W czasie Światowych Dni Młodzieży jakie odbyły się w Rio de Janeiro w dniach 22-28.07.2013 nie zabrakło akcentów ekologicznych. Oprócz papieskiego wezwania o ochronę Amazonii były to: prezentacja dokumentu „Młodzi strażnicy stworzenia” oraz konferencja nawiązująca do Szczytów Ziemi w Rio. Dokument „Młodzi strażnicy stworzenia” został zaprezentowany w pierwszy dzień spotkania 22.07.2013 na miejscowym uniwersytecie katolickim w obecności abp Orani João Tempesta, metropolity Rio de Janeiro, o. Josafá Carlos de Siqueira, rektora papieskiego uniwersytetu oraz przewodniczącego papieskiej rady ds. laikatu kard. Stanisława Ryłko. 

 


Młodzi przedstawiają w nim swój punkt widzenia nt. problemów ekologicznych świata, mówią o jego wymiarze etycznym oraz przedstawiają swoje oczekiwania w tym temacie wobec organizacji międzynarodowych, rządów i mediów. Na koniec przedstawiają swoją deklarację. Piszą m.in.:

Zobowiązujemy się…
przestrzegać prawdy o człowieku w harmonijnej relacji do całego Stworzenia według przykładu św. Franciszka,
odkrywać powołanie do bycia stróżami Stworzenia według nauczania Papieża Franciszka,
podkreślać znaczenia etyczne naszych wyborów w trosce o przyrodę jak przypominał Papież Benedykt XVI,
promować prawdziwą ekologię ludzką jak głosił bł. Jan Paweł II,
zmieniać nasz styl życia w trosce o świat dla nas i kolejnych generacji,
wdrażać efektywne i solidarne używanie zasobów naturalnych,
domagać się od odpowiedzialnych za to instytucji wdrażania nowych, czystych źródeł energii
zachęcać wszystkich do zaangażowania na rzecz ochrony przyrody i piękna Świata.

Manifest ten został przygotowany we Włoszech i zasygnalizowany po raz pierwszy w Asyżu w czasie specjalnej konferencji prasowej w we franciszkańskim Sacro Convento.

Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój w nauczaniu Kościoła były również tematem konferencji urządzonej w Rio de Janeiro jako wydarzenie towarzyszącym Światowym Dniom Młodzieży przez amerykańską organizację katolicką „Creatio”, która zajmuje się edukacją ekologiczną.
Nawiązując do faktu, że miasto to było dwukrotnie gospodarzem Szczytu Ziemi (1992, 2012 – Rio+20) zaproszono młodych do dyskusji o kwestiach środowiska. Gościem specjalnym konferencji był kard. Peter Turkson, który zwrócił m.in. uwagę, że zgodnie z Biblią życie ludzi jako Bożych stworzeń określają trzy podstawowe relacje: z Bogiem, z bliźnimi i z ziemią. Przewodniczący Papieskiej Rady „Iustitia et Pax” przypomniał w swoim wystąpieniu o ogromnej wrażliwości ostatnich Papieży na problemy zrównoważonego rozwoju w kontekście ochrony środowiska. Nakreślił też teologiczne podstawy właściwych relacji człowiek-natura.

sj