krajobrazu Doliny Środkowej Wisły.

budowanie hotelu dla owadow

hotel dla owadow

Największą zaletą tych warsztatów była prezentacja różnych punktów widzenia, wielowątkowe odniesienia do Pisma Świętego, a także opisanie i pokazanie konsekwencji obecnego stanu naszej planety w ujęciu naukowym, etycznym i teologicznym (Ewa Smuk-Stratenwerth, Ewelina Grądzka). Interesujące  było także odniesienie do  „siedmiu błogosławieństw” jako podstawowych, obok dekalogu, zasad chrześcijańskiego życia i stosunku człowieka w relacji do przyrody, co zaprezentował ks. Roman Batorski oraz prelekcja Anny Kalinowskiej nt. inspiracji przyrodniczych płynących z poezji ks. Jana Twardowskiego.

kj/REFA