biblioteka laudatosi jp2 biblioteka laudatosi benedykt xvi biblioteka laudatosi kkwpolscesqr

biblioteka laudatosi dol dzielo stworzenia biblioteka laudatosi dol ochrona srodowiska biblioteka laudatosi dol ekologia integralna biblioteka laudatosi dol encyklika laudatosi

Papież przestrzegł przed „złotym cielcem” naszych czasów – wydajnością. Na jej ołtarzu poświęcamy wartości fundamentalne, takie jak demokracja, sprawiedliwość, wolność, rodzina i środowisko. Przemawiając do uczestników Papieskiej Akademii Nauk Społecznych, wskazał na przyczyny powodujące dziś wykluczenie społeczne. Jeśli najważniejszym celem staje się zysk, to nieuchronnie wzrastają nierówności i niszczenie naszej planety przez nadmierne jej wyzyskiwanie. Nie są one jednak nieuniknione. Zależą od różnych zachowań indywidualnych i reguł ekonomicznych, jakie dane społeczeństwo sobie nadaje.

 

20 października 2017 r. papież Franciszek przemawiał do uczestników spotkania zorganizowanego przez Papieską Akademię Nauk Społecznych. Było ono poświęcone potrzebie wypracowania nowych wzorców współpracy między rynkiem, państwem i społeczeństwem w kontekście wyzwań współczesności. Podczas swojego wystąpienia Ojciec Święty wskazał na przyczyny wykluczenia społecznego – wzrost nierówności i wykorzystywanie naszej planety. Jak zauważył papież – nie są one jednak nieuniknione.

 

pope Francis

Fot. Mazur/catholicnews.org.uk/CC BY-NC-SA 2.0

 

Zysk zamienia demokrację w plutokrację

„Nie są nieuchronne, ponieważ zależą nie tylko od różnych zachowań indywidualnych, ale też od reguł ekonomicznych, jakie dane społeczeństwo decyduje sobie nadać. Pomyślmy o wytwarzaniu energii, rynku pracy, systemie bankowym, opiece społecznej, systemie podatkowym, szkolnictwie. Zależnie od tego, jak te sektory są projektowane, różne są konsekwencje dla podziału dochodu i bogactwa między tymi, którzy mieli udział w ich wytwarzaniu. Jeśli jako cel przeważa zysk, demokracja zaczyna się stawać plutokracją, w której wzrastają nierówności i także wykorzystywanie naszej planety. Powtarzam: to nie jest koniecznością; zdarzają się okresy, w których w pewnych krajach nierówności zmniejszają się, a środowisko jest lepiej chronione” – tłumaczył Franciszek.

 

Zdarzają się okresy, w których w pewnych krajach nierówności zmniejszają się, a środowisko jest lepiej chronione.

 

Godna praca i inwestowanie w czystą energię

Inna przyczyna wykluczenia to praca niegodna osoby ludzkiej. Ojciec Święty wyraził ubolewanie, że nie zostało jeszcze wprowadzone w życie to, co mówił już ponad pół wieku temu Sobór Watykański II w Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes: „Cały proces wydajnej pracy winien być dostosowywany do potrzeb osoby i warunków jej życia” (n. 67).

 

Potrzebujemy w naszych czasach „ludzi otwartych i śmiałych, braterskich relacji, badań i inwestowania w rozwój czystej energii, aby odpowiedzieć na wyzwania zmian klimatycznych. Jest to dzisiaj konkretnie możliwe” – powiedział papież Franciszek

 

Rynek nie tylko wydajny, ale w służbie człowiekowi i integralnego rozwoju ludzkości

„Należy uwolnić się od nacisków lobby publicznych i prywatnych, broniących branżowych interesów, a także przezwyciężyć różne formy duchowego lenistwa. Trzeba, żeby działalność polityczna stanęła naprawdę na służbie osoby ludzkiej, dobra wspólnego i poszanowania dla natury. Wyzwaniem, jakie mamy podjąć, jest więc odważne przyczynianie się do tego, by wyjść poza przeważający dziś model porządku społecznego, przekształcając go od wewnątrz” – kontynuował papież.

 

Trzeba, żeby działalność polityczna stanęła naprawdę na służbie osoby ludzkiej, dobra wspólnego i poszanowania dla natury.

 

I dalej: „Musimy wymagać od rynku nie tylko, by był wydajny w wytwarzaniu bogactwa i zapewnianiu zrównoważonego wzrostu, ale także, by stanął na służbie integralnego rozwoju ludzkiego. Nie możemy na ołtarzu wydajności, «złotego cielca» naszych czasów, poświęcać podstawowych wartości, takich jak demokracja, sprawiedliwość, wolność, rodzina, stworzenie. Konkludując, musimy dążyć do «ucywilizowania rynku», w perspektywie etyki przyjaznej człowiekowi i jego środowisku”.

 

Musimy dążyć do „ucywilizowania rynku”, w perspektywie etyki przyjaznej człowiekowi i jego środowisku

 

Społeczeństwo obywatelskiego i jego rola

„Państwa nie można już pojmować jako jedynego i wyłącznego właściciela dobra wspólnego, nie przyznając jednocześnie pośrednim organizmom społeczeństwa obywatelskiego prawa do swobodnego wyrażania całego ich potencjału. Oznaczałoby to pogwałcenie zasady pomocniczości, która w połączeniu z solidarnością stanowi ważny filar społecznej nauki Kościoła. Zasadniczym wyzwaniem jest to, jak łączyć prawa jednostkowe z dobrem wspólnym” – stwierdził na zakończenie przemówienia papież. 

 

Żródła: Radio Vaticanaaticana, KAI, Deon.pleon.pl.

Pełny tekst przemówienia dostępny m.in. w j. angielskim na: vatican.va.

 

 

Poniżej wideorelacja z wystąpienia papieża Franciszka.