Serdeczne podziękowanie za współpracę i wsparcie przez osoby z REFA przy realizacji całego przedsięwzięcia, jakim był projekt „Młodzi Tej Ziemi” – przesłał ks. Andrzej Lubowicki z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej. „Młodzi Tej Ziemi” był ogólnopolskim projektem, który powstał w odpowiedzi na słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, wypowiedziane 2 czerwca 1979 roku na Placu Zwycięstwa w Warszawie: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi. Tej Ziemi!
 
Inicjatywa służyła kształtowaniu postaw prospołecznych wśród młodych ludzi, uwzględniających stosunek człowieka do przyrody. Wychodziła w ten sposób naprzeciw potrzebom dzisiejszego świata, w którym istotą jest dbanie o jeden z najcenniejszych skarbów jakim jest ojczysta przyroda. Był skierowany był do dzieci ze szkół podstawowych, młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, studentów i młodzieży pracującej do 25-go roku życia.
 
 
Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu był jednym z 4 głównych partnerów projektu. Nasz udział polegał na konsultacji merytorycznej wniosku dot. projektu na bieżąco w zakresie liczby warsztatów, ich tematyki, pomocy naukowych i edukacyjnych itp. oraz bezpośrednim udziale w jego realizacji:
- w okresie od 28 lipca do 3 września 2009 odbyły się 4 warsztaty stacjonarne, w których uczestniczyło 160 osób i 1 spływ, w którym wzięło udział 48 osób. Podczas spływu i warsztatów zajęcia prowadzone były przez 8 szkoleniowców, w tym 7 z REFA;
- w okresie od 16 stycznia do 26 lutego 2010 odbyło się 8 warsztatów stacjonarnych, w których udział wzięło 320 osób. Szkolenia prowadziło 12 trenerów, w tym 8 z REFA;
- w maju 2010 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu filmowego i fotograficznego. Krzysztof Wojciechowski brał udział w obradach jury;
- w dniu 11 czerwca 2010 r. w Drohiczynie odbyło się Święto Młodych Tej Ziemi, w którym udział wzięli przedstawiciele REFA: o. Zbigniew Świerczek, Sylwia Kępka i K. Wojciechowski. Ruch miał własne stoisko, gdzie kolportowane były materiały edukacyjne i zaprezentowane działania Ruchu w tym ogród brata Franciszka;
- od dnia 28 czerwca do 23 sierpnia 2010 odbyło się 10 warsztatów stacjonarnych, w których uczestniczyły 404 osoby, oraz 2 spływy, w których udział wzięło 96 osób. Szkolenia prowadziło 16 trenerów, w tym 5 z REFA;
- wydana została płyta DVD z materiałami edukacyjnymi po zakończeniu projektu. Konsultację merytoryczną nad tą płytą sprawował K. Wojciechowski.
W sumie, jak podkreśla ks. Lubowicki, największą aktywność wykazali: Gosia Smółka, Agatka Borzęcka, Rafał Jasiński, Ania Cwener i K. Wojciechowski.