Walne zebranie REFA 27 kwietnia 2019 w Krakowie wybrało nowy zarząd na 3-letnią kadencję. Przewodniczącym został ponownie wybrany o. Stanisław Jaromi. Emilia Ślimko została ponownie skarbnikiem a Grzegorz Żero członkiem zarządu. Nowe osoby to Barbara Niedźwiedzka jako sekretarz oraz Anita Ganowicz-Bączyk. Podsumowano ważne lata w działalności stowarzyszenia, gdy udało się zrealizować eko-wioskę Laudato si’ w czasie ŚDM, Szkołę Liderów Ekologii Integralnej, Czas dla Stworzenia oraz liczne działania edukacyjne. Oto synteza aktywności REFA w ostatnich latach...

Walne zebranie stowarzyszenia Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu - REFA to zjazd delegatów kręgów czyli oddziałów terenowych z Krakowa, Wrocławia, Legnicy, Warszawy i Lublina. Składało się z trzech części: sprawozdawczej, wyborczej i debaty nt. przyszłych aktywności. Skład nowego zarządu już podaliśmy wyżej. Do komisji rewizyjnej wybrano: Wiolettę Wawer, Ewę Figórską i Radka Michalskiego.

Oto krótkie podsumowanie aktywności REFA w ostatnich 3 latach:
Rok 2016 to wizyta papieża Franciszka w Polsce i przygotowanie przez REFA Eko-wioski Laudato si’ na ŚDM. Razem z katolickimi ekologami z Australii, Filipin, Brazylii, USA, Kenii i innych krajów zapraszaliśmy na to wyjątkowe wydarzenie, na nasze wystawy, warsztaty, koncerty oraz do wspólnej modlitwy w duchu Laudato si’. REFA specjalnie na tę okazję przygotował dla młodzieży specjalny przewodnik po encyklice Laudato si’, ulotki z praktycznymi radami (po polsku, rosyjsku, hiszpańsku i angielsku), jak realizować jej wskazania, wystawę z głównymi ideami encykliki oraz stronę internetową promującą owe projekty http://laudatosi.swietostworzenia.pl/. 

CZAS DLA STWORZENIA - SEASON OF CREATION towarzyszy światowemu dniu modlitw o ochronę świata stworzonego. W Polsce organizowany przez REFA trwa w dniach 15.09-15.10. Były specjalne nabożeństwa i spotkania modlitewne w intencji ochrony świata stworzonego, za ofiary ostatnich katastrof przyrodniczych oraz za projekt ekologii integralnej przedstawiony w encyklice Laudato si’. Eko-encyklika towarzyszyła świętowaniu dnia św. Franciszka, błogosławieństwom zwierząt oraz rodzinnym spacerom po miejskich nieużytkach, gdzie zachęcaliśmy do marnowania czasu z dziećmi i radosnego poznawania niezwykłych miejsc w okolicy. Honorowym patronem akcji jest Prymas Polski abp Wojciech Polak.
Z naszej inicjatywy od 2016 corocznie w różnych miejscach kraju odbywają się celebracje Dnia Stworzenia z encykliką Laudato si'. Projekt został wsparty przez Biuro Prasowe Konferencji Episkopatu Polski a modlili się z nami m. in. kard. Kazimierz Nycz w Warszawie i bp Jan Wątroba w Rzeszowie. W 2017 szczególnym wydarzeniem było poświęcenie kapliczki św. Franciszka patrona ekologów i przyrodników w Nowosiółkach k. Kalwarii Pacławskiej. Na specjalnej uroczystości prowadzonej przez o. Stanisława Jaromi pojawili się przedstawiciele władz samorządowych, Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, dr Marian Stój dyrektor Magurskiego Parku Narodowego, mieszkańcy oraz  działaczki i działacze organizującej całość Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze. W 2018 to przede wszystkim dzień modlitwy o ochronę stworzenia w Łodzi 7.10.2018. W celebracji wzięli udział uczestnicy Szkoły liderów ekologii integralnej REFA.

