rafaRuch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu podsumowuje swoje działania dla ochrony przyrody, środowiska i klimatu w roku 2021 i prezentuje swe działania i główne publikacje. Najważniejsze były Szkoła Liderów Ekologii Integralnej, przygotowanie propozycji centrum ekologii integralnej i transformacji ekologicznej klasztoru w Radomsku, zbudowanie Biblioteki Laudato si’ oraz przygotowanie się do obchodów 40-lecia REFA. Mimo trudności wywołanych pandemią sporo zdziałaliśmy w głoszeniu orędzia Laudato si’ i ekologii chrześcijańskiej. Prezentujemy sprawozdanie z działalności REFA w roku 2021

W 2021 – Roku Laudato si’ REFA wydał publikację Czyńcie Ziemię kochaną! Ekologia integralna w perspektywie franciszkańskiej – będącą jednocześnie podsumowaniem 40 lat działalności Stowarzyszenia. Prezentuje ona współczesne oblicze Ruchu, nasze projekty, w tym Szkołę Liderów Ekologii Integralnej. Nasze działania pokazujemy także poprzez prostotę publikacji w miękkiej okładce, wydrukowaną na ekologicznym papierze, bez specjalnych zdobień, bez utwardzania okładki, bez zabezpieczeń folią. I bez dodatkowych wersji próbnych. Tę i nasze poprzednie publikacje (Boska Ziemia, Patron ekologów) promowaliśmy w 2021 roku na organizowanych spotkaniach i w trakcie różnorodnych wydarzeń, w których uczestniczyliśmy.

Zwieńczeniem Roku Jubileuszowego Laudato si’ był Tydzień Laudato si’ (16–24.05.2021). W łączności z katolikami z całego świata REFA włączył się w projekt i prezentowaliśmy różne inicjatywy z Polski i z Watykanu, zachęcając do ekologicznej aktywności. Były konkretne spotkania i działania w internecie, promowane w mediach społecznościowych hashtagami: #TydzieńLaudatoSi #LaudatoSi #BoskaZiemia #TroskaoWspólnyDom, #CzyńcieZiemiękochaną, #ŚwiętoStworzenia.

Po raz 7. REFA włączyło się w obchody Czasu dla Stworzenia w dniach 1.09–15.10.2021, zachęcając do działań na rzecz Ziemi, naszego wspólnego domu. Przygotowaliśmy specjalne nagranie, które zostało udostępnione na naszym portalu i w internecie. Zachęcamy w nim do świętowania tego czasu i promujemy ekologiczne publikacje REFA.

Przez lata dostawaliśmy wiele znaków od Kościoła w Polsce, że oczekuje mocniejszego franciszkańskiego zaangażowania w tych tematach. Stąd pomysł, aby wzmocnić franciszkański głos w Kościele i w ruchu ekologicznym realizowany przez REFA poprzez wsparcie dla centrum Ruchu w Radomsku, jako miejsca spotkania i formacji dla chrześcijańskich ekologów. W 2021 r. wiele czasu poświęciliśmy na zbadanie możliwości powstania i rozwoju takiego centrum w Radomsku. Przygotowaniu projektu towarzyszyły wizyty studyjne w klasztorach w Europie przekształconych (w jakimś stopniu) w ekocentra lub będących na różnym etapie innowacji ekologicznych w duchu encykliki Laudato si’. Cel główny projektu to „dobra zmiana” w postrzeganiu wyzwań ekologicznych wśród polskich katolików przy wykorzystaniu osiągnięć nauki społecznej Kościoła i tradycji franciszkańskiej. Mamy dwie możliwe opcje. W pierwszej prezentujemy analizę warunków urbanistycznych klasztoru w Radomsku, projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu oraz analiza rozwiązań technologicznych jak: ekologiczne systemy budowlane, budynki pasywne, budynki plus energetyczne, dachy i ściany zielone, systemy konstrukcyjne drewniane, wykorzystanie naturalnych materiałów budowlanych, surowców i wyrobów wtórnych oraz wtórnego wyposażenia wnętrz, cyrkularny proces budowlany, ekonomia społeczna w procesie budowlanym i wolontariat w procesie inwestycyjnym. Druga opcja opisuje działalność Centrum REFA bez nowych inwestycji oraz warunki powodzenia projektu. Całość prezentujemy na naszym portalu

Ważny jest cykl 4 katechez o Laudato si' które wygłosił o. Stanisław Jaromi, a w ich przygotowaniu i nagraniu pomagali członkowie Wspólnoty Laudato si' w Radomsku. Nagrania zostały udostępnione na kanale YouTube i były promowane na portalu swietostworzenia.pl oraz w mediach społecznościowych.

Najnowszym dziełem REFA jest Biblioteka Laudato si’ realizowana w ramach projektu Caritas Laudato si'. Nasza biblioteka ma dwie odsłony: wirtualną (na portalu swietostworzenia.pl) oraz fizyczną (w formie tradycyjnej czytelni we franciszkańskim klasztorze w Radomsku). W internetowej bibliotece zebraliśmy teksty źródłowe, których treści wnoszą istotny wkład dla chrześcijańskiej ekologii. Są to encykliki, papieskie homilie i orędzia, apele i wypowiedzi biskupów.

W związku z budową Biblioteki Laudato si’ została stworzona specjalna podstrona. Modernizacja portalu miała jednak szerszy zasięg. Został on przebudowany tak, aby odpowiadał na bieżące potrzeby czytelników. Rozpoczęła się od oceny i pogrupowania wszystkich materiałów w portalu. Opracowano nową architekturę informacji. Stworzono trzy środowiska: środowisko programistyczno-testowe, środowisko redakcyjne oraz zaktualizowane środowisko produkcyjne. Po redakcji i wdrożeniu nowej architektury informacji wprowadzono nowe działy. Modyfikacje w modułach portalu pozwoliły nam na osiągnięcie większej zgodności z nowoczesnymi platformami mediów społecznościowych, co umożliwiło nam osiągnięcie większej widoczności. Przygotowano również zestaw grafik, które zostały rozpowszechnione za pośrednictwem różnych mediów.

Szczegóły naszych działań i wykaz publikacji i spotkań w załączniku.

Zarząd stowarzyszenia podjął też decyzję o zwołaniu walnego wyborczego zebrania REFA w dniu 23 kwietnia 2022 o godz. 14.00 w klasztorze franciszkańskim w Radomsku.