011-PielgrzymkaLenikw2013Połowa polskich leśników wzięła udział w dorocznej pielgrzymce na Jasną Górę pod hasłem: "Bądźmy opiekunami stworzenia", której przewodniczyli biskupi Edward Janiak i Jan Wątroba a wszystkich witał dyrektor LP Adam Wasiak. Pielgrzymce towarzyszyła narada leśników, gdzie wystąpili o. W. Zatorski oraz o. Stanisław Jaromi. 
Lasy Państwowe to miejsce pracy ok. 25 tysięcy osób, którzy opiekują się potężnym majątkiem narodowym — o jego wielkości świadczy fakt, że same zasoby drzewne szacowane są na ponad 300 mld zł. Zasoby te powstały dzięki solidnej i konsekwentnej pracy leśników od zarania II RP. 

 

Pozyskując cały czas drewno, grzyby, jagody i zwierzynę, udało się wydatnie zwiększyć lesistość kraju i poprawić przyrost masy drzewnej. Wystarczy powiedzieć, że w połowie XX wieku lasy zajmowały ok. 20 % powierzchni kraju a dziś jest to ponad 29 %. Co roku zalesia się kolejne 50 tys. ha i inwestuje w lasy ok. 1 mld zł. LP dostarczają 95 % wykorzystywanego w naszym kraju drewna i są kluczowym czynnikiem ochrony przyrody. Wystarczy powiedzieć, że na ich terenie znajduje się 130 rezerwatów przyrody co stanowi 80 % wszystkich rezerwatów w Polsce.

Te dane uczestnikom XVII pielgrzymki czyli pracownikom leśnictwa, gospodarki wodnej i parków narodowych, wyższych i średnich szkół leśnych, ich krewnym, duszpasterzom i wszystkim obecnym na Jasnej Górze 21 września 2013 r. zaprezentowali dyrektor generalny LP Adam Wasiak i Sławomir Trzaskowski z Centrum Informacyjnego LP.

Ale najważniejszym celem spotkania było pielgrzymowanie do sanktuarium Matki Bożej a punktem centralnym uroczysta Msza się na wałach jasnogórskich sprawowana przez bp Jana Wątrobę z Rzeszowa, bp Edwarda Janiaka, krajowego duszpasterza leśników, infułata Janusza Bielańskiego z Krakowa oraz duszpasterzy poszczególnych nadleśnictw.

Popołudniu w czasie kadra zarządzająca LP zgromadziła się na naradzie gdzie wysłuchali referatów o. Włodzimierza Zatorskiego OSB nt. etyki pracy w tradycji benedyktyńskiej oraz o. Stanisława Jaromi OFMConv. nt. franciszkańskich inspiracji w realizacji misji Lasów Państwowych.

Przewodniczący REFA mówił m.in.: „Można powiedzieć, że św. Franciszek odzyskał dla chrześcijańskiej duchowości owe wspaniałe stronice biblijnej księgi Genesis, które przedstawiały opisy stworzenia. Gdy widzimy radosnego, pełnego pokoju Brata Franciszka wędrującego przez umbryjskie góry i lasy dostrzegamy, że przebywanie w przyrodzie stanowi dla człowieka niezastąpioną inicjację w przestrzeń metafizyczną i etyczną. Człowiek, który w sposób wolny i radosny uczestniczy w życiu przyrody, w pewnym sensie, schodzi na drugi plan akceptując świat większy i potężniejszy niż on sam, świat w którym jest jedynie gościem. A otwierając oczy na relacje z tym światem doświadcza braterstwa stworzeń i odkrywa jedną z fundamentalnych metafizycznych prawd o niepierwotności bytowej człowieka, którą dzieli on ze wszystkim innymi stworzenia wewnątrz świata. Doświadcza wielkiej wspólnoty życia – nieustającego misterium narodzin, dojrzewania, zdobywania pożywienia, strachu, cierpienia, prokreacji, i ostatecznie śmierci.”

Przedstawił również projekty realizowane przez Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu – REFA, zwłaszcza kampanię „Czyńcie sobie ziemię kochaną!”, projekt Ogrodów św. Franciszka oraz opracowane ostatnio "credo" chrześcijańskiego ekologa.

sj