GrechutaFestival2013-22Czy Marek Grechuta śpiewając „nie od razu stopisz serca mego lód” myślał o konsekwencjach globalnego ocieplenia? Takie pytanie zabrzmiało na panelu dyskusyjnym „Ekologia w twórczości Marka Grechuty” zorganizowanym 9.10.2013 w rocznicę jego śmierci w ramach Grechuta Festival 2013.
Panel w sali Wydziału Polonistyki UJ poprowadził Marcin Baran, a uczestniczyli w nim: Ewa Lipska, Krzysztof Koehler, Michał Zabłocki oraz z sali Danuta Grechuta i Michał Pawluśkiewicz. O ekologii dowiedzieliśmy się niewiele, ale mnóstwo o twórczości wybitnego artysty i pieśniarza.

 

 

 

Uczestnicy panelu koncentrowali się na osobistych doświadczeniach ze spotkań z artystą i jego twórczością, ale niektórzy zdradzili, że próbowali  wypisać te utwory Marka, które są najbardziej eko. Żadnej nowej antologii nie poznaliśmy, ale jako jej nr 1 była typowana piosenka „Świecie nasz”. Warto zatem zacytować jej parę wersów…

Świecie nasz
Daj nam radość blasku i odmiany!
Świecie nasz
Daj nam cień wysokich traw!
Świecie nasz
Daj zagubić się wśród drzew poszumu!
Świecie nasz
Daj nam ciszy czarny staw!

Warto dodać, że na panelu premierę miał wiersz, jaki poeta Leszek Aleksander Moczulski, przyjaciel Marka  Grechuty i autor tekstu Korowodu napisał dla Grechuta Festival. Publikujemy go za stroną internetową festiwalu.

Na 7-mą rocznicę śmierci Marka Grechuty

Każdy człowiek ma swój ethos
lub z ethosu coś lub niecoś.
Marek-zwiewność, Marek- anioł
śpiewa "będziesz moją Panią".
Innym paniom wieść okrutna,
bo tą Panią mu Danuta.
Odejść nijak od ethosu,
ni od losu, ni rozgłosu,
ni się przenieść do Warszawy
dla zażycia większej sławy.
Być we fraku tu, gdzie Kraków
i w niczyim być orszaku.
I w Krakowie też ze świecą
szukać Jego gdzie i przez co.
Marek śpiewa, wdzięk się ściele
Wyspiańskiego to "Wesele"
Myśl o życiu, śmierci...Dowód?
Ludzkość cała to "Korowód"
Cichną kłótnie, ludzie wiedzą,
że to Marka żywy ethos.
Serce czułe, nie brak ognia
 - taka Marka ekologia.
Przeciw smutkom – melancholia
- taka Marka ekologia.

Sympatyczną ciekawostkę zaprezentował też Michał Pawluśkiewicz pokazując ze swych zbiorów otrzymany od Marka Grechuty jego autograf o treści korespondującej z tematyką konferencji…

sj