• RiabininCzas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • cop karuzela
  • cytat
  • encyklika karuzela
  • Boska ziemia
  • encyklika
  • Czas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • Przemówienie papieża Franciszka do uczestników spotkania „WIARA I NAUKA: W KIERUNKU COP26”
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.
  • Ekologia to ważna część nauczania Kościoła – wywiad KAI z o. Stanisławem Jaromi

„Gość Niedzielny” świętuje 100 lat i odważnie podejmuje trudne tematy. Red. Franciszek Kucharczak pyta o agresję „klimatystów”, o Pachamamę czy inne nieporozumienia w kwestii troski o ziemię. Odpowiada nasz szef o. dr Stanisław Jaromi. Wyjaśnia m. in. perspektywę franciszkańską we współczesnym nauczaniu Kościoła, mówi czym jest „wielka opcja pro life” i jaka jest chrześcijańska perspektywa antropologiczna. Podkreśla, że kwestionowanie zaangażowania Kościoła w ekologię oznacza niezrozumienie tego, jak ważne są nasze społeczne zaangażowanie i świadectwo poprzez oszczędny, uważny na innych styl życia.

Trudne mamy czasy dla dialogu. Milenijny optymizm, który towarzyszył nam na przełomie wieków, został skutecznie zniszczony przez kolejne konflikty, wojny, prześladowania i działania terrorystyczne. Jak wygląda to w relacji ekolodzy–Kościół katolicki? – to pytanie z książki „Kościół w dobie antropocenu”. Tym i innym aktualnym kwestiom była poświęcona dyskusja panelowa w Lublinie. Uczestniczyło w niej trzech autorów publikacji Michał Wyrostkiewicz, Zbigniew Wróblewski i o. Stanisław Jaromi. Całość świetnie prowadził ks. Rafał Pastwa. Oto krótkie info o tym spotkaniu oraz wcześniejszym w Żywcu.

Polak jako katolik, Europejczyk i ekolog – to obraz jaki wyłania się z badań jakie przeprowadziła pracownia ARC na zlecenie Fundacji Futura Iuventa. Były przedstawione podczas sympozjum „Creatio continua” na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie oraz szeroko omówione w Tygodniku Powszechnym przez red. Edwarda Augustyna. Prezentujemy u nas najważniejsze dane nt. zbadanych ekologicznych intuicji Polaków oraz komentarze bp Damiana Muskusa i o. Stanisława Jaromi. Czy proekologiczne deklaracje katolików mogą być owocem wielu lat organicznej pracy aktywistów? także tych działających od 40 lat w REFA?…    

W Warszawie 16 lutego 2023 miało miejsce spotkanie laureatów Nagrody im. ks. bpa Romana Andrzejewskiego przyznawanej osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla rozwoju kulturalnego i gospodarczego rolnictwa, wsi i małych miast w Polsce. Wśród nich laureata z 2015 r. o. dr Stanisława Jaromi. Tym razem podczas uroczystej gali w Domu Arcybiskupów Warszawskich nagrodę za rok 2022 wręczono Januszowi Bylińskiemu, działaczowi NSZZ RI „Solidarność” i Duszpasterstwa Rolników, organizatorowi pierwszych dożynek, byłemu ministrowi rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Oto nasza relacja…

Przed nami trzyletnie obchody franciszkańskiego jubileuszu (2023–2026), który upamiętnia osiemsetlecie reguły franciszkańskiej i pierwszych jasełek w Greccio (2023), stygmatów (2024), Pieśni stworzenia (2025) i śmierci Franciszka (2026). Liczne wydarzenia będą zarówno na poziomie międzynarodowym i międzyfranciszkańskim, jak i lokalnym. REFA i Komisja ds. Sprawiedliwości, Pokoju i Ochrony sStworzenia włączają się obchody i promują w tym roku Projekt Greccio 800. Inauguracja miała miejsce 8 stycznia 2023 r. koncertem w kościele franciszkańskim w Radomsku. Wystąpił zespół wokalny Appassionata.