• slajd-miasta
  • slajd-egoizm
  • slajd-smog-w-domu
  • slajd-B16eko
  • slajd-PW-plastik
  • Miasta w ujęciu globalnym są źródłem wielu problemów współczesnego świata. A świat staje się coraz bardziej zurbanizowany, coraz mniej agrarny. Szacuje się, że liczba mieszkańców wzrośnie z 3,5 mld (2010) aż do 6,3 mld (2050). Jakie znajdziemy w encyklice Laudato si' nowe inspiracje, konteksty i propozycje zmian?
  • Nieraz traktujemy stworzenie jak "naszą własność, którą możemy wykorzystywać według swojego uznania i z której przed nikim nie będziemy musieli się rozliczać"
  • Ogromne zapylenie i smog w miastach skłania nas do dłuższego przebywania w zamkniętych pomieszczeniach. Jednak powietrze w domu, szkole i pracy może być aż 10-krotnie bardziej zanieczyszczone niż na zewnątrz. Nawet 30% nowych i wyremontowanych budynków ma problemy z jakością powietrza. Czy możemy to zmienić?
  • Mijają 4 lata od rezygnacji Papieża Benedykta 16. Określany przez jednych jako "Panzer-Kardinal", zaś przez innych nazywany "Zielonym Papieżem", co było zaskoczeniem dla wielu. Wniósł spory wkład do szeroko rozumianej myśli ekologicznej w Kościele katolickim oraz koncepcji ekologii integralnej. Wiele z jego intuicji znalazło swoje potwierdzenie i kontynuację w encyklice "Laudato si'". Przygotowaliśmy jedyne takie kompedium w jęz. polskim skupiające wszystkie eko-tematy w pontyfikacie Papieża-emeryta...
  • Jak łatwo ześlizgujemy się w niemoralność ekologiczną. Procesy o planetarnym zasięgu, rozwijające się przez dziesięciolecia – "to przecież nie moja wina!". Miliony ton plastikowych śmieci tworzących już na oceanach pływające wyspy – to nie ja jestem winny...