Rok 2017 był szczególny dla REFA. Tytuł Człowieka Roku Polskiej Ekologii przyznano przewodniczącemu Stowarzyszenia o. Stanisławowi Jaromi.
Projekt ratowania piątku, jako dnia wstrzemięźliwości i bezmięsnego postu oraz niedzieli jako dnia chrześcijańskiego świętowania i odpoczynku to jeden z efektów cyklu kolpingowskich warsztatów z encykliką Laudato si’, jakie odbyły się w lutym i marcu 2017 w różnych miejscach Małopolski.
Jak przełożyć chrześcijańską relację ze stworzeniem na praktykę działania – to główne pytanie warsztatów w dniach 3-8.07.2017 w Grzybowie na Mazowszu 20 uczestników zgłębiało encyklikę Laudato si’ i franciszkańską ekologię.
Projekt „Tereny przyrodniczo cenne i nieużytki urbanistyczne, jako miejsca spotkań z ekologią dla mieszkańców Krakowa i okolic” w okresie 19.06.2017-30.09.2017 finansowane przez WFOŚiGW w Krakowie. Stworzono nową ofertę edukacyjną pn. „Przełóż eko-encyklikę na praktykę!” dla mieszkańców Krakowie i okolicy – a w szczególności skierowaną do rodzin i dzieci. Tematem wiodącym całego Zadania było: „Oswajamy przyrodę miasta i okolic”, co oddaje istotę całego naszego projektu edukacji ekologicznej. W ramach projektu 28.09.2017 odbyła się sesja REFA w Krakowie pt. „Nieużytki urbanistyczne – korzyści i ochrona?”

Szkoła liderów ekologii integralnej REFA. Jej inauguracja miała miejsce w czasie warsztatów, jakie w dniach 6-11.07.2018 odbyły się na Mazowszu w Grzybowie. Uczestniczyło w nich 12 osób z różnych miejsc Polski, a głównym przesłaniem było współczesne i praktyczne ujęcie ekologii integralnej.
Konferencja z udziałem papieża Franciszka w Watykanie w dniach 5-6 lipca 2018. Przedstawiciele REFA o. Stanisław Jaromi i Kasper Jakubowski uczestniczyli w międzynarodowej konferencji w Watykanie w trzecią rocznicę encykliki Laudato si’. REFA był wśród 12 katolickich inicjatyw ekologicznych z całego świata, które przez cały czas konferencji prezentowały swą aktywność i realizowane projekty. Ponad 300 uczestników spotkania na specjalnej audiencji w auli klementyńskiej przyjął Papież Franciszek.
Udział REFA w Obozie dla klimatu. Spotkanie wokół ekologicznego przesłania encykliki Laudato si', na pierwszym w Polsce Obozie dla klimatu, 21.07.2018 poprowadziła Emilia Ślimko. Ponad 200 uczestniczek i uczestników Obozu zapoczątkowało polski ruch klimatyczny, który ma skupiać społeczeństwo obywatelskie różnych środowisk, w celach przeprowadzenia transformacji energetycznej oraz ochrony klimatu w duchu sprawiedliwości i solidarności.  
Obecność REFA na XI Zjeździe Gnieźnieńskim w dniach 20-23 września. Ze strony REFA w Zjeździe uczestniczył o. Stanisław Jaromi. Zjazd to miejsce spotkań chrześcijan z Europy Środkowo-Wschodniej, którzy poprzez dyskusje, warsztaty, modlitwę i wydarzenia artystyczne wyrażają swoją odpowiedzialność za przyszłość Kościoła, Polski i Europy. Był więc i moment modlitwy o ochronę stworzenia w duchu Laudato si’.
Patronat medialny portalu REFA wydanej przez wyd. Bratni Zew książki o. Stanisława Jaromi "Idea franciszkańska. Wielkie problemy współczesności i nasze małe odpowiedzi" pokazującej franciszkańskie tematy we współczesnym przesłaniu Kościoła.
Kościół w epoce antropocenu. Spotkanie dyskusyjne wokół tematów książki o. Stanisława "Idea franciszkańska. Wielkie problemy współczesności i nasze małe odpowiedzi" w Krakowie w sali klasztoru św. Franciszka 18.10.2018.  
Udział REFA w pracach Komisji Dialogu Obywatelskiego (KDO) ds. Środowiska przy Urzędzie Miasta Krakowa. Jej prace związane są z szeroko rozumianą ochroną przyrody, zrównoważonego rozwoju, przestrzeni publicznej, ochrony powietrza i poprawy jakości życia mieszkańców. Przedstawiciel REFA Kasper Jakubowski był jej wiceprzewodniczącym w 2018.

