REFA wspiera projekt uczestniczki naszego Ruchu Katarzyny Bańkowskiej, bo: Bycie ekologiem w duchu Laudato si’ oznacza, że działa się nie tylko w obszarze troski o środowisko ale myśli się o nim również przez pryzmat gospodarki i społeczeństwa. Tylko równoważąc te trzy obszary, możemy sprawić, że bardziej świadoma ludzkość pochyli się nad losem każdego stworzenia. Zatem przybywamy do małych wiejskich miejscowości, aby prowadzić w nich warsztaty dla dzieci, młodzieży i seniorów, dając tym samym szansę na rozwój w każdym wieku i uczulać pokolenia na wzajemną współpracę...

Dziś kilka słów o europejskim konkursie Wiejskie Inspiracje, w którym każdy mający dostęp do Internetu (czy to w komputerze czy w telefonie) może zdecydować o zwycięzcy.

Są różne sposoby promowania postaw równoważących troskę o środowisko z kwestiami społecznymi i gospodarczymi. Komisja Europejska od kilku lat organizuje konkurs Rural Inspiration Awards, którego celem jest inspirowanie potencjalnych beneficjentów funduszy europejskich historiami już zrealizowanych projektów. Projektów ocenianych przez jury w czterech kategoriach:

  • zielona przyszłość (Green Future),
  • solidarna i innowacyjna przyszłość (Socially Inclusive and Innovative Futures),
  • cyfrowa przyszłość (Digital Futures),
  • odporna przyszłość (Resilient Futures)

oraz przez internautów, którzy decydują o zwycięzcy nagrody Popular Award.

Należy podkreślić, że w zeszłym roku (2021 r.) internauci za najbardziej inspirujący uznali znany w środowisku REFA projekt z Polski – Anielskie Ogrody.

W tym roku przewodnim tematem konkursu jest Młodzież, a hasłem przewodnim — „Młodzież jest przyszłością” —  ta edycja konkursu ma promować znaczenie i wartość młodzieży w procesie budowania lepszej przyszłości.
Co ważne w 2022 r. na 111 projektów zgłoszonych z 24 państw członkowskich jury wybrało listę 24 finalistów, wśród których znalazły się aż dwie inicjatywy z Polski:

Ponieważ reprezentuję jeden z uczestniczących w finale projektów, pozwolę sobie na kilka słów o tym, co robimy i dlaczego. Objazdowo każdego tygodnia przybywamy do małych wiejskich miejscowości, aby prowadzić w nich warsztaty dla dzieci, młodzieży i seniorów - bo ważne jest, by dawać szansę na rozwój w każdym wieku i uczulać pokolenia na wzajemną współpracę. U nas to warsztaty docierają do człowieka.

Prowadzimy zajęcia, które mają społeczności wiejskiej umożliwiać dostęp do oferty edukacyjnej na ogół niedostępnej poza miejskimi aglomeracjami (bez względu na to, czy są to warsztaty artystyczne, zajęcia  z kreatywnego rozwiazywania problemów, czy kursy obsługi nowoczesnych technologii - ważne jest, aby były one zgodne z zainteresowaniami i uzdolnieniami osób które spotykamy). Dlaczego to robimy? Drenaż mózgów jest zjawiskiem, które często dotyka biedniejsze społeczności i w rezultacie zamyka im drogę do rozwoju. Podobnie jest z obszarami wiejskimi - przez lata stanowiły one rezerwuar nie tylko siły roboczej, ale również zasilały miasta w osoby szczególnie uzdolnione. Osoby, które miały potencjał, aby zdobywać coraz lepsze wykształcenie, rzadko potem powracały na wieś. Na szczęście ten trend się zmienia i coraz więcej mieszkańców wsi posiada wyższe wykształcenie, niemniej jednak ważne jest, aby szanse w dostępie do technologii i rozwoju pasji były, o ile tylko to możliwe, wyrównywane na każdym etapie życia. To dlatego zatrudniani przez nas trenerzy zamiast czekać na kursantów, jeżdżą w teren i prowadzą zajęcia w sołeckich świetlicach, siedzibach kół gospodyń, remizach OSP. Od pewnego czasu z usług naszych warsztatów korzystają również kadry pedagogiczne szkół podstawowych - dzięki czemu jest szansa, że poprzez nauczycieli dotrzemy do jeszcze większej liczby odbiorców.

Dlaczego to takie ważne i jak ma się to do ochrony środowiska? Bycie ekologiem w duchu Laudato si’ oznacza, że działa się nie tylko w obszarze troski o środowisko, ale myśli się o nim również przez pryzmat gospodarki i społeczeństwa. Tylko poprzez równoważenie tych trzech obszarów możemy sprawić, że bardziej świadoma ludzkość pochyli się nad losem każdego stworzenia.

Jeśli ktoś z Państwa uzna, że zasługujemy na Jego głos w głosowaniu publicznym on-line konkursu RIA, to będzie nam ogromnie miło. Głosowanie online jest otwarte do 4 października 2022 r. (do 12.00 - południe czasu CET) i odbywa się poprzez stronę https://enrd.ec.europa.eu/.../rural-inspiration-awards... , na której po kliknięciu przycisku VOTE NOW widzimy listę wszystkich 24 finalistów. Oznaczenie kółeczka przy wybranym zdjęciu oraz kliknicie przycisku DONE pod listą wszystkich finalistów oddaje głos. Nasze zdjęcie podpisane jest Traveling Creative Workshop.

Katarzyna Bańkowska, REFA