• Szczyt klimatyczny NY 2019 karuzela
  • boska ziemia karuzela
  • czas dla stworzenia
  • Karuzela e learning2
  • patron ekologow
  • Orędzie papieskie mówi o trzech wartości moralnych: uczciwości, odpowiedzialności i odwagi. Ma formę wideo-przesłania.
  • To przewodnik po relacjach ze stworzeniem, który po raz pierwszy w Polsce porządkuje tematykę wzajemnych relacji Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i całą szeroko rozumianą ekologią.
  • REFA po raz piąty organizuje w Polsce CZAS DLA STWORZENIA - SEASON OF CREATION i zaprasza do modlitwy o odpowiedzialne działania dla ochrony przyrody, środowiska i klimatu.
  • Zapraszamy Cię do udziału w kursie internetowym ekologii integralnej Szkoły liderów ekologii integralnej REFA!
  • 40 lat temu papież Jan Paweł II na prośbę przyrodników i ekologów ogłosił św. Brata Franciszka patronem ekologów.

GR Obrazek nieboKraje biedne odczuwają najbardziej skutki globalnych zmian klimatu, jak huragany, powodzie, czy susze. Czy chrześcijanie w imię solidarności i odpowiedzialności za cały świat są w stanie przeciwstawić nadkonsumpcji i zmienić swój styl życia na bardziej skromny? Są dwie zasady na jakich powinny się opierać wszelkie zmagania o powstrzymanie zmian klimatycznych na świecie: sprawiedliwość międzypokoleniowa oraz solidarność z krajami Południa - podkreśla napisany na zamówienie Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej (COMECE) raport pod tytułem "Climate change requires an ethical answer".

Apeluje do chrześcijan, aby dali przykład nowego, bardziej przyjaznego dla natury stylu życia. Bowiem to kraje biedne odczuwają najbardziej skutki globalnego ocieplenia klimatu, jak huragany, powodzie, czy susze. Chociaż za zjawisko to odpowiadają przede wszystkim bogate kraje uprzemysłowione, gdyż to one emitują głównie dwutlenek węgla.

W ogólnoświatowe działania włączył się również polski Ruch Ekologiczny Św. Franciszka z Asyżu (REFA), uczestnik projektu Etyka&Energia, i zachęca do oszczędnego stylu życia w imię solidarności z cierpiącymi z powodu zniszczenia harmonii świata poprzez rezygnację z niekoniecznych zakupów, wybierania towarów lokalnych których nie trzeba przewozić, zmniejszenia zużycia wody czy prądu, korzystania z transportu publicznego zamiast z samochodów osobowych.

W moim odczuciu ochrona klimatu to dziś nie tylko kwestia ekologiczna. Tu łączy się szereg zagadnień gospodarczych, ekonomicznych, przyrodniczych, społecznych i politycznych. Na klimatycznej konferencji ONZ w Poznaniu miałem okazję zapoznać się z tematyką zarówno ochrony bioróżnorodności, degradacji lasów i obszarów podmokłych, jak i trudną sprawą adaptacji do zmian klimatu, finansowania działań czy transferu technologii. Ale najbardziej zaintrygowały mnie społecznie konsekwencje realizowanych obecnie modeli rozwoju, które nastawione na nadkonsumpcję niszczą zasoby ziemi i produkują szereg zanieczyszczeń niszcząc delikatną równowagę przyrody. Pytaniem bez odpowiedzi pozostanie głos mieszkańców ubogich krajów najczęściej w pierwszej kolejności ponoszących skutki złej globalnej gospodarki: czy w imię solidarności i odpowiedzialności za cały świat jesteśmy w stanie zmienić swój styl życia, na rzecz większej skromności?

o. Stanisław Jaromi 

opublikowano w biuletynie Etyka & energia, luty 2013

 

 

1000 Characters left