• slajd kampaniaeduREFA3
  • slajd spacerownik kalosze
  • slajd czasdlastworzenia2017
  • slajd Astana
  • slajd konferencjaREFA
  • O naszej kampanii REFA możecie przeczytać na specjalnej podstronie. Zamieszczamy w niej wydarzenia, w których możecie wziąć udział. Projekt finansowane przez WFOŚiGW w Krakowie kończymy konferencją (28.09) i ostatnim 15. rodzinnym spacerem (30.09) na Zakrzówku w jego bezpieczniejszej, mało znanej, zagrożonej zabudową części. Wyruszamy śladem mieszkającego tu, tajemniczego węża (30.09)...
  • W jaki sposób poznać dziką przyrodę Krakowa? Najlepiej z naszym przewodnikiem "Oswajamy przyrodę miasta i okolic", z którego wydania jesteśmy bardzo dumni. Przewodnik po 10 ścieżkach ukaże Wam bogactwo przyrodnicze i uroki miejsc, o jakich być może jeszcze nie słyszeliście. Zapraszamy Was na rodzinne spacery do miejskiej dżungli i nad "krakowską Amazonkę"!
  • REFA wzorem wielu krajów proponuje w Polsce CZAS DLA STWORZENIA - SEASON OF CREATION. Zapraszamy wszystkich w dniach 15.09-15.10.2017 do organizowania celebracji w swych parafiach i wspólnotach...
  • Mamy nakreślony kierunek działania, mamy zrównoważone modele rozwoju świata, mamy nowe technologie. Pozostaje tylko pytanie: czy wystarczy nam energii, aby to wprowadzić w życie? Czy nasi liderzy znajdą motywację, aby dokonać dobrej zmiany?...
  • Nieużytki miejskie – miejsca edukacji i bioróżnorodności to temat główny otwartej konferencji, jaką REFA organizuje 28.09.2017 w krakowskim Centrum Obywatelskim. Wydarzenie jest podsumowaniem naszej kampanii "Oswajamy przyrodę miasta i okolic", skierowanej do mieszkańców i mieszkanek Krakowa i Małopolski. Zapraszamy na spotkanie z naszymi ekspertami i praktykami w zakresie ochrony przyrody, edukacji ekologicznej i zarządzania zielenią miejską.

Panie, uczyń mnie narzędziem Twego pokoju.
Tam, gdzie nienawiść - pozwól mi siać miłość,
gdzie krzywda - przebaczenie,
gdzie zwątpienie - wiarę,
gdzie rozpacz - nadzieję,
gdzie mrok - światło,
tam gdzie smutek - radość.
Spraw, Panie, abym nie tyle szukał pociechy,
ile pociechę dawał;
nie tyle szukał zrozumienia, co rozumiał
nie tyle był kochany, ile kochał.
Albowiem dając - otrzymujemy,
przebaczając - zyskujemy przebaczenie,
a umierając - rodzimy się do życia wiecznego.

„Boże, nasz Ojcze, Ty nas zgromadziłeś; stoimy przy Tobie, aby Cię chwalić, Tobie śpiewać i podziwiać Twoją wielkość. Wielbimy Ciebie za piękny świat i za radość, którą napełniasz nasze serca. Wielbimy Ciebie za słońce i gwiazdy, i za słowa, którymi nas pouczasz. Wielbimy Ciebie za ziemię, za ludzi, którzy na niej mieszkają, i za życie, które otrzymaliśmy od Ciebie. Ty  jesteś najlepszy, kochasz nas i opiekujesz się nami. Dlatego wszyscy razem wołamy: Tobie chwała na wieki.”
Działania ekologiczne też potrzebują wsparcia modlitewnego. Ta przepiękna modlitwa pochodzi z 1. modlitwy eucharystycznej dla mszy z udziałem dzieci. Doskonale wyraża właściwy chrześcijański stosunek do świata przyrody i jest jednocześnie wspaniałym uwielbieniem Boga Stwórcy.

