• amazonia
  • australia
  • refa
  • boska ziemia karuzela
  • Karuzela e learning2
  • Ekologiczny sen Papieża o Amazonii. Treści adhortacji Querida Amazonia.
  • Grzech ekologiczny w Australii. Słysząc o gigantycznej katastrofie w tak zamożnym kraju wielu pytało: jak to możliwe?
  • 10 sukcesów REFA w 2019 roku. Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu podsumowuje swoje działania dla ochrony przyrody, środowiska i klimatu.
  • To przewodnik po relacjach ze stworzeniem, który po raz pierwszy w Polsce porządkuje tematykę wzajemnych relacji Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i całą szeroko rozumianą ekologią.
  • Zapraszamy Cię do udziału w kursie internetowym ekologii integralnej Szkoły liderów ekologii integralnej REFA!

solar-Vatican-male„Czy Benedykt XVI jest ‘zielonym papieżem’? Jaki jest stosunek Stolicy Apostolskiej do współczesnej ekologii?” Wielokrotnie poruszaliśmy te kwestie na naszym portalu i autorskim blogu o. Stanisława Jaromiego OFM Conv. Szeroko rozumiana ekologia przyrody i człowieka leży w centrum zainteresowania BXVI. Czy to oznacza, że papież podziela tę samą filozofię, która skupia i aktywizuje ruch Zielonych na całym świecie? Na te pytanie próbują także odpowiedzieć katoliccy publicyści z „Legatus Magazine” (7/2012), wydawanym przez ogólnoświatową organizację skupiającą chrześcijańskich przedsiębiorców.

Zielony Papież Benedykt XVIMinął rok od bezprecedensowej decyzji Benedykta XVI o ustąpieniu. Zachodnie, zwykle mało przychylne mu media okrzyknęły go "Zielonym Papieżem". "Święto Stworzenia" podsumowało wtedy pontyfikat Benedykta XVI, pokazując jego kapitalne znaczenie dla współczesnej myśli ekologicznej. Poprzedni papież w przemówieniu w niemieckim Bundestagu docenił ogromną doniosłość ekologii jako nauki i praktycznego zaangażowania na rzecz przyrody. Benedykt mocno osadził ekologię w nauczaniu Kościoła, wskazując na jeszcze jeden jej wymiar, często pomijany - tj. ekologii człowieka. 

„Czyż można myśleć o osiągnięciu pokoju, integralnego rozwoju ludów czy o ochronie środowiska naturalnego, bez ochrony prawa do życia najsłabszych, poczynając od tych, którzy mają się urodzić?” – pyta papież Benedykt XVI w swym orędziu na tegoroczny 46. Światowy Dzień Pokoju obchodzony 1 stycznia 2013 r., i dodaje:
„Wszelkie naruszenie życia, zwłaszcza u jego początków, nieuchronnie powoduje nieodwracalne straty dla rozwoju, pokoju i ochrony środowiska.”

Ekologia Benedykta

 

 

 

 

 

 

 

 

Natura jest wyrazem planu miłości i prawdy. Ona nas poprzedza i została nam darowana przez Boga jako środowisko życia – pisał Benedykta XVI w encyklice “Caritas in veritate”. Zachęcał: cisza i piękno stworzenia pomagają usłyszeć głos Boga; pisał o ekologii rodziny i ekologii pokoju; wołał „Jeśli chcesz krzewić pokój, strzeż dzieła stworzenia!” i za wspaniały i aktualny przykład tej wielokształtnej ekologii pokoju uznawał wiersz-modlitwę św. Franciszka, znany jako „Hymn do brata Słońca”. Na naszym portalu prezentujemy najważniejsze eko-wypowiedzi Papieża.