• slajd szkola
 • slajd szkola liderow 2019
 • slajd smog
 • slajd sarny
 • slajd post 2019
 • slajd rolnictwo spol
 • Szkoła liderów ekologii integralnej REFA zaprasza na kolejne spotkanie! Weekendowe warsztaty odbędą się w Kielcach w dniach 16-17 marca 2019 r.
 • Chcesz współtworzyć ruch chrześcijan zaangażowanych w kwestie ekologiczne? Widzisz konieczność działania w swoim środowisku i potrzebujesz inspiracji?
 • Dwa słowa są dziś słyszane głośniej niż inne, budzą mocniejsze emocje. Obydwa wzięte z angielskiego. Pierwsze oznacza najbardziej aktualny problem ekologiczny, drugie równie wielki problem z dziedziny moralności i komunikacji społecznej.
 • Słuchając kolejnych wypowiedzi dotyczących ochrony przyrody, zwykły obywatel często ma wrażenie, że, w toczącej się dyskusji, postrzegany jest jedynie jako element szkodzący przyrodzie. Używane słownictwo potęguje wrażenie oderwania interesów ludzkich i przyrodniczych, poprzez co część społeczeństwa z rezerwą przyjmuje apele o działania na rzecz środowiska. Odpowiedzią może być ekologia integralna.
 • Ekologia jest głównym przesłaniem tegorocznego papieskiego przesłania na Wielki Post. Franciszek przypomina, że post uczy zmieniać nasz stosunek do innych i do stworzeń. Odejścia od pokusy "pożerania" wszystkiego, by zaspokoić własną chciwość.
 • Coraz więcej w nas zainteresowania skąd pochodzi żywność, którą wrzucamy do koszyka. Zwracamy uwagę na etykiety, pytamy o producenta, zastanawiamy się nad drogą, jaką nasze jedzenie przebyło. Jednym z modeli wytwarzania i dostarczania żywności ze znanego źródła jest Rolnictwo Wspierane przez Społeczność.

Wśród tekstów towarzyszących plenerowej krakowskiej wystawie „ARBORES VITAE – Ostatnia taka puszcza” jeden szczególnie zatrzymuje widzów i pobudza do refleksji. To panel prezentujący po polsku i angielsku różne inicjatywy dla cywilizacji życia. Autor tekstu o. Stanisław Jaromi ich wymienianie kończy pytaniem „ile jest osób, które (tak, jak ja) chcą i mogą podpisać się pod każdą z tych inicjatyw?”
Czytając raz jeszcze ten tekst zadajmy i sobie to pytanie…

W ubiegłym roku 600 000 osób poparło inicjatywę społecznego projektu ustawy chroniącej dzieci nienarodzone.

250 000 podpisało obywatelską inicjatywę ustawodawczą „Oddajcie Parki Narodowi”  dotyczącą tworzenia i zmiany granic parków narodowych.

205 000 podpisów zdobyła Koalicja dla Zwierząt pod projektem nowej ustawy o ochronie zwierząt.

10 000 osób i 150 organizacji poparło apel o niedopuszczenie upraw roślin GMO w Polsce.

Aktywność obywatelska w obszarze każdego z tych działań jest ogromna. Każde z nich ma swoje strony internetowe, ekspertów, rzeczników, swoje metody rzecznictwa. Dzięki takim kampaniom możemy wiele dowiedzieć się o tych ważnych tematach, będących w swej istocie różnymi odsłonami troski o życie.

Śledzę losy owych projektów i zastanawiam się, ile jest osób, które (tak, jak ja) chcą i mogą podpisać się pod każdym z nich?

o. Stanisław Jaromi, franciszkanin

REFA: Różne inicjatywy dla ochrony życia.

1000 Characters left