Najwyższy, chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mego serca i daj mi, Panie,
prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość, zrozumienie i poznanie,
abym wypełniał Twoje święte i prawdziwe posłannictwo.

Nasz Pan uczy nas, że "gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich" (Mt 18, 20). 
Dlatego zapraszamy do modlitwy we wspólnych sprawach.

Niech będzie ona wyrazem naszej troski o sprawy ważne dla współczesnego świata. Modlitwą można prosić, można za jej pomocą dziękować za otrzymane łaski, można wyrażać w niej swoją miłość do Stwórcy. Modlitwa jest siłą - daje możliwość przemiany wewnętrznej, ale i zmienia świat. 

Dla Ruchu Ekologicznego, którego patronem jest św. Franciszek z Asyżu szczególnie ważna jest modlitwa o przemianę serc ludzkich, by coraz więcej osób troszczyło się o dobro środowiska przyrodniczego.

Proponujemy intencję wspólnej modlitwy, która jest wybierana spośród zaproponowanych przez członków REFA.
Również każdy może zgłaszać własne intencje pisząc na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W jakiej intencji się modlić?

Intencje bieżące:

modlitwa ekologa

W jaki sposób możesz się modlić?

Modlić się można w różny sposób - czytając i rozważając Pismo Święte, odmawiając różaniec, koronki, litanie. Można zaopatrzyć się w sznur modlitewny (tzw. czotki) do Modlitwy Jezusowej, czy słynną jużMiserikordynę.

Modlitwa Jezusowa (...) Pomaga człowiekowi dostrzegać Bożą obecność we wszystkim, co go otacza, i czuć się kochanym przez Boga mimo własnych słabości" - Jan Paweł II, na audiencji generalnej 3-11-1996.

Usłyszenie słowa miłosierdzie zmienia wszystko. To najlepsze, co możemy usłyszeć: że zmienia światOdrobina miłosierdzia czyni świat mniej zimnym i bardziej sprawiedliwym. Musimy zrozumieć dobrze to miłosierdzie Boga, tego miłosiernego Ojca, który ma tak wiele cierpliwości - Franciszek, rozważania przed modlitwą Anioł Pański, 17-03-2013.

Chciałbym także doradzić wam wszystkim pewne lekarstwo. (...) Weźcie je! Jest to Koronka Różańcowa, na której można odmawiać także "Koronkę Miłosierdzia" - pomoc duchową dla naszej duszy iaby szerzyć wszędzie miłość, przebaczenie i braterstwo - Franciszek zachęcając do korzystania zMiserikordyny, 17-11-2013.

Nie narzucamy jednego sposobu modlitwy - każdy bowiem sam powinien wybrać swoją ulubioną formę. Nie wymagamy określonej częstotliwości ani czasu modlitwy, pozostawiając je własnym możliwościom zainteresowanych. Zachęcamy do włączenia się w naszą inicjatywę wszystkie osoby, do których dotrze wiadomość o niej. 

Szczególną formą modlitwy jest włączenie się w wielki hymn pochwalny, jaki na cześć swego Stwórcy zanoszą wszystkie stworzenia. Tak czynił nasz Patron, tak próbujemy i my na warsztatach REFA.

Podajemy kilka najbardziej znanych modlitw, za pomocą których św. Franciszek z Asyżu wyrażał swoją wielką miłość do Boga czy Bożej Matki oraz dziękował i chwalił Stwórcę za Jego Dzieła. Publikujemy również różnego typu teksty modlitewne powstałe wśród różnych doświadczeń, w różnym czasie i w często odległych miejscach. 
Liczymy, iż staną się one inspiracją dla osób, które chcą się włączyć we wspólną modlitwę z REFA.


Poprzednie intencje:

"Prośmy Św. Franciszka o wstawiennictwo w intencji propagowania postaw proekologicznych wśród młodzieży."

