images/Legnica-krag-1.jpgZaglądamy do lokalnego kręgu REFA. Jak co roku uczniowie gimnazjum im. św. Franciszka w Legnicy uczestniczą w warsztatach inspirowanych Pieśnią Słoneczną. W krajobrazie kulturowym w Bardzie Śląskim, w malowniczej kaplicy św. Jana z Dukli w Borowicach, czy w dzikim wąwozie Myśliborskim lepiej można dostrzec i docenić zagrożone piękno stworzenia – bogate i harmonijne środowisko życia. Z perspektywy tych działań widać, ze prawdziwa ekologia zaczyna się od obserwacji natury in situ, wychowania w kulturze i szacunku dla wartości życia, otoczenia i drugiego człowieka oraz edukacji - tej nieocenionej pracy organicznej tysięcy nauczycieli i pedagogów.

 

W Bardzie Śląskim uczniowie gimnazjum uczestniczyli w warsztatach: Ze św. Franciszkiem poznajemy piękno stworzonego Świata. Tematem przewodnim była "Pieśń Słoneczna" św. Franciszka. Malownicza sceneria Barda, bogata historia pielgrzymkowa miejsca i piękne zabytki sztuki sakralnej były inspiracją do działań twórczych uczestników warsztatów, a także pomogły docenić piękno i harmonię stworzonego świata.

W Bardzie Śląskim..

W innym wyjeździe integracyjno-przyrodniczym do Przesieki dominowały wędrówki po górskich szlakach, które zbliżały uczestników do Boga, pozwalały dostrzegać piękno stworzenia, uczyły szacunku do innych i do otaczającego środowiska. Wieczorami 90 uczniów poznawało cele działalności REFA oraz uczyły się dostrzegać w codziennym życiu wartości płynące z nauki św. Franciszka. Nie zabrakło także nocnych podchodów z zadaniami dotyczącymi przyrody i ekologii.

Zimą..

Zimą zeszłego rokuodbył się  także rajd: Zima z REFA -  Jak przyroda przygotowana jest do zimy. Wyjazd miał charakter integracyjny: młodzież z naszego gimnazjum włączyła do wspólnych warsztatów terenowych i zabaw rekreacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy.  Była to wspaniała lekcja życzliwości, empatii, bezinteresownej pomocy. Zajęcie w plenerze pokazały, w jaki sposób rośliny są w stanie przetrwać w warunkach ekstremalnych. Zwiedzanie rezerwatu w wąwozie Myśliborskim pozwoliło zapoznać się z niektórymi pojęciami ekologicznymi i formami ochrony przyrody. Do naszych działań udało nam się włączyć rodziny uczniów. Na zorganizowane warsztaty florystyczne bożonarodzeniowe przybyły seniorki rodzin, które razem z uczniami wykonały wspaniałe prace z materiału roślinnego.

 Wiosna i "Franciszkańskie wędrówki"

Z kolei wiosna, to czas „Franciszkańskich wędrówek”. Tym razem nasz Krąg wybrał się na wspólne, majowe, sudeckie wędrowanie połączone z pracą badawczą w terenie. Był to wyjazd międzyszkolny. Gościliśmy w Stacji Ekologicznej Uniwersytetu Wrocławskiego „Storczyk” w Karpaczu.

JESIEŃ 2013

Nasze plany na jesień 2013 już realizujemy. W wrześniu dwie grupy uczniów i członków Kręgu REFA wyjechały na kolejne „Franciszkańskie wędrówki”. Grupy pojechały w Sudety na spotkanie z REFA kładąc nacisk na wymiar wspólnotowy, naukowy i wypoczynkowy wędrówki. Nasza młodzież przez jeden dzień wcieliła się w rolę studentów, bowiem zajęcia geograficzno - przyrodnicze  poprowadził pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego.

KRĄG REFA przy Katolickim Liceum i Gimnazjum im. św. Franciszka w Legnicy.

Od redakcji: Dawno nie wpadł nam w ręce tekst, który sprawiłby większą przyjemność i dawał solidny zastrzyk nadziei. Nie tylko dlatego, że opisano w nim działania wyjątkowego, bo szkolnego kręgu REFA w Legnicy. W dobie pogoni za mocnymi newsami, dominacji w języku i myśleniu twardych danych ekonomicznych, wielkich projektów i kryzysu odmienianego we wszystkich przypadkach, przykłady takich „miękkich”, edukacyjnych i prawdziwie organicznych działań pozwalają myśleć optymistycznie o przyszłości polskiej przyrody i kształtowaniu postaw dalekowzrocznych, solidarnych, pełnych empatii i wiedzy. Tego wszystkiego, co decyduje o pozytywnej, etycznej, dojrzałej relacji do swojego środowiska. Opisane działania pokazują jak fascynującym towarzyszem dla takich wędrówek, rozmyślań i warsztatów naukowych może być współcześnie nasz patron, „niebiański patron ekologów” - św. Franciszek. (KJ/REFA)