• Karuzela e learning2
  • slajd szkola liderow 2019
  • slajd smog
  • slajd sarny
  • slajd rolnictwo spol
  • Zapraszamy Cię do udziału w kursie internetowym ekologii integralnej Szkoły liderów ekologii integralnej REFA!
  • Chcesz współtworzyć ruch chrześcijan zaangażowanych w kwestie ekologiczne? Widzisz konieczność działania w swoim środowisku i potrzebujesz inspiracji?
  • Dwa słowa są dziś słyszane głośniej niż inne, budzą mocniejsze emocje. Obydwa wzięte z angielskiego. Pierwsze oznacza najbardziej aktualny problem ekologiczny, drugie równie wielki problem z dziedziny moralności i komunikacji społecznej.
  • Słuchając kolejnych wypowiedzi dotyczących ochrony przyrody, zwykły obywatel często ma wrażenie, że, w toczącej się dyskusji, postrzegany jest jedynie jako element szkodzący przyrodzie. Używane słownictwo potęguje wrażenie oderwania interesów ludzkich i przyrodniczych, poprzez co część społeczeństwa z rezerwą przyjmuje apele o działania na rzecz środowiska. Odpowiedzią może być ekologia integralna.
  • Coraz więcej w nas zainteresowania skąd pochodzi żywność, którą wrzucamy do koszyka. Zwracamy uwagę na etykiety, pytamy o producenta, zastanawiamy się nad drogą, jaką nasze jedzenie przebyło. Jednym z modeli wytwarzania i dostarczania żywności ze znanego źródła jest Rolnictwo Wspierane przez Społeczność.

ekologia rodziny według franciszkanówJak współczesna rodzina może realizować swoje posłanie do świata w duchu franciszkańskim? Taki temat miało 2. Franciszkańskie spotkanie rodzin zorganizowane w dniach 23-26 sierpnia 2012  w Opawie. Uczestniczył w nim przewodniczący REFA, o. Stanisław  Jaromi, który starał się przedstawić wyzwania franciszkanizmu wobec dzisiejszych kryzysów.

W klasztorze franciszkanów w Opawie (Republika Czeska) zgromadziło się 16 rodzin; jego gotycko-barokowe korytarze napełniły się radością 52 dzieci, dla których przygotowano specjalny program o tematyce misyjnej. W kolejne dni dzieci „wyruszały” na różne kontynenty i poznawały odmienne środowisko naturalne, kulturę i zwyczaje ich mieszkańców.

W tym czasie rodzice mogli uczestniczyć w konferencjach i spotkaniach grup dyskusyjnych. Wspólnie przeżywali Eucharystię i wieczorną modlitwę. Gromadzili się też na radosnej zabawie i przy stole. Szczegółowy program zajęć przygotowała Blanka Zavorkova OFS.

W opinii głównego organizatora imprezy o. Krzysztofa Skibińskiego OFMConv., celem spotkania było pogłębianie duchowości franciszkańskiej i małżeńskiej oraz budowanie wspólnoty między rodzinami. Wydaje się to ważne, aby umocnić ich w dawaniu świadectwa w codziennym życiu. 

 spółczesna rodzina i jej posłanie do świata w duchu franciszkańskimWspółczesna rodzina i jej posłanie do świata w duchu franciszkańskim – to temat dyskutowany w czasie spotkania rodzin w Opawie (fot. SJ/REFA)

 Fot. u góry (flickr.com/Keoni Cabral/CC)

1000 Characters left