List ekologów chrześcijan do uczestników Szczytu Klimatycznego w Katowicach. Przygotowany i podpisany przez REFA list to pierwsze w historii takie wspólne działanie liderów aktywnych w ekologii i w Kościele. Działając dla ekologicznego nawrócenia współczesnej ekonomii, polityki i nauki proszą, aby na negocjacjach ONZ zatriumfowało dobro wspólne i zostały podjęte właściwe decyzje dotyczące przyszłości życia na Ziemi. Jego tekst jest dostępny w języku polskim, angielskim i francuskim.
Warsztaty REFA w Katowicach w czasie COP24 w ramach Szkoły liderów ekologii integralnej w dniach 1-4.12.2018. 18 uczestników dyskutowało, wspólnie się modliło i mierzyło z trudnymi wyzwaniami kryzysu ekologicznego i klimatycznego, aby zbudować własną chrześcijańską odpowiedź w duchu encykliki Laudato si’. Narzędzia do tej misji budowali poprzez wykłady, dyskusje i spotkania z ekspertami podczas warsztatów. Warsztaty prowadzili o. Stanisław Jaromi i Emilia Ślimko a wziął w nich udział o. Joseph Kwame Blay OFMConv, delegat generalny ds. JPSC. Ważnym wydarzeniem była Msza Święta w intencji pojednania międzynarodowego i sukcesu negocjacji na Szczycie Klimatycznym zorganizowana przez REFA w kościele bonifratrów w Katowicach Bogucicach. 3 grudnia o. Jaromi uczestniczył we franciszkańskiej debacie “Climate Crisis and the Role of the Faith Community for Climate Justice” zorganizowanej przez biuro generalne OFM ds. JPSC. REFA wspierała też organizacyjnie CIDSE, katolicką organizację pracującą na rzecz globalnej sprawiedliwości w ich warsztatach w dniach 6-10.12 dla prawie 100 uczestników ze świata pt. „Change for the planet – Care for the people”. Prezentację działań REFA przeprowadzili Emilia Ślimko i o. Jaromi.