"Módlmy się za pracowników nauki zajmujących się ochroną środowiska, aby ich odkrycia przyczyniły się do poprawy warunków życia dzikiej przyrody."

"Prośmy w intencji sprawiedliwszego świata, o solidarność i odpowiedzialność w rozwiązaniu kwestii klimatycznej; o dar mądrości dla rządzących, aby skutecznie przeciwdziałali negatywnym skutkom zmian klimatu."

"Módlmy się o błogosławieństwo Boże dla uczestników warsztatów ekologicznych REFA oraz o zaangażowanie ekologiczne uczestników FSM w Kalwarii Pacławskiej."

"Módlmy się o ograniczenie dewastacji lasów, łąk i rzek przez miłośników motocrossu."

"Dziękujmy Panu za dar ludzi zaangażowanych w ochronę przyrody" " Módlmy się, aby Zmartwychwstały Chrystus, Pan Świata otworzył nam oczy na piękno zmartwychwstającej przyrody - Jego dzieła" "Módlmy się o umiejętność rozsądnego korzystania z dóbr materialnych"

"Prośmy Pana o zaangażowanie w problemy ochrony środowiska wśród ludzi wierzących"

"Modlitwą wspierajmy działania służące przeciwdziałaniu zmianom klimatu"

"Prośmy Św. Franciszka patrona ekologów o dobre owoce inicjatyw REFA"

"Módlmy się o to, by coraz więcej ludzi dostrzegało potrzebę ochrony przyrody"

"Módlmy się w intencji osób odpowiedzialnych za kształcenie przyrodnicze dzieci i młodzieży, aby w sercach młodych ludzi wzbudzały prawdziwy szacunek do środowiska"

"Módlmy się o to, byśmy potrafili dziękować Panu za dar 'zielonych pastwisk' i 'wód, nad którymi można odpocząć'"

"Módlmy się o ograniczenie dewastacji lasów, łąk i rzek przez miłośników motocrossu."

"Módlmy się o mądrość, odpowiedzialność i roztropność w podejmowaniu decyzji o stosowaniu w Polsce GMO."

"Módlmy się o to, by budząca się do życia przyroda była dla coraz większej grupy ludzi inspiracją do uwielbienia Stwórcy."

"O doświadczenie łaski Zmartwychwstałego Pana Świata, który głosi zwycięstwo życia, nadziei i pokoju."

"Módlmy się o ocalenie jeziora Gopło przed degradacją na skutek budowy kopalni węgla brunatnego."

"Boże, wzmocnij nasze Siostry i Braci, którzy z powodu swej wiary są prześladowani. Obdarz ich swoją mocą i wytrwałością, aby w każdym ucisku pokładali w Tobie całą swa ufność, a w cierpieniu wiernie świadczyli o Tobie. "

„Modlitwa Jezusowa” (...) Pomaga człowiekowi dostrzegać Bożą obecność we wszystkim, co go otacza, i czuć się kochanym przez Boga mimo własnych słabości.

Bądź pozdrowiona, Pani, święta Królowo,
święta Boża Rodzicielko, Maryjo,
która jesteś Dziewicą, uczynioną Kościołem
i wybraną przez najświętszego Ojca z nieba,
Ciebie On uświęcił z najświętszym,
umiłowanym Synem swoim
i Duchem Świętym, Pocieszycielem,
w Tobie była i jest
wszelka pełnia łaski i wszelkie dobro.
Bądź pozdrowiona, Pałacu Jego,
Bądź pozdrowiona, Przybytku Jego,
Bądź pozdrowiona, Domu Jego.
Bądź pozdrowiona, Szato Jego,
Bądź pozdrowiona, Służebnico Jego,
Bądź pozdrowiona, Matko Jego.
I wy wszystkie święte cnoty, które Duch Święty
swą łaską i oświeceniem
wlewa w serca wiernych,
abyście z niewiernych
uczyniły wiernych Bogu.