Laudate DeumPapież Franciszek kontynuuje swą ekologiczną myśl w adhortacji Laudate Deum, która stanowi rozwinięcie encykliki Laudato si’ wydanej przed ośmiu laty. W nowym dokumencie Ojciec Święty apeluje do wszystkich ludzi dobrej woli poprzez skonfrontowanie nas z danymi na temat globalnego kryzysu klimatycznego i postępującej degradacji środowiska. Tuż przed COP28 w Dubaju papież wzywa społeczność międzynarodową, przywódców i każdego z nas do natychmiastowego działania. Prezentujemy wybrane cytaty z tej ważnej adhortacji, która stawia przed ludźmi wyzwanie odpowiedzialności ekologicznej.

 

4 października 2023 roku światło dzienne ujrzała adhortacja apostolska papieża Franciszka pt. Laudate Deum. To krótki dokument, który kontynuuje myśl zawartą w encyklice Laudato si’ wydanej osiem lat temu.

Adhortacja stanowi swoiste wezwanie do działania przed tegorocznym COP28 w Dubaju. Papież ponownie porusza kwestie dotyczące troski o nasz wspólny dom i najuboższych jego mieszkańców. Przytacza naukowe doniesienia na temat zmian klimatycznych i źródeł globalnego kryzysu oraz zagrożeń, jakie z niego wynikają.

Na portalu Święto Stworzenia opublikowaliśmy już omówienie najnowszego dokumentu Ojca Świętego. W Bibliotece Laudato si’ udostępniamy również pełną treść adhortacji w języku polskim.

Tutaj dzielimy się wybranymi cytatami z drugiego i trzeciego rozdziału Laudate Deum. Papież odnosi się do postulatów paradygmatu technokratycznego, który „leży u podstaw obecnego procesu degradacji środowiska” (LD 20).

Ojciec Święty ukazuje swoje przemyślenia na temat wykorzystania władzy.

Laudate Deum cytat

 

Mówi o niebezpieczeństwach, jakie wynikają z ślepego dążenia do maksymalizacji zysków.

Laudate Deum cytat

 

W trzecim rozdziale papież Franciszek wskazuje na słabość polityki międzynarodowej. Podkreśla potrzebę zmodyfikowania multilateralizmu.

cytat z Laudate Deum

 

Widzi również szanse w działaniach oddolnych.

cytat Laudate Deum  

Zachęcamy do śledzenia naszych profili na FB, gdzie publikujemy kolejne cytaty z papieskiej adhortacji.

red. REFA