Przewodniczący REFA o. Stanisław Jaromi w 2017 przesłanie encykliki Laudato si’ i ekologii franciszkańskiej prezentował m. in. w WSD w Kalwarii Zebrzydowskiej, dla Dominikańskiej Szkoły Wiary w Gdańsku, na konferencji Uniwersytety Ludowe XXI wieku. Tradycja -Współczesność – Wyzwania Przyszłości w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, dla uczestników kapituły zwyczajnej franciszkanów reformatów, w czasie Expo w Astanie w Kazachstanie, w Toruniu dla Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, w Myczkowach dla braci bonifratrów i ich świeckich współpracowników, w czasie podróży studyjnej „Wyzwania i szanse związane z kompleksową modernizacją ekonomiczno-społeczną i transformacją energetyczną w Niemczech”, w Olsztynie na konferencji UMW „Wiara i ekologia”. Zaś w 2018: na międzyreligijnym sympozjum w Jerozolimie z udziałem kard. Petera Turksona, rabina Davida Rosena oraz prof. Mohammed S. Dajani Daoudi; na Narodowej Radzie Rozwoju - gremium konsultacyjno-doradczym przy Prezydencie RP;  na Łotwie w ramach przygotowań do wizyty papieża Franciszka m. in. dla duszpasterzy na czele z metropolitą Rygi abp Zbignievem Stankievičšem, Caritas Latvia i Radio Marija Latvija; dla Salve TV z okazji 3 rocznicy ogłoszenia encykliki Laudato si’; na konferencji naukowej „Creatio Continua. Ekologia – teologia, oikonomia i nauka o stworzeniu”; w panelu dyskusyjnym pt. „Podporządkujcie ziemię sobie” w ramach akademii ekumenicznej i dialogu międzyreligijnego 29.11.2018 w Bibliotece Śląskiej; na międzynarodowej konferencji „W trosce o wspólny dom. Chrześcijanin na drogach ekologii” zorganizowanej przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego.
Miały też miejsce: audycja radiowa dot. Szkoły liderów ekologii integralnej w radio Emaus z Poznania zrealizowana przez Andrzeja Grupę, uczestnika Szkoły liderów, z udziałem Emilii Ślimko, o. Stanisława i Kaspra Jakubowskiego; audycja radiowa we wrocławskim radio Rodzina z udziałem Emilii Ślimko nt. ekologii integralnej oraz Marsz dla Klimatu 8.12.2018, gdzie spotkali się razem aktywiści, ekolodzy, pielgrzymi klimatyczni i mieszkańcy Śląska. Byli tam też bracia franciszkanie z trzech gałęzi franciszkańskich Jacek Orzechowski OFM, Benedict Ayodi OFMCap i Stanisław Jaromi OFMConv. Okazało się, że reprezentują Amerykę, Afrykę i Europę dając wspólne świadectwo franciszkańskiego zaangażowania w ekologię i ochronę klimatu.

W r. 2017 opublikowaliśmy 85 tekstów na naszym portalu a stare teksty zgrupowaliśmy w nowe działy. W 2018 miała miejsce publikacja 58 artykułów na portalu swietostworzenia.pl, promocja działań REFA w internecie i mediach społecznościowych.    
Ukazały się też: monografia „Kościół i nauka w obliczu ekologicznych wyzwań. Źródła, inspiracje i konteksty encykliki Laudato si’” redakcja Jacek Poznański SJ i Stanisław Jaromi OFMConv, Akademia Ignatianum, Wyd. WAM, Kraków 2016; Stanisław Jaromi OFMConv, Czyńcie sobie ziemię kochaną, „W drodze” 6/2017(526); Być opiekunem Bożych darów, wywiad Anny Cichobłazińskiej z o. Stanisławem Jaromim, NIEDZIELA nr 23 z 4.06.2017; Ekologiczny numer teologiczno-naukowego czasopisma „Ateneum Kapłańskie” nr 650 (lipiec-sierpień 2017) oraz Przewodnik REFA po ścieżkach edukacyjno-przyrodniczych, Oswajamy dziką przyrodę miasta i okolic; „Kościół się zieleni. Opanować swe panowanie” - obszerna rozmowa w piśmie Więź nr 2(672)2018, jaką z o. Stanisławem przeprowadził Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny; ulotki promujące projekt Szkoła liderów ekologii integralnej REFA oraz specjalna strona internetowa https://swietostworzenia.pl/szkola-liderow/   
Walne zebranie dało też okazję do dyskusji na temat zaangażowania franciszkanów w ruch ekologiczny, zaangażowania REFA na rzecz ekologii i ochrony klimatu, uczestnictwa w akademickich i międzynarodowych projektach dot. ekologii integralnej, współpracy z innymi organizacjami i koalicjami, omówienia perspektyw i wyzwań stojących przed stowarzyszeniem oraz grantów jako narzędzi skutecznej realizacji misji statutowej REFA.
Sj/red.