piknik-malePaździernik 2015 przyniósł wiele wydarzeń ekologicznych z udziałem REFA. W uroczystość św. Franciszka uczestniczyliśmy w krakowskim pikniku franciszkańskim. 14X odbyła się współorganizowana przez nas konferencja naukowa o encyklice Laudato Si'. 29X w Warszawie Kasper Jakubowski z REFA był prelegentem na sesji „Człowiek jako zarządca i opiekun ziemi. Ekologiczne wyzwania XXI w." zorganizowanej przez Polską Radę Ekumeniczną. Miło też nam oznajmić, że szef REFA, o. Stanisław Jaromi został nagrodzony Medalem Polskiej Niezapominajki za zaangażowanie dla ochrony przyrody i kultury.

W dzień naszego Patrona św. Franciszka z Asyżu i w imieniny Ojca całej Rodziny Franciszkańskiej 4.10.2015 świętowaliśmy od rana do wieczora w Krakowie – w bazylice i na skwerze przy Franciszkańskiej. O. Stanisław Jaromi przewodniczył Mszy św. w bazylice św. Franciszka o 9.30 i wygłosił kazanie podkreślające różne aspekty duchowości Franciszkowej w tym wymiar ekologiczny. W tym czasie ekipa REFA pod szefostwem Emilii Ślimko przygotowała stoisko REFA na pikniku franciszkańskim, które przez cały dzień służyło wszystkim zainteresowanym, czytaj więcej»

Wiele wysiłku organizacyjnego wymagała współorganizowana przez REFA konferencja „Kościół i nauka w obliczu ekologicznych wyzwań" 14.10.2015 w Akademii Ignatianum w Krakowie. Zaproszeni goście wraz ze specjalistami świata nauki zastanawiali się i dyskutowali nad encykliką Laudato si' w kontekście osiągnięć nauki i dotychczasowego nauczania Kościoła. Wzięło udział 11 specjalistów i praktyków różnych specjalności, często odległych dyscyplin nauki – od filozofów i teologów po architekta krajobrazu, czy eksperta od zmian klimatycznych. Pokazano, jak nieduży 160-stronicowy dokument jest bogaty w inspiracje. Nasza szczegółowa relacja na naszym portalu, czytaj więcej»

Pokazano, jak nieduży 160-stronicowy dokument (Laudato Si') jest bogaty w inspiracje

W uznaniu dla swej pracy w ruchu ekologicznym 17.10.2015 podczas gali w auli Instytutu Biologii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach o. Stanisław Jaromi otrzymał „Medal Polskiej Niezapominajki". W czasie spotkania wygłosił wykład pt. „Chrześcijańskie i franciszkańskie inspiracje dla ekologów i przyrodników" a wieczorem we franciszkańskiej parafii celebrował Mszę św. dziękczynną za polskich ekologów i za encyklikę Laudato si' oraz wygłosił kazanie o franciszkańskim przesłaniu papieskiego dokumentu. Wydarzenie było zwieńczeniem 4-dnowego Festiwalu Nauki i Sztuki a sam Medal Polskiej Niezapominajki ustanowiony został przez przyrodników i razem z podziękowaniami trafia do tych osób, które z ogromnym poświęceniem i pasją realizują poza swoją aktywnością zawodową ważne sozologiczne cele. Powstał z inspiracji śp. redaktora Andrzeja Zalewskiego. Zaprojektowany został przez rzeźbiarza prof. Mariana Gardzińskiego w sposób niezwykle skromny. Prowadzący galę dr Ryszard Kowalski podkreślił: „Jego powierzchnia nie jest gładka, gdyż w porowatej strukturze materii można zmieścić więcej uczuć i podziękowań dla społeczników poświęcających swój czas na prośrodowiskowe działania. Dziś już wiedzą prawie wszyscy, że niebieski niepozorny kwiatek, urósł do rangi symbolu skupiającego ludzi wokół ważnych spraw związanych z ochroną przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa." Medale od 2003 r. nadaje kapituła, której honorową przewodniczącą jest prof. Anna Stańczykowska-Piotrowska. Oprócz Medalu laureaci otrzymają pamiątkowy dyplom z dedykacją: „Tym, co z zapałem pracują, sprzątają, uczą się, sadzą drzewa, innych zachęcają, Potrafią się zachwycić, mimo złej pogody, liściem drżącym na wietrze, zapachem przyrody. Tym, co w wysiłkach nigdy nie ustają, Polskiej Przyrodzie serce swe oddają".

Dziś już wiedzą prawie wszyscy, że niebieski niepozorny kwiatek, urósł do rangi symbolu skupiającego ludzi wokół ważnych spraw związanych z ochroną przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa

Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW zorganizował 21.10.2015 w Warszawie bardzo ciekawą debata o różnych aspektach przesłania encykliki Laudato si'. W panelu wzięli udział prof. Zbigniew Łepko SDB, prof. Wojciech Bołoz CSsR, prof. Andrzej Papuziński, prof. Zbigniew Karaczun, dr hab. Ryszard Sadowski SDB oraz dr Stanisław Jaromi OFMConv.

Również w Warszawie 29.10. odbyła się zorganizowana przez Polską Radę Ekumeniczną konferencja „Człowiek jako zarządca i opiekun ziemi. Ekologiczne wyzwania XXI w." O współczesnych wyzwaniach ekologicznych z perspektywy teologicznej, nauk przyrodniczych i praktyki dyskutowano w ramach projektu „Pielgrzymka sprawiedliwości i pokoju", zainicjowanego przez Światową Radę Kościołów. Wśród prelegentów znaleźli się teologowie różnych wyznań chrześcijańskich, naukowcy ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, a także przedstawiciele Ministerstwa Środowiska i organizacji ekologicznych, w tym Greenpeace Polska, czy REFA. Fragment z relacji organizatora tej konferencji: "Inicjatywy ekologiczne w Kościele Rzymskokatolickim zaprezentował Kasper Jakubowski z Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu. Przypomniał, że w czerwcu ukazała się encyklika papieska Laudato si' poświęcona ochronie środowiska naturalnego. Opowiadał o takich inicjatywach, jak ogrody św. Franciszka, dzień modlitw o stworzenie czy portal internetowy swietostworzenia.pl. Zwrócił uwagę, że w XXI w. kwestia ochrony przyrody rozstrzygnie się w miastach, a wybór jest pomiędzy dalszą degradacją a zrównoważoną urbanizacją. – Czy katolicy są w stanie wyjść ze swoich stref komfortu? – pytał." Czytaj relację»

Czy katolicy są w stanie wyjść ze swoich stref komfortu? - pytał członek REFA

17.10. Krakowski krąg REFA przyłączył się kolejny już raz do inicjatywy w sprawie ochrony i zrównoważonego zagospodarowania terenów cennych przyrodniczo na krakowskim Zakrzówku. Obszar ten nazywany jest nie bez kozery "krakowską Chorwacją". Na zwołanej konferencji prasowej w klubie De Revolutionibus, razem z innymi krakowskimi stowarzyszeniami podpisaliśmy się pod listem do Pana prezydenta Jacka Majchrowskiego. Pytamy o następujące, budzące nasze wątpliwości kwestie w sprawie nowego parku na Zakrzówku, m.in. wykupu działek od dewelopera przez miasto i przewidywanej zabudowy cennej jego części. Zagrożone są m.in. siedliska chronionego węża - gniewosza. Czytaj więcej»

medalgreenpeacepiknikkonferencja-kasper zakrzowek-graf2