• slajd szkola liderow
  • slajd COP 24
  • slajd COP24 1
  • slajd na karuzele 2018 w3
  • slajd czas dla stworzenia
  • Nową propozycją REFAjest Szkoła liderów ekologii integralnej. Jej inauguracja miała miejsce w czasie warsztatów jakie w dniach 6-11.07.2018 odbyły się w Grzybowie...
  • Franciszek do katolickich ekologów z całego świata mówił, że polecenie, jakie Pan Bóg skierował do św. Franciszka, by odbudował jego dom, można odczytać także w sensie ekologicznym. Dziś bowiem w ruinie jest nasza planeta, która pilnie potrzebuje naprawy. Ponownie zwrócił uwagę na pilną potrzebę ekologicznego nawrócenia, zmiany stylu życia i konsumpcji i wspólnych działań na rzecz ekologii integralnej.
  • Przed COP24 w Katowicach: "W kwestiach ekologicznych Kościół w Polsce nie jest biernym obserwatorem rzeczywistości, lecz jest ważnym uczestnikiem debaty". Czy możemy się spodziewać większej aktywności polskiego Kościoła w duchu ekoencykliki Laudato si'?
  • Budujemy sieć kontaktów, szkolimy się, w jaki sposób współpracować na rzecz stworzenia i co powinniśmy zrobić, żeby zwiększyć świadomość katolików w tematach ochrony przyrody, środowiska i klimatu. Szkoła liderów ekologii integralnej jest do tego szansą...
  • O zapewnienie wszystkim dostępu do wody pitnej oraz troskę o źródła, rzeki, zbiorniki wodne, morza i oceany oraz ich różnorodność biologiczną zaapelował papież w swoim przesłaniu z okazji Światowego Dnia Modlitwy o Ochronę Świata Stworzonego...

Eko-encyklika Laudato si’ to katolicki dokument, która syntetyzuje refleksję nad głównymi tematami ekologii, ochrony przyrody i ochrony klimatu, daje nową perspektywę w aktywności ekologicznej według zasad ekologii integralnej. Czy może być właściwym kluczem do otwarcia się polskich katolików na ekologię? Nową propozycją REFA w tym temacie jest Szkoła liderów ekologii integralnej. Jej inauguracja miała miejsce w czasie warsztatów jakie w dniach 6-11.07.2018 odbyły się w Grzybowie. Uczestniczyło w nich 12 dorosłych osób z różnych miejsc Polski (niektórzy byli ze swymi rodzinami). Oto nasza relacja.

W Polsce w procesach decyzyjnych dotyczących ochrony przyrody, środowiska i klimatu ważny jest głos katolików, którzy stanowią 87% mieszkańców kraju. Według badań Kościołowi katolickiemu ufa 57% Polaków, a 37% systematycznie i aktywnie uczestniczy w jego wspólnotach. Zauważa się jednak wiele trudności w proekologicznym zaangażowaniu polskich katolików. Jedne wynikają z braku przystępnie podanej wiedzy, inne z łączenia ekologii z ideologią czy z niedostrzegania wpływu procesów globalnych na życie. Nowy projekt REFA ma na celu odblokowanie takich barier poprzez popularyzację przesłania encykliki Laudato si’ w kontekście odpowiedzialności za świat i jego współczesne wyzwania.
W Szkole liderów ekologii integralnej REFA chcemy nad tym pracować. Chcemy organizować spotkania, przygotować materiały informacyjne i formacyjne oraz pracować z kandydatami na liderów, którzy w lokalnym kontekście będą wdrażać przesłanie ekologii integralnej.

W czasie warsztatów w Grzybowie pierwsze 40 godzin zostało poświęcone poznaniu miejsca i warsztatom z mazowieckiej lokalności. W niedzielę celebrowaliśmy Dzień Pański i przygotowaliśmy ekologiczną oprawę liturgii Mszy świętej w parafialnym kościele w Słubicach, w czasie której kazanie o papieskiej ekologii integralnej wygłosił o. Stanisław Jaromi. W wieczór niedzielny uczestnicy watykańskiej konferencji dzielili się swymi przeżyciami i pokazywali swe zdjęcia z audiencji Papieża Franciszka oraz ze spotkań z ekologami z całego świata.

