Nie ma wiary bez doświadczenia duchowego; religijność jest jak potrzeba tlenu a modlitwa potrzebna jak oddychanie; oddychanie pełne i zaangażowane to kontemplacja – uczył przed laty prof. Mieczysław Cena (1908-90), wybitny naukowiec, twórca naukowej zoohigieny, ale dla wielu przede wszystkim mistrz i przewodnik w życiu duchowym. Dzięki wysiłkowi jego słuchaczy i zaangażowaniu dzieci Krzysztofa i Agnieszki otrzymaliśmy właśnie książkowy zapis jego konferencji głoszonych we Wrocławiu w latach 1987/88. Ale to więcej niż zapis, to autentyczne świadectwo człowieka modlitwy i kontemplacji oraz nauczyciela duchowego.  

 

Książka nosi tytuł „Ku doskonałości” i podtytuł „Szkoła życia kontemplacyjnego” i składa się z czterech części omawiających kolejno: cel życia i cel świata, modlitwę, kontemplację i charyzmaty. Ta metodyka jest ważna, bowiem Profesor Cena wie, że (jak to w szkole) awans do kolejnej klasy wymaga zaliczenie poprzedniej. Wie też, że jasny opis stanu początkowego nakreślenie celów oraz trzymanie się właściwej metody chroni przez błędami i porażkami.

Owe lekcje wstępne budują właściwą, chrześcijańską antropologię jako bazę do poszukiwań duchowych i uwzględniają również zmieniający się kontekst środowiska naturalnego i społecznego co niezwykle rzadko jest zauważane w innych propozycjach rozwoju duchowego. Dopełnione kilkoma praktycznymi tezami z etyki, estetyki i teorii szczęścia dobrze motywują do wysiłku na drodze do Boga.

Nie podejmuję nawet próby streszczenia czy omówienia całości, jedynie chcę podkreślić jej zasadnicze przesłanie. Ono wydaje się być zawarte w przekonaniu autora, że kontemplacja jest centralnym punktem życia duchowego, który przemienia nas i świat testując nasze Przymierze z Bogiem. Wejście w modlitwę kontemplacyjną – zdradza swym słuchaczom Mieczysław Cena – jest wielkim relaksem, odpocznieniem, największym na świecie – ale i tego trzeba się nauczyć i potem praktykować codziennie, nawet w tramwaju czy pociągu.

Profesor Cena przez wiele lat współpracujący ze znanym wrocławskim duszpasterzem akademickim ks. Aleksandrem Zienkiewiczem, z założycielem Ruchu Światło-Życie ks. Franciszkiem Blachnickim szczególnie zaangażował się w Odnowę w Duchu Świętym. Stąd kończy swe rozważania nauką o charyzmatach i darach Ducha Świętego oraz piękną koncepcją uzdrawiania jako przeniesienia kontemplacji na drugą osobę.

„Prawdziwą energią życia jest sam Bóg”  z wiarą przekonuje autor, ale wiemy, że Bóg działa przez ludzi. Kto potrafi opisać jak wiele zdziałał przez świeckiego mistyka śp. prof. Mieczysława Cenę? Póki co, Bogu niech będą dzięki za jego wydane drukiem konferencje duchowe.

o. Stanisław Jaromi OFMConv.

Mieczysław Cena, Ku doskonałości. Szkoła życia kontemplacyjnego, Wyd. Alleluja, Kraków 2013, www.alleluja.katolik.pl