Chrześcijanie i muzułmanie w trosce o wspólny dom – to przesłanie XVII Dnia Islamu w Kościele katolickim w Polsce, obchodzonego 26 stycznia 2018 roku, po zakończeniu Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Temat nawiązuje do przesłania Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego, kierowanego do wyznawców islamu na zakończenie muzułmańskiego miesiąca postu, ramadanu. Prezentujemy przesłanie papieskiej rady.

Hasło Dnia Islamu w Kościele katolickim w Polsce w 2018 r. brzmi: "Chrześcijanie i muzułmanie: troska o wspólny dom" i wynika z przesłania Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego na koniec ramadanu 2017. Oto jego polskie tłumaczenie:

PAPIESKA RADA ds. DIALOGU MIĘDZYRELIGIJNEGO

Przesłanie na miesiąc ramadan oraz Id al-Fitr 1438 H./2017 a.d.
Chrześcijanie i muzułmanie: Troska o wspólny dom

Drodzy muzułmańscy Bracia i Siostry,
Pragniemy zapewnić Was o naszej modlitewnej solidarności podczas postu w miesiącu ramadan i w czasie kończącego go święta Id al-Fitr oraz przekazać Wam nasze serdeczne i najlepsze życzenia spokoju, radości i obfitości duchowych darów.

Tegoroczne Przesłanie jest szczególnie aktualne i znaczące: pięćdziesiąt lat temu, w 1967 r., zaledwie trzy lata po utworzeniu Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego (PRDM) przez papieża Pawła VI w dniu 19 maja 1964 r., wystosowano pierwsze Przesłanie na święto zakończenia postu.

W kolejnych latach dwa Przesłania miały szczególną wagę: Przesłanie z 1991 r., z okresu pontyfikatu Jana Pawła II, zatytułowane "Droga wierzących jest drogą pokoju" oraz Przesłanie z 2013 r., pierwszego roku pontyfikatu papieża Franciszka, zatytułowane "Promowanie wzajemnego szacunku przez edukację". Oba te Przesłania zostały podpisane przez papieży.

Wśród wielu działań PRDM na rzecz rozwoju dialogu z muzułmanami najważniejszym i mającym najdłuższą tradycję jest to właśnie coroczne Przesłanie, które kierujemy do muzułmanów na całym świecie na miesiąc Ramadanu i święto Id al-Fitr. PRDM korzysta z pomocy lokalnych wspólnot katolickich oraz papieskich wysłanników obecnych w każdym niemal kraju, aby Przesłanie dotarło do możliwie największej liczby osób.

W tym roku PRDM proponuje temat związany z encykliką papieża Franciszka "Laudato si’ - troska o wspólny dom", która została skierowana nie tylko do katolików i innych chrześcijan, ale do całej ludzkości.

Papież Franciszek zwraca uwagę na krzywdę, jaką nasz styl życia i podejmowane przez nas decyzje wyrządzają środowisku, nam samym oraz innym ludziom. Istnieją na przykład pewne filozoficzne, religijne i kulturowe przekonania, które stanowią przeszkodę zagrażającą relacjom ludzi z naturą. Zmierzenie się z tymi wyzwaniami dotyczy nas wszystkich, bez względu na to, czy wyznajemy jakąś wiarę religijną, czy też nie.

Sam tytuł encykliki jest pełen wyrazu: świat jest "wspólnym domem", mieszkaniem dla wszystkich członków rodziny ludzkiej. Zatem żadna osoba, naród czy lud nie może w sposób wyłączny narzucać innym własnego rozumienia, czym jest nasza planeta. Dlatego papież Franciszek apeluje "by ponowić dialog dotyczący sposobu, w jaki budujemy przyszłość naszej planety [...] ponieważ wyzwanie ekologiczne i jego ludzkie korzenie dotyczą i dotykają nas wszystkich" (nr 14).

Papież Franciszek stwierdza, że "kryzys ekologiczny jest wezwaniem do głębokiego, wewnętrznego nawrócenia" (nr 217). Aby adekwatnie odpowiedzieć na to wyzwanie, potrzeba edukacji, duchowej otwartości i "globalnego, ekologicznego nawrócenia". Jako wierzący powinniśmy naszą relację z Bogiem coraz wyraźniej ukazywać w naszym podejściu do otaczającego nas świata. Nasze powołanie do bycia opiekunami Bożego dzieła nie jest opcjonalne , nie jest także drugorzędne względem naszego religijnego zaangażowania jako chrześcijan i muzułmanów: ono jest jego istotną częścią.

Religijne natchnienia i błogosławieństwo, które płyną z postu, modlitwy i czynienia dobrych dzieł niech Was podtrzymują, z Bożą pomocą, na drodze pokoju i dobra, abyście troszczyli się o wszystkich członków ludzkiej rodziny i o całe stworzenie.

Doświadczenia obu naszych wspólnot religijnych potwierdzają znaczenie tego Przesłania dla budowania serdecznych kontaktów między chrześcijańskimi i muzułmańskimi sąsiadami i przyjaciółmi przez to, że oferuje ono refleksję dotyczącą bieżących i pilnych spraw.

W tym duchu życzymy Wam ponownie spokoju, radości i pomyślności.

Z Watykanu, 19 maja 2017 r.
kardynał Jean-Louis Tauran – Prezydent
biskup Miguel Ángel Ayuso Guixot, M.C.C.I - Sekretarz
tłum.: ks. dr Stanisław Grodź SVD