W poniedziałek zajęcia prowadzili o. Stanisław Jaromi i dr Aneta Rayzacher-Majewska z UKSW.  Zatem słuchacze poznali (w pierwszej części) treści ekologii integralnej, oficjalne nauczanie Kościoła oraz dotychczasowe sposoby jego realizacji przez REFA. Zaś w drugiej części, mając na uwadze cel projektu, poznawaliśmy na ile katecheci mają możliwości włączyć się w takie działania. Dr Rayzacher-Majewska pokazała też trudności i ograniczenia dla takich tematów w katechezie szkolnej.

Po części merytorycznej nastąpiła część praktyczną. Tutaj pod przewodnictwem Emilii Ślimko z REFA skupiliśmy się na pracy własnej nad naszymi zasobami, wartościami i postawami sprzyjającymi pracy liderki/lidera ekologii integralnej oraz wypracowaniu pomysłów na wspólne działania.
Kim jest liderka/lider ekologii integralnej? Zgodziliśmy się, że to osoba na miarę wyzwań dzisiejszych czasów – umiejąca współpracować w grupie, rozwijająca zdolność komunikacji i empatii, jednocząca ludzi wokół pracy na rzecz ochrony Stworzenia, mówiąca czasem rzeczy niewygodne. To, co dodatkowo wyróżnia taką osobę, to autentyczna relacja z Bogiem i oparcie swojego działania na uznaniu, że skoro Stworzenie pochodzi od Boga, to naszym obowiązkiem jest jego ochrona. Uznajemy, że liderką/liderem ekologii integralnej może być każdy z nas, jeśli tylko czujemy wewnętrzne wezwanie do podjęcia tej pracy.

Widzimy konieczność promowania przesłania encykliki Laudato si' zarówno wśród środowisk katolickich (w tym katechetów), jak i w środowiskach ludzi różnych wyzwań i światopoglądów. Bardzo ważne były dla nas nasze refleksje nad wyjściem z paradygmatu technokratycznego, o którym pisze w encyklice papież Franciszek, i zastąpienie go nowym – opartym na relacjach, współpracy, współodpowiedzialności, nowych formach komunikacji oraz empatii. To wszystko znajduje odzwierciedlenie w słowach papieża, który wzywa wszystkich ludzi dobrej woli do pracy na rzecz ochrony środowiska.
Rezultatem warsztatów było wypracowanie kierunków działań, które chcemy wspólnie podjąć w ciągu najbliższego roku. Do tych działań zapraszamy osoby ze środowisk chrześcijańskich, ponieważ chcemy stworzyć sieć liderek i liderów upowszechniających ekologię integralną w Polsce.
Możesz włączyć się w następujące działania:
• promowanie przesłania encykliki Laudato si’ w mediach lokalnych i społecznościowych, w tym szczególnie na portalu Święto Stworzenia i jego stronie na FB
• wydarzenia i akcje wokół konferencji klimatycznej COP 24 w Katowicach oraz uczestnictwo w warsztacie dla liderów na początku grudnia br.
• włączenie się w wydarzenia i akcje w parafiach i wspólnotach, w tym organizację celebracji Czasu Stworzenia i Dni Modlitw o Ochronę Stworzenia (wrzesień-październik)
• tworzenie razem z REFA formacyjnego networku zaangażowanych chrześcijan, którzy w różny sposób będę wspierać Franciszkowy projekt ekologii z Laudato si', również w mediach, parafiach, wspólnotach i ruchach kościelnych.Warto też poznać dokładniej encyklikę (polecamy nasz portal http://laudatosi.swietostworzenia.pl/) oraz orędzie papieskie do katolickich ekologów
Jeśli jesteś zainteresowana/zainteresowany dołączeniem do naszych działań, napisz do nas: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
sj/eś

 

1000 Characters left