Projekt „Ogrody Świętego Franciszka” jest propozycją REFA dla społecznej ochrony miejsc przyrodniczo cennych, które potrzebują naszego zaangażowania i opieki. Z drugiej strony projekt kierujemy do tych, którzy chcieliby komponować przestrzeń wokół siebie, nawiązując do najlepszych wzorców sztuki ogrodowej i współczesnych inspiracji ekologicznych. A wszystko to, zgodnie z przesłaniem naszego patrona – św. Franciszka z Asyżu.

Bezpośrednią inspiracją do podjęcia naszych działań są słowa Jana Pawła II:

„Zwracam się w szczególny sposób do tych, którym powierzona została odpowiedzialność za ten kraj i za jego rozwój, aby nie zapominali o obowiązku chronienia go przed ekologicznym zniszczeniem! Niech tworzą programy ochrony środowiska i czuwają nad ich skutecznym wprowadzaniem w życie! Niech kształtują nade wszystko postawy poszanowania dobra wspólnego, praw natury i życia! Niech ich wspierają organizacje, które stawiają sobie za cel obronę dóbr naturalnych!”
JAN PAWEŁ II, Zamość 1999

Trudno pozostawić ten aktualny głos i wezwanie bez odpowiedzi! Jako REFA zależy nam na inicjowaniu i pogłębianiu działań wspólnotowych, oddolnych na rzecz tego, co stanowi nasze wspólne dobro i ma niepowtarzalną, autonomiczną wartość.

Z drugiej strony, jesteśmy także realistami. Chcemy dać konkretne narzędzie do realizacji takich ogrodów, krok po kroku z udziałem specjalistów: ogrodników i architektów krajobrazu. Zakres projektu każdorazowo dostosowujemy do danego terenu, rzeczywistych potrzeb wspólnoty i możliwości zagospodarowania. Jeden taki Ogród już powstał we wsi Gotówka pod Chełmem. Jesteśmy w trakcie prac nad następnymi, stale rozwijając otwartą formułę naszego projektu i zapraszając innych do